Ustawa z dnia 25.09.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2017.01.01
do 2017.11.21
zmieniony przez
art. 3 
Istniejące wersje czasowe art. 49
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.11.10
2012.04.30
zmieniony przez
2013.11.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1384
2015.10.01
zmieniony przez
2017.01.01
zmieniony przez
2017.11.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2152
2020.09.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1644
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 49. 1. Z dniem wykreślenia przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców mienie pozostałe po tym przedsiębiorstwie przejmuje wojewoda.

2. (uchylony)

3. (uchylony)

4. (uchylony)

5. Mienie pozostałe po likwidacji przedsiębiorstwa państwowego, którego organem założycielskim był Minister Obrony Narodowej, podlega przekazaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. poz. 1322).