Ustawa z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2017.04.01
do 2018.01.18
zmieniony przez
art. 1 

Art. 69. 1. Opłata za udzielenie:

  1) koncesji na prowadzenie kasyna gry wynosi 32.000% kwoty bazowej;

  2) zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne wynosi 5.500% kwoty bazowej;

  3) zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych wynosi 2.000% kwoty bazowej oraz dodatkowo:

   a) za każdy punkt przyjmowania zakładów wzajemnych - 50% kwoty bazowej,

   b) za urządzanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet - 2.000% kwoty bazowej,

   c) za każdą stronę internetową wykorzystywaną do urządzania zakładów wzajemnych - 5.000% kwoty bazowej;

  4) zezwolenia na urządzanie loterii fantowej albo gry bingo fantowe wynosi 100% kwoty bazowej, a gdy zezwolenie dotyczy gier urządzanych na obszarze jednego województwa - 50% kwoty bazowej;

  5) zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej albo loterii audioteksowej wynosi 10% wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej;

  6) (uchylony)

  7) opłata za rozpatrzenie wniosku o rozstrzygnięcie charakteru gier, o którym mowa w art. 2 ust. 6 i 7, wynosi 200% kwoty bazowej.

1a. Opłata za zmianę koncesji lub zezwolenia w przypadku zmiany:

  1) koncesji wynosi 400% kwoty bazowej;

  2) zezwolenia wynosi 200% kwoty bazowej;

  3) zezwolenia w części dotyczącej ośrodka gier wynosi 10% kwoty bazowej;

  4) zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych dotyczącej każdego punktu przyjmowania zakładów wzajemnych wynosi 10% kwoty bazowej.

2. (uchylony)

3. (uchylony)

3a. Opłata za rejestrację automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier wynosi 50% kwoty bazowej.

4. Opłaty zaokrągla się do pełnego złotego w ten sposób, że kwoty wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a kwoty wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych.