Ustawa z dnia 4.02.2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2011.04.15
do 2015.08.16
tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 80, poz. 432
Istniejące wersje czasowe art. 64
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 80, poz. 432
2015.08.17
uchylony przez
2015.11.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1792
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 64. 1. Spadkodawca w testamencie lub w innym rozrządzeniu na wypadek śmierci może poddać sprawę spadkową swojemu prawu ojczystemu, prawu miejsca swojego zamieszkania albo prawu miejsca swojego zwykłego pobytu z chwili dokonania tej czynności lub z chwili swojej śmierci.

2. W razie braku wyboru prawa w sprawie spadkowej właściwe jest prawo ojczyste spadkodawcy z chwili jego śmierci.