Ustawa z dnia 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.04.30
do 2019.02.28
zmieniony przez
art. 140 
Istniejące wersje czasowe art. 30
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 45, poz. 235
2013.12.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1457
2016.02.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 157
2018.03.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 603
2018.04.30
zmieniony przez
2019.03.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 409
2020.02.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 326
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 30. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru.

2. Zaświadczenie zawiera następujące dane:

    1)  nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;

    2)  datę i numer wpisu do rejestru;

    3) formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;

    4)  nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

    5)  miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.