Ustawa z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2012.10.09
do 2014.12.30
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 1112
Istniejące wersje czasowe art. 1
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.08.03
2009.03.31
zmieniony przez
2009.10.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1361
2012.10.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 1112
2014.12.31
zmieniony przez
2015.02.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 233
2016.01.01
zmieniony przez
2016.12.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 2171
2017.12.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2344
2019.03.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 498
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 1. 1. Ustawa reguluje:

  1) zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących:

   a) przedsiębiorcami,

   b) osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, których niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności;

  2) skutki ogłoszenia upadłości;

  3) zasady postępowania naprawczego wobec przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością.

2. Przepisy ustawy stosuje się również do innych podmiotów określonych w ustawie.