Ustawa z dnia 29.10.2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2010.11.30
do 2012.09.14
tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 226, poz. 1475
Istniejące wersje czasowe art. 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 226, poz. 1475
2012.09.15
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 10. W latach 2011 i 2012 przez najniższe wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, rozumie się minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu 2009 r.