Ustawa z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2011.07.14
do 2015.05.05
zmieniony przez
art. 1 

Art. 43. 1. Zezwolenie na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne oraz na urządzanie zakładów wzajemnych obejmuje:

  1) nazwę spółki;

  2) zatwierdzoną strukturę udziałów lub akcji imiennych, a także nazwiska członków zarządu i rady nadzorczej spółki;

  3) miejsce urządzania gry bingo pieniężne;

  4) miejsce urządzania i rodzaj zakładów wzajemnych wraz z określeniem, czy zakłady są urządzane przez sieć Internet, a w takim przypadku dodatkowo:

   a) adres strony internetowej wykorzystywanej do urządzania zakładów,

   b) zasady weryfikacji ukończenia 18 roku życia przez uczestników zakładów;

  5) warunki, które powinna spełniać spółka, w szczególności dotyczące zabezpieczeń, o których mowa w art. 63;

  5a) zatwierdzone warunki techniczne prowadzenia rejestracji gości w salonie gry bingo pieniężne;

  6) nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalności.

2. W przypadku prowadzenia działalności w zakresie zakładów wzajemnych termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, dotyczy rozpoczęcia działalności we wszystkich punktach przyjmowania zakładów wzajemnych i na stronach internetowych, które zostały określone w zezwoleniu.