Ustawa z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.11.30
do 2011.07.13
tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540
Istniejące wersje czasowe art. 51
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540
2011.07.14
zmieniony przez
2015.05.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 612
2016.04.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 471
2018.01.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 165
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 51. 1. Organ właściwy w sprawie udzielenia koncesji lub zezwolenia może, na wniosek podmiotu, który je uzyskał, dokonać zmiany koncesji lub zezwolenia.

2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, może dotyczyć:

  1) w przypadku koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne lub na urządzanie zakładów wzajemnych:

   a) miejsca urządzania gier lub zakładów, z tym że wskutek zmiany zezwolenia nie może nastąpić zwiększenie pierwotnej liczby punktów przyjmowania zakładów wzajemnych,

   b) rodzaju i minimalnej oraz maksymalnej liczby gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, a także minimalnej oraz maksymalnej liczby gier na automatach oraz rodzaju zakładów wzajemnych,

   c) warunków, które powinna spełniać spółka, w szczególności dotyczących zabezpieczeń finansowych, o których mowa w art. 63,

   d) zatwierdzonych warunków technicznych prowadzenia rejestracji gości;

  2) w przypadku zezwolenia na urządzanie loterii fantowej lub gry bingo fantowe:

   a) nazwy podmiotu urządzającego grę,

   b) nazwisk osób zarządzających podmiotem urządzającym grę,

   c) czasu urządzania gry, z wyjątkiem skrócenia czasu jej urządzania;

  3) w przypadku zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej:

   a) nazwy podmiotu urządzającego loterię,

   b) nazwisk osób zarządzających podmiotem urządzającym loterię,

   c) czasu urządzania loterii, z wyjątkiem skrócenia czasu jej urządzania.

3. Do wniosku o zmianę koncesji lub zezwolenia, w zależności od zakresu wnioskowanej zmiany, załącza się odpowiednio dokumenty określone w przepisach dotyczących wniosku o ich udzielenie.