Ustawa z dnia 6.08.2010 r. o dowodach osobistych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2012.12.31
do 2014.12.30
zmieniony przez
art. 4 
Istniejące wersje czasowe art. 93
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 167, poz. 1131
2011.06.30
zmieniony przez
2012.12.31
zmieniony przez
2014.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 93. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.