Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 53 obowiązującym od 4.11.2014 r. do 11.10.2016 r.
Warunki zwrotu dofinansowania na naukę pracownika
Gazeta Podatkowa nr 81 (1331) z dnia 10.10.2016
Kiedy nie trzeba uzasadniać wypowiedzenia umowy o pracę?
Gazeta Podatkowa nr 71 (1321) z dnia 5.09.2016
Zwolnienie chorego pracownika z krótkim stażem
Gazeta Podatkowa nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016
Kontynuowanie zatrudnienia po nabyciu przez pracownika prawa do renty
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (415) z dnia 1.07.2016
Rozpoczęcie nowego okresu ochronnego przed zwolnieniem
Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016
Rozwiązanie umowy o pracę z powodu długotrwałej choroby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Dokonanie wypowiedzenia pracownikowi na urlopie wypoczynkowym
Gazeta Podatkowa nr 36 (1286) z dnia 5.05.2016
Artykuł 20 - powrót do pracy po świadczeniu rehabilitacyjnym
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2016 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Zwolnienie bez wypowiedzenia z powodu choroby
Gazeta Podatkowa nr 27 (1277) z dnia 4.04.2016
Nabycie prawa do odprawy emerytalno-rentowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016 - Wszystko o odprawach pracowniczych
Odwołanie ze stanowiska bez szczególnej ochrony
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z powodu choroby
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Wypłata odprawy rentowej po rozwiązaniu umowy
Gazeta Podatkowa nr 19 (1269) z dnia 7.03.2016
Nieobecność pracownika, gdy choroba dziecka przekracza 60 dni
Gazeta Podatkowa nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016
Powrót do zakładu pracy na podstawie przepisów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1263) z dnia 15.02.2016 - Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach
Ponowne zatrudnienie po długiej chorobie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1263) z dnia 15.02.2016 - Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach
Ochrona stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (405) z dnia 1.02.2016
Zwolnienie lekarskie a wypowiedzenie umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 2 (1252) z dnia 7.01.2016
Powrót do pracy po dyscyplinarce
Gazeta Podatkowa nr 105 (1250) z dnia 31.12.2015
Przedłużenie terminowej umowy o pracę w związku z ciążą pracownicy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015
Aktualne umowy na czas wykonania określonej pracy pozostaną w mocy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015 - Umowy terminowe i urlopy rodzicielskie w 2016 roku
Ochrona zatrudnienia pracownika starającego się o świadczenie rehabilitacyjne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015
Przedwczesne rozwiązanie umowy z powodu choroby
Gazeta Podatkowa nr 90 (1235) z dnia 9.11.2015
Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia z powodu choroby pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015 - Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia
Ustalanie stażu zakładowego przy rozwiązaniu umowy bez winy pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015 - Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia
Ochrona przedemerytalna z pewnymi wyjątkami
Gazeta Podatkowa nr 79 (1224) z dnia 1.10.2015
Trwałość umów na czas wykonania określonej pracy po nowelizacji Kodeksu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Rodzaje odpraw pieniężnych i okoliczności nabywania do nich prawa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Kiedy można natychmiast zakończyć umowę?
Gazeta Podatkowa nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015
Ochrona zatrudnienia pracownika w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Wypowiedzenie umowy o pracę przed badaniami kontrolnymi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015 - Nietypowe problemy kadrowe
Skutki wypowiedzenia stosunku pracy dokonanego z naruszeniem prawa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Brak obowiązku ponownego przyjęcia do pracy zwolnionych pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (389) z dnia 1.06.2015
Ustalenie daty złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (389) z dnia 1.06.2015
Obliczanie zakładowego stażu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (389) z dnia 1.06.2015
Wypowiedzenie umowy
Gazeta Podatkowa nr 44 (1189) z dnia 1.06.2015
Staż pracy
Gazeta Podatkowa nr 43 (1188) z dnia 28.05.2015
Zwolnienie pracownika w razie likwidacji stanowiska
Gazeta Podatkowa nr 43 (1188) z dnia 28.05.2015
Stawiennictwo w pracy blokuje zwolnienie
Gazeta Podatkowa nr 37 (1182) z dnia 7.05.2015
Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niezawinionych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (387) z dnia 1.05.2015
Stawiennictwo do pracy chorego pracownika w celu przerwania okresu zasiłkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (875) z dnia 20.04.2015
Wygaśnięcie umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (383) z dnia 1.03.2015
Ponowne zatrudnienie pracownika zwolnionego z powodu długotrwałej choroby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (382) z dnia 10.02.2015
Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Rozwiązanie umowy po długiej chorobie
Gazeta Podatkowa nr 11 (1156) z dnia 5.02.2015
Kiedy nie działa ochrona przed zwolnieniem z pracy?
