Ustawa z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2011.07.14
do 2014.08.09
zmieniony przez
art. 1 

Art. 69. 1. Opłata za udzielenie:

  1) koncesji na prowadzenie kasyna gry wynosi 32.000% kwoty bazowej;

  2) zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne wynosi 5.500% kwoty bazowej;

  3) zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych wynosi 2.000% kwoty bazowej oraz dodatkowo:

   a) za każdy punkt przyjmowania zakładów wzajemnych - 50% kwoty bazowej,

   b) za urządzanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet - 2.000% kwoty bazowej,

   c) za każdą stronę internetową wykorzystywaną do urządzania zakładów wzajemnych - 5.000% kwoty bazowej;

  4) zezwolenia na urządzanie loterii fantowej albo gry bingo fantowe wynosi 100% kwoty bazowej, a gdy zezwolenie dotyczy gier urządzanych na obszarze jednego województwa - 50% kwoty bazowej;

  5) zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej albo loterii audioteksowej wynosi 10% wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej;

  6) zezwolenia na urządzanie turnieju gry pokera wynosi 100% kwoty bazowej.

2. Opłata egzaminacyjna wynosi:

  1) dla stanowisk lub funkcji, z którymi wiąże się obowiązek nadzorowania gier hazardowych:

   a) dyrektora i zastępcy dyrektora - 100% kwoty bazowej,

   b) kierownika i zastępcy kierownika - 65% kwoty bazowej,

   c) inspektora w ośrodku gier i osoby nadzorującej grę telebingo - 55% kwoty bazowej,

   d) kasjera stołu, osoby nadzorującej loterię fantową, grę bingo fantowe, loterię promocyjną lub loterię audioteksową - 50% kwoty bazowej,

   e) innych stanowisk lub funkcji niż wymienione w lit. a-d - 100% kwoty bazowej;

  2) dla stanowisk lub funkcji, z którymi wiąże się obowiązek bezpośredniego prowadzenia gry hazardowej:

   a) osoby bezpośrednio prowadzącej grę, przyjmującej zakłady wzajemne, obsługującej automaty lub urządzenia do gier, z wyłączeniem obsługi technicznej - 20% kwoty bazowej,

   b) innych stanowisk lub funkcji, niż wymienione w lit. a - 100% kwoty bazowej.

3. Opłata za wydanie świadectwa zawodowego oraz opłata za uznanie za równoważne z nim świadectwa wydanego przez wyspecjalizowaną jednostkę, o której mowa w art. 25 ust. 6, wynosi 15% kwoty bazowej.

4. Opłaty zaokrągla się do pełnego złotego w ten sposób, że kwoty wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a kwoty wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych.