Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2015.03.20
do 2016.05.24
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 388

Art. 69. Postępowania administracyjne wszczęte na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993, z późn. zm.)*) i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w sprawach indywidualnych o:

    1) zameldowanie, uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania oraz wymeldowanie, udostępnienie danych ze zbioru PESEL i gminnych zbiorów meldunkowych - prowadzi się na podstawie niniejszej ustawy;

    2) udostępnienie danych z wojewódzkich zbiorów meldunkowych - umarza się.

    ______________________
    *) Utraciła moc z dniem 1.03.2015 r. na podstawie art. 1 pkt 28 ustawy z dnia 9.06.2011 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. nr 133, poz. 768 oraz z 2014 r. poz. 1888).