Ustawa z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2015.05.29
do 2016.07.05
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 747
Istniejące wersje czasowe art. 69b
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.11.10
2013.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 216
2014.05.29
zmieniony przez
2015.05.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 747
2016.07.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 981
2017.01.01
zmieniony przez
2017.05.31 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1055
2018.11.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2170
2019.11.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2181
2021.03.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 425
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 69b. 1. Do zbywania należących do Skarbu Państwa akcji lub udziałów w spółkach powstałych na podstawie odrębnych przepisów i w innym trybie niż określony w niniejszej ustawie stosuje się art. 33-35.

1a. Akcje należące do Skarbu Państwa w spółkach powstałych na podstawie odrębnych przepisów i w innym trybie niż określony w niniejszej ustawie mogą być zbywane nieodpłatnie na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, na zasadach określonych w art. 4b.

1b. W przypadku zbycia przez jednostkę samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego akcji nabytych zgodnie z ust. 1a, stosuje się art. 4c.

1c. Osoby uprawnione do nieodpłatnego nabycia akcji spółki, wymienionej w ust. 1a, której akcje zostały zbyte na zasadach określonych w art. 4b, zachowują to prawo na dotychczasowych zasadach, przy czym kompetencje w zakresie zbywania akcji wykonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego lub organ wykonawczy związku jednostek samorządu terytorialnego.

2. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji przysługujące na podstawie niniejszej ustawy lub na podstawie przepisów odrębnych może być wykonane przez osoby uprawnione tylko z jednego tytułu; uprawniony przed nabyciem akcji składa oświadczenie, że nie skorzystał z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji z innego tytułu.