Ustawa z dnia 1.12.1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2007.01.01
do 2012.12.31
tekst ujednolicony przez redakcję

Art. 6. Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, które na swój wniosek zostaną skreślone z listy ustalonej przez Radę Ministrów na podstawie ustawy, o której mowa w art. 7 pkt 1, zobowiązane są do uiszczania wpłat, o których mowa w art. 4, za okres pozostawania na tej liście.