Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2017.03.28
do 2018.07.17
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 657
Istniejące wersje czasowe art. 34
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 217, poz. 1427
2015.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 388
2016.05.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 722
2017.03.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 657
2018.07.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1382
2019.07.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1397
2020.05.28
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 34. 1. W formularzu zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego zamieszcza się:

  1) nazwisko i imię (imiona);

  2) numer PESEL, o ile został nadany;

  3) datę i miejsce urodzenia;

  4) adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego;

  5) nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;

  6) adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała wymeldowania z miejsca pobytu stałego przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego.

2. W formularzu zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego zamieszcza się:

  1) nazwisko i imię (imiona);

  2) numer PESEL, o ile został nadany;

  3) datę i miejsce urodzenia;

  4) adres miejsca pobytu stałego;

  5) adres dotychczasowego miejsca pobytu czasowego;

  6) nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;

  7) adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała wymeldowania z miejsca pobytu czasowego przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego.

3. Jeżeli obywatel polski dokonuje wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu jednocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu pobytu, wymeldowanie następuje na podstawie formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 lub 2.