Ustawa z dnia 12.02.2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2010.03.16
do 2011.06.29
tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 40, poz. 227
Istniejące wersje czasowe art. 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 40, poz. 227
2011.06.30
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 7. Prezesi sądów apelacyjnych są obowiązani, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przekazać Ministrowi Sprawiedliwości zestawienie środków finansowych przekazanych w okresie od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. poszczególnym instytucjom, stowarzyszeniom, fundacjom lub organizacjom społecznym, w wyniku wyroków orzekających nawiązkę lub świadczenie pieniężne, zapadłych w sądach na obszarze danej apelacji.