Gazeta Podatkowa nr 10 (1155) z dnia 2.02.2015
Bieg wypowiedzenia umowy o pracę w czasie absencji chorobowej pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (381) z dnia 1.02.2015
Tryb rozwiązania umowy o pracę z chronioną pracownicą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
Rozwiązanie umowy o pracę po odmowie przyznania renty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (865) z dnia 10.01.2015
Częste absencje chorobowe powodem wypowiedzenia umowy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1148) z dnia 8.01.2015
Upływ trzech miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 101 (1142) z dnia 18.12.2014
Przejście ze świadczenia rehabilitacyjnego na rentę a rozwiązanie umowy o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (859) z dnia 10.11.2014
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 53 w pozostałych wersjach czasowych
Rozwiązanie umowy o pracę z powodu długotrwałej choroby
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020
Wypowiedzenie po powrocie ze zwolnienia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia po okresie długiej choroby
Gazeta Podatkowa nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019
Tryby rozwiązania umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy lub jego wygaśnięcia (ust. 4)
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 23 z dnia 1.12.2019
Ponowne zatrudnienie pracownika po dłuższej chorobie
Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019
Okres oczekiwania na przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019 - Usprawiedliwianie nieobecności w pracy a prawo do świadczeń
Gdy niezdolność do pracy wykracza poza okres zasiłkowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019 - Usprawiedliwianie nieobecności w pracy a prawo do świadczeń
Nieobecność w pracy po wykorzystaniu limitu dni należnego zasiłku opiekuńczego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019 - Usprawiedliwianie nieobecności w pracy a prawo do świadczeń
Data wyrejestrowania pracownika z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019
Wypowiedzenie umowy po wezwaniu do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019 - Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę
Rozwiązanie umowy z pracownikiem niezdolnym do wykonywania pracy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Kiedy trzeba ponownie zatrudnić pracownika?
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Obowiązki w ZUS po przywróceniu pracownika do pracy
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Okres oczekiwania jako nieobecność usprawiedliwiona
Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Artykuł 20 - powrót do pracy po świadczeniu rehabilitacyjnym
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2019 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Zwolnienie pracownika z powodu choroby
Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Zwolnienie natychmiastowe w wąskim zakresie
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron
Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019
Ustalenie okresu ochronnego dla pracownika zatrudnionego krócej niż 6 miesięcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019
Ustalenie okresu ochronnego dla pracownika zatrudnionego co najmniej 6 miesięcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019
Możliwość rozwiązania umowy pomimo powrotu zatrudnionego do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019
Ponowne zatrudnienie pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019
Rozwiązanie umowy w czasie długotrwałej choroby
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Przykładowe okoliczności ograniczające wypowiedzenie umowy o pracę
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Odprawa rentowa
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Likwidacja sklepu a rozwiązanie umów z pracownikami
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Wypłata odprawy rentowej po rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 53 K.p.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Wezwanie do pracy w celu wypowiedzenia umowy
Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Rozwiązanie umowy wskutek długotrwałej choroby
Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Utrata zdolności do pracy na skutek wypadku lub choroby zawodowej
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Ochrona zatrudnienia w razie dłuższej choroby nowego pracownika
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2019 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.
Ochrona przedemerytalna przy umowie terminowej
Gazeta Podatkowa nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Zasady wypełniania świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę pod określonymi warunkami
Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018
Wypowiedzenie zmieniające w czasie zwolnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018 - Zmiana warunków zatrudnienia w drodze wypowiedzenia
Przy chorobie spowodowanej wypadkiem przy pracy obowiązuje dłuższy okres ochronny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Rozwiązanie umowy po upływie okresów ochronnych
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Wypowiedzenie umowy pracownikowi w wieku przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018
Rozwiązanie umowy w okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Rozwiązanie umowy z powodu choroby z pracownikiem posiadającym krótki staż zakładowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Informacja o aresztowaniu pracownika lub pozbawieniu go wolności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018
Przerwy w chorobie wydłużą ochronę
Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018
Ochrona zatrudnienia w razie dłuższej choroby nowego pracownika - stanowisko MRPiPS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (466) z dnia 10.08.2018
Przywrócenie pracownika do pracy a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Wynagrodzenie chorobowe pracownika po okresie przerwy spowodowanej pobieraniem renty
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
Świadczenie rehabilitacyjne a zwolnienie bez wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018
Ochrona zatrudnienia w czasie absencji innych niż choroba
Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018
Zwolnienie lekarskie nie anuluje dyscyplinarki
Gazeta Podatkowa nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018
Chorobowa absencja z krótszą ochroną
Gazeta Podatkowa nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018
Zasady ogólne, w tym charakter orzeczenia przywracającego do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
Zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym
Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Stanowisko pracy oraz badania dla pracownika wracającego ze świadczenia rehabilitacyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia po upływie 3 miesięcy choroby
Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018
"Dyscyplinarka" w okresie zwolnienia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem oczekującym na rentę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (451) z dnia 1.01.2018
Wypowiedzenie umowy po urlopie macierzyńskim i wypoczynkowym
Gazeta Podatkowa nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017
Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem służby cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Szczególna ochrona pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2017 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Termin upływu 3. miesiąca świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Rozwiązanie umowy w czasie świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 88 (1442) z dnia 2.11.2017
Rozwiązanie umowy o pracę z powodu długotrwałej choroby
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017 - Pracownik na zwolnieniu lekarskim
Ochrona przedemerytalna tylko przy wypowiedzeniu
Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017
ZAKAZ WYPOWIADANIA ZE WZGLĘDU NA PRZEPISY OCHRONNE
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Wypowiedzenie i zwolnienie natychmiastowe w okresie ochronnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017 - Warunki korzystania z ochrony przedemerytalnej
W oczekiwaniu na przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017 - Potwierdzenie niezdolności do pracy dla celów świadczeń z ZUS
Obowiązek konsultacji z załogą
Gazeta Podatkowa nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017
Treść świadectwa pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017 - Świadectwa pracy na nowych zasadach
Wypowiedzenie w czasie chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017
Rozwiązanie umowy o pracę po upływie trzech miesięcy choroby
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017
Rozwiązanie umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 30 (1384) z dnia 13.04.2017
Utrata zdolności do wykonywania pracy
Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017
Odwołanie ze stanowiska pracownika w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (431) z dnia 1.03.2017
Zwolnienie pracownika po długiej chorobie
Gazeta Podatkowa nr 12 (1366) z dnia 9.02.2017
Zakres i treść świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (429) z dnia 1.02.2017
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę na mocy art. 53 K.p.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016 - Wymogi formalne związane ze zwalnianiem pracowników
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Przyczyny wypowiedzenia
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Wina
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Zwolnienie z art. 53 K.p.
