Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2017.03.28
do 2017.12.31
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 657

Art. 20. Dane niezbędne do nadania lub zmiany numeru PESEL są przekazywane niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji przez organy, o których mowa w art. 19 ust. 3, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.