Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2017.03.28
do 2017.12.31
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 657

Art. 1. Ustawa określa:

    1) zasady i sposób prowadzenia ewidencji ludności w Rzeczypospolitej Polskiej;

    2) zakres i zasady rejestracji danych gromadzonych w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców;

    3) zasady i tryb nadawania numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności;

    4) zasady wykonywania obowiązku meldunkowego przez obywateli polskich i cudzoziemców;

    5) zasady udostępniania danych z Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz rejestrów, o których mowa w pkt 2.