Ustawa z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.11.17
do 2022.08.07
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 2069
Istniejące wersje czasowe zał.
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 234, poz. 1570
2012.09.03
zmieniony przez
2013.08.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 947
2015.12.03
zmieniony przez
2016.11.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1866
2018.01.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 151
2019.07.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1239
2020.10.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1845
2021.11.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 2069
2022.08.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1657
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik

 
Wykaz zakażeń i chorób zakaźnych

  1) (uchylony)

  2) bąblowica i wągrzyca;

  3) biegunki o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej u dzieci do lat 2;

  4) błonica;

  5) borelioza z Lyme;

  6) bruceloza;

  6a) Chikungunya;

  7) chlamydiozy i inne zakażenia nierzeżączkowe układu moczopłciowego;

  8) cholera;

  9) choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne encefalopatie gąbczaste;

  9a) choroba wirusowa Ebola (EVD);

  10) czerwonka bakteryjna;

  11) dur brzuszny i zakażenia pałeczkami durowymi;

  12) dur wysypkowy (w tym choroba Brill-Zinssera) i inne riketsjozy;

  13) dury rzekome A, B, C i zakażenia pałeczkami rzekomodurowymi;

  14) dżuma;

  15) giardioza;

  16) gorączka Q;

  17) gruźlica i inne mikobakteriozy;

  18) grypa (w tym grypa ptaków u ludzi);

  19) inwazyjne zakażenia Neisseria meningitidis;

  20) inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae;

  21) inwazyjne zakażenia Streptococcus pyogenes;

  22) inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae;

  23) jersinioza;

  24) kampylobakterioza;

  25) kiła;

  26) kryptosporydioza;

  27) krztusiec;

  28) legioneloza;

  29) leptospirozy;

  30) listerioza;

  31) nagminne zapalenie przyusznic (świnka);

  32) nosacizna;

  33) odra;

  34) ornitozy;

  35) ospa prawdziwa;

  36) ospa wietrzna;

  37) ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis) oraz inne ostre porażenia wiotkie, w tym zespół Guillaina-Barrégo;

  38) płonica;

  39) pryszczyca;

  40) różyczka i zespół różyczki wrodzonej;

  41) rzeżączka;

  42) salmonelozy inne niż wywołane przez pałeczki Salmonella Typhi i Salmonella Paratyphi A, B, C oraz zakażenia przez nie wywołane;

  43) tężec;

  44) toksoplazmoza wrodzona;

  45) tularemia;

  46) wąglik;

  47) wirusowe gorączki krwotoczne, w tym żółta gorączka;

  48) wirusowe zapalenia wątroby (A, B, C, inne) oraz zakażenia wywołane przez wirusy zapalenia wątroby;

  49) (uchylony)

  50) włośnica;

  51) wścieklizna;

  52) zakażenia żołądkowo-jelitowe oraz zatrucia pokarmowe o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej;

  53) zakażenia szpitalne oraz zakażenia biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi opornymi na antybiotyki kluczowe dla leczenia;

  54) zakażenia wirusem zachodniego Nilu;

  55) zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) i zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS);

  55a) zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub mózgu o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej;

  56) zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm);

  57) zespół hemolityczno-mocznicowy i inne postaci zakażenia werotoksycznymi pałeczkami Escherichia coli (STEC/VTEC);

  58) zespoły ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARI) lub innej niewydolności narządowej o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej;

  59) zimnica (malaria).