Ustawa z dnia 31.07.1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2011.04.14
do 2015.11.26
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2011 r. nr 79, poz. 430
Istniejące wersje czasowe art. 4
2011.04.14 Tekst jednolity
Dz. U. z 2011 r. nr 79, poz. 430
2015.11.27
zmieniony przez
2017.10.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1998
2019.01.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 152
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 4. 1. Osobie zajmującej kierownicze stanowisko państwowe może być przyznane wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu stałej dodatkowej pracy w charakterze nauczyciela akademickiego w szkole wyższej albo pracownika naukowego w instytucie naukowym lub naukowo-badawczym, jeżeli osoba ta posiada tytuł naukowy profesora, tytuł profesora sztuki, stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki.

2. Osobie zajmującej kierownicze stanowisko państwowe, która pełni również inną funkcję, przysługuje jedno, wybrane przez nią wynagrodzenie przewidziane w przepisach niniejszej ustawy bądź w odrębnych przepisach.