Ustawa z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2015.09.03
do 2016.04.07
zmieniony przez
art. 1 

Art. 54. 1. (uchylony)

2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 52 ust. 1 lub art. 53 ust. 1, organ, który udzielił spółce koncesji lub zezwolenia, dokonuje odpowiedniej zmiany tej koncesji lub tego zezwolenia.