Ustawa z dnia 5.08.2010 r.
o ochronie informacji niejawnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2016.08.03
 
ujednolicony przez
 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1167
Istniejące wersje czasowe art. 146
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228
2016.08.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1167
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 146. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) w art. 96 § 1 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)