Ustawa z dnia 25.09.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2017.11.22
do 2020.09.23
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2152
Istniejące wersje czasowe art. 4
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.11.10
2013.11.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1384
2017.11.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2152
2020.09.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1644
2021.01.19
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 4. 1. Przepisów ustawy, z wyjątkiem przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego, nie stosuje się do:

  1) (uchylony)

  2) przedsiębiorstwa państwowego "Porty Lotnicze";

  3) przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "Lot";1)

   __________
   1) Przedsiębiorstwo państwowe Polskie Linie Lotnicze "Lot" zostało przekształcone w spółkę stosownie do ustawy z dnia 14.06.1991 r. o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "LOT" (Dz. U. poz. 778), która weszła w życie z dniem 8.07.1991 r.

  4) (uchylony)

2. Przepisów ustawy, z wyjątkiem przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie stosuje się do:

  1) banków;

  2) (uchylony)

  3) państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych".