Ustawa z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2016.04.08
do 2018.01.18
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 471
Istniejące wersje czasowe art. 43
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540
2011.07.14
zmieniony przez
2015.05.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 612
2016.04.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 471
2018.01.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 165
2019.05.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 847
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 43. 1. Zezwolenie na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne oraz na urządzanie zakładów wzajemnych obejmuje:

  1) nazwę spółki;

  2) zatwierdzoną strukturę udziałów lub akcji imiennych, a także nazwiska członków zarządu i rady nadzorczej spółki;

  3) miejsce urządzania gry bingo pieniężne;

  4) miejsce urządzania i rodzaj zakładów wzajemnych wraz z określeniem, czy zakłady są urządzane przez sieć Internet, a w takim przypadku dodatkowo:

   a) adres strony internetowej wykorzystywanej do urządzania zakładów,

   b) zasady weryfikacji ukończenia 18 roku życia przez uczestników zakładów;

  5) warunki, które powinna spełniać spółka, w szczególności dotyczące zabezpieczeń, o których mowa w art. 63;

  5a) zatwierdzone warunki techniczne prowadzenia rejestracji gości w salonie gry bingo pieniężne;

  6) nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalności.

2. W przypadku prowadzenia działalności w zakresie zakładów wzajemnych termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, dotyczy rozpoczęcia działalności we wszystkich punktach przyjmowania zakładów wzajemnych i na stronach internetowych, które zostały określone w zezwoleniu.