Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2014.01.21
do 2016.10.06
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 94
Istniejące wersje czasowe art. 15
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.10.08
2009.10.21
zmieniony przez
2010.11.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2010 r. nr 211, poz. 1384
2014.01.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 94
2016.10.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1636
2017.04.29
uchylony przez
2017.09.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1768
2018.12.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2286
2020.01.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 89
2021.02.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 328
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15. 1. Rynek regulowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje:

  1) rynek giełdowy;

  2) rynek pozagiełdowy;

  3) (uchylony)

2. Rynek regulowany określony w:

  1) ust. 1 pkt 1 - jest organizowany przez spółkę prowadzącą giełdę;

  2) ust. 1 pkt 2 - jest organizowany przez spółkę prowadzącą rynek pozagiełdowy;

  3) (uchylony)

3. (uchylony)