Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2019.10.02
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1871
Istniejące wersje czasowe art. 23i
2018.04.21
dodany przez
2018.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1417
2019.10.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1871
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 23i. 1. W przypadkach i na zasadach określonych w rozporządzeniu 2016/1011 Komisja wydaje decyzje w sprawach:

  1) uznania określonego w art. 32 ust. 5 rozporządzenia 2016/1011;

  2) zatwierdzenia określonego w art. 33 ust. 3 rozporządzenia 2016/1011;

  3) udzielenia zezwolenia określonego w art. 34 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/1011;

  4) rejestracji, na podstawie art. 34 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/1011;

  5) rejestracji, na podstawie art. 34 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/1011;

  6) udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 35 ust. 3 rozporządzenia 2016/1011.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego.