Ustawa z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2017.03.01
do 2018.01.18
zmieniony przez
art. 121 

Art. 82. Podmioty urządzające gry, o których mowa w art. 80 ust. 1, są obowiązane do:

    1) składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o dopłatach, według określonego wzoru,

    2) obliczania, poboru oraz wpłacania dopłat na rachunek właściwego urzędu skarbowego

- za okresy i w terminach określonych dla dokonywania w danej grze wpłat z tytułu podatku od gier.