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Nadużycie ochrony
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę po trzymiesięcznym okresie choroby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (376) z dnia 10.11.2014
Czy po przyznaniu pracownikowi renty należy rozwiązać z nim umowę o pracę?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (376) z dnia 10.11.2014
Zatrudnianie bezrobotnych przez spółdzielnie socjalne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014
Odprawa rentowa w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014
Zwolnienie dyscyplinarne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
Natychmiastowe zwolnienie bez winy pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
Zwolnienie chorego pracownika w okresie oczekiwania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
Ustalanie okresu zasiłkowego w razie przerw w chorobie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
Natychmiastowe rozwiązanie umowy z powodu choroby
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
Jak zatrudnić i zwolnić urzędnika?
Gazeta Podatkowa nr 84 (1125) z dnia 20.10.2014
Ponowne zatrudnienie po okresie choroby
Gazeta Podatkowa nr 83 (1124) z dnia 16.10.2014
ROZWIĄZANIE UMOWY BEZ WYPOWIEDZENIA PRZEZ PRACODAWCĘ
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Wina
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Zwolnienie z art. 53 K.p.
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Nadużycie ochrony
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Prawo do odprawy emerytalno-rentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (374) z dnia 10.10.2014
Świadczenie rehabilitacyjne przedłuży ochronę przed zwolnieniem
Gazeta Podatkowa nr 78 (1119) z dnia 29.09.2014
Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym w związku z niezdolnością do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (372) z dnia 10.09.2014
Ochrona przedemerytalna
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Rozwiązanie umowy z przyczyn niezawinionych przez pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Długotrwała choroba a prawo do świadczenia przedemerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 66 (1107) z dnia 18.08.2014
Gdy pracownik nie odbiera wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Kiedy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem w wieku przedemerytalnym?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (370) z dnia 10.08.2014
Tryb rozwiązania umowy w razie przeciwwskazań do wykonywania określonej pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014
Rozwiązanie umowy o pracę po zakończeniu okresu zasiłkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (844) z dnia 10.06.2014
Zatrudnianie po odmowie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 34 (1075) z dnia 28.04.2014
Świadczenie przedemerytalne dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 31 (1072) z dnia 17.04.2014
Ochrona zatrudnienia pracownika w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (360) z dnia 10.03.2014
Kiedy można zwolnić chorego pracownika?
Gazeta Podatkowa nr 19 (1060) z dnia 6.03.2014
Odmowa przyznania świadczenia rehabilitacyjnego a powrót do pracy
Gazeta Podatkowa nr 8 (1049) z dnia 27.01.2014
Jak rozwiązać umowę o pracę z urzędnikiem?
Gazeta Podatkowa nr 96 (1033) z dnia 2.12.2013
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem w wieku "przedemerytalnym"
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Zwolnienie dyscyplinarne w okresie wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 93 (1030) z dnia 21.11.2013
Ponowne zatrudnienie po absencji chorobowej pracownika
Gazeta Podatkowa nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013
Nagłe zwolnienie z winy pracownika
Gazeta Podatkowa nr 91 (1028) z dnia 14.11.2013
Przerwa w opłacaniu składek po wyczerpaniu okresu zasiłkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (352) z dnia 10.11.2013
Rozwiązanie umowy z pracownikiem uprawnionym do renty
Gazeta Podatkowa nr 88 (1025) z dnia 4.11.2013
Rola pracodawcy przy ubieganiu się o świadczenia emerytalno-rentowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1023) z dnia 28.10.2013 - Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o emeryturę lub rentę
Rozliczenie składkowo-podatkowe wypłat dokonanych zwalnