Ustawa z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2011.02.10
do 2011.05.20
tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 30, poz. 151

Art. 8. 1. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

  1) 14 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;

  2) 16 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;

  3) 18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;

  4) 20 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;

  5) 21 lat - dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;

  6) 21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9;

  7) 24 lata - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:

   a) A - jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,

   b) D i D+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9;

  8) 21 lat - dla tramwaju;

  9) 15 lat - dla pojazdu zaprzęgowego;

  10) 10 lat - dla roweru;

  11) 17 lat - dla roweru wieloosobowego lub przewożącego inną osobę;

  12) 13 lat - dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego;

  13) 21 lat - dla kolejki turystycznej.

2. Wymagany minimalny wiek do kierowania dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:

  1) 18 lat - dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii A, C i C+E;

  2) 19 lat - dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii D.

3. Dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej minimalny wiek do kierowania wynosi:

  1) 18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A;

  2) 19 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C;

  3) 21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D.