Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2010.11.19
do 2011.06.29
tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 217, poz. 1427
Istniejące wersje czasowe art. 13
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 217, poz. 1427
2011.06.30
zmieniony przez
2015.03.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 388
2016.01.01
zmieniony przez
2016.05.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 722
2017.03.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 657
2018.01.01
zmieniony przez
2018.07.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1382
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 13. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia ochrony danych osobowych oraz różnice w zapisach imion i nazwisk cudzoziemców w różnych alfabetach, określi, w drodze rozporządzenia:

    1) tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców, z uwzględnieniem przypadków szczególnych;

    2) tryb przekazywania danych pomiędzy rejestrami mieszkańców a rejestrem PESEL;

    3) tryb postępowania wyjaśniającego i usuwania niezgodności danych, o których mowa w art. 11, w przypadku ich stwierdzenia;

    4) sposób zapisu i gromadzenia w rejestrach danych o imionach i nazwiskach cudzoziemców.