Ustawa z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2020.12.01
 
dodany przez
art. 19 
Istniejące wersje czasowe art. 54b
2020.12.01
dodany przez

Art. 54b. Informację o prawomocności postanowienia o ogłoszeniu upadłości obwieszcza się.