Ustawa z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.11.30
do 2015.05.05
tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540
Istniejące wersje czasowe art. 61
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540
2015.05.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 612
2016.04.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 471
2017.04.01
zmieniony przez
2018.01.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 165
2019.05.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 847
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 61. 1. Regulamin gry hazardowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, oraz regulamin turnieju gry pokera określa:

  1) nazwę podmiotu urządzającego grę lub turniej;

  2) szczegółowe warunki i zasady gry lub turnieju, w tym określenie wygranych, terminu oraz miejsca gry lub turnieju;

  3) prawa i obowiązki uczestników gry lub turnieju;

  4) tryb i terminy rozpatrywania reklamacji oraz tryb i termin zgłaszania roszczeń zgłaszanych przez uczestników gry lub turnieju;

  5) wysokość kapitału gry lub turnieju, przeznaczonego do natychmiastowej wypłaty wygranych.

2. Regulamin loterii fantowej lub gry bingo fantowe określa:

  1) nazwę gry;

  2) nazwę podmiotu urządzającego grę;

  3) wskazanie organu wydającego zezwolenie;

  4) obszar, na którym będzie urządzana gra, oraz miejsce i termin losowania nagród;

  5) liczbę losów lub kartonów przeznaczonych do sprzedaży;

  6) cenę jednego losu lub kartonu;

  7) sposób prowadzenia gry;

  8) sposób zapewnienia prawidłowości urządzania gry;

  9) terminy rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów lub kartonów;

  10) cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny, na który zostanie przeznaczony dochód z gry;

  11) sposób i termin ogłaszania wyników;

  12) miejsce i termin wydawania wygranych;

  13) tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń;

  14) liczbę i rodzaj fantów przeznaczonych na nagrody oraz procentowe określenie wartości fantów w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów lub kartonów.

3. Regulamin loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej określa:

  1) nazwę loterii;

  2) nazwę podmiotu urządzającego loterię;

  3) wskazanie organu wydającego zezwolenie;

  4) zasady prowadzenia loterii;

  5) obszar, na którym będzie urządzana loteria;

  6) czas trwania loterii;

  7) sposób urządzania loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród;

  8) sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii;

  9) sposób i termin ogłaszania wyników;

  10) miejsce i termin wydawania wygranych;

  11) tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń;

  12) wartość puli nagród;

  13) w przypadku loterii promocyjnej - termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej.

4. Podmiot urządzający gry hazardowe jest obowiązany zapewnić ich uczestnikom możliwość zapoznania się z treścią regulaminu tych gier.