Ustawa z dnia 1.12.1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2016.01.01
do 2016.03.06
zmieniony przez
art. 448 
Istniejące wersje czasowe art. 7
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.01.01
2013.01.01
zmieniony przez
2016.01.01
zmieniony przez
2016.03.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 286
2018.06.21
zmieniony przez
2019.03.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 426
2020.01.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 16
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 7. Przepisów ustawy nie stosuje się do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa:

  1) (uchylony)

  2) działających na podstawie:

   a) ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. nr 72, poz. 359, z 1993 r. nr 6, poz. 29, nr 28, poz. 127, nr 134, poz. 646, z 1994 r. nr 80, poz. 369 i nr 121, poz. 591 oraz z 1995 r. nr 4, poz. 18 i nr 133, poz. 654),

   b) ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844),

   c) ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. nr 7, poz. 34 oraz z 1995 r. nr 66, poz. 335 i nr 142, poz. 701).