Ustawa z dnia 6.08.2010 r. o dowodach osobistych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2010.09.10
do 2011.06.29
tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 167, poz. 1131
Istniejące wersje czasowe art. 91
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 167, poz. 1131
2011.06.30
zmieniony przez
2012.12.31
zmieniony przez
2014.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 91. 1. Z dniem 1 lipca 2011 r. likwiduje się ogólnokrajową ewidencję wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz gminne ewidencje wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

2. Dane zgromadzone w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych przekazuje się do Rejestru Dowodów Osobistych.

3. Dane zgromadzone w zbiorze PESEL, dotyczące dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., przekazuje się do Rejestru Dowodów Osobistych.