Ustawa z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.01.19
do 2019.05.07
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 165
Istniejące wersje czasowe art. 15i
2017.04.01
dodany przez
2018.01.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 165
2019.05.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 847
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15i. 1. W celu zapewnienia ochrony uczestników gry przed negatywnymi skutkami hazardu, podmiot prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych urządzanych przez sieć Internet ma obowiązek wdrożyć regulamin odpowiedzialnej gry, obejmujący w szczególności:

  1) wymóg umieszczenia, w widoczny sposób, na stronie internetowej wykorzystywanej do urządzania gry hazardowej:

   a) informacji o podmiocie oferującym gry hazardowe i sposobie kontaktu z nim,

   b) informacji o zezwoleniu na urządzanie gier wskazującej jego zakres przedmiotowy, termin ważności, oraz nazwę organu, który go udzielił - w przypadku gdy zezwolenie to jest wymagane,

   c) regulaminu gry,

   d) informacji o zakazie gry osobom poniżej 18. roku życia,

   e) informacji o ryzyku związanym z hazardem,

   f) nazw instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi wraz z linkiem do strony tych instytucji;

  2) procedurę weryfikacji ukończenia 18. roku życia przez uczestników gry;

  3) procedurę rejestracji gracza na koncie gracza lub tymczasowym koncie gracza, jako warunku rozpoczęcia i prowadzenia gry;

  4) mechanizmy umożliwiające uczestnikom gry kontrolę swojej aktywności na stronie internetowej wykorzystywanej w grze hazardowej;

  5) mechanizmy uniemożliwiające uczestnikom gry, grę po wyczerpaniu środków na koncie gracza;

  6) zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, przedstawia projekt regulaminu odpowiedzialnej gry ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, do zatwierdzenia.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, udostępnia na stronie internetowej zatwierdzony regulamin odpowiedzialnej gry, nie później niż z chwilą rozpoczęcia urządzania gier.