Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2016.05.25
do 2017.03.27
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 722
Istniejące wersje czasowe art. 30
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 217, poz. 1427
2015.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 388
2016.05.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 722
2017.03.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 657
2018.01.01
zmieniony przez
2018.07.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1382
2019.07.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1397
2020.05.28
zmieniony przez
2021.03.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 510
2021.10.05
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 30. 1. W formularzu zgłoszenia pobytu stałego zamieszcza się:

  1) nazwisko i imię (imiona);

  2) numer PESEL, o ile został nadany;

  3) datę i miejsce urodzenia;

  4) kraj urodzenia;

  5) adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego;

  6) kraj poprzedniego miejsca zamieszkania;

  7) adres nowego miejsca pobytu stałego;

  8) podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu;

  9) nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony.

2. W formularzu zgłoszenia pobytu czasowego zamieszcza się:

  1) nazwisko i imię (imiona);

  2) numer PESEL, o ile został nadany;

  3) datę i miejsce urodzenia;

  4) kraj urodzenia;

  5) adres miejsca pobytu stałego;

  6) adres miejsca pobytu czasowego;

  7) deklarowany okres pobytu;

  8) adres dotychczasowego miejsca pobytu czasowego, o ile go posiadał;

  9) podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu;

  10) nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony.