Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2008.12.22
do 2009.06.05
tekst ujednolicony przez redakcję

Art. 240a. Związki rewizyjne mogą przeprowadzać badanie sprawozdań finansowych w trybie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. nr 111, poz. 480, z 1992 r. nr 21, poz. 85 oraz z 1994 r. nr 4, poz. 17)*), bez obowiązku spełnienia wymagań, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 lit. b i c tej ustawy.

______________________
*) Ustawa została uchylona z dniem 1.01.1995 r. przez art. 35 ustawy z dnia 13.10.1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. nr 121, poz. 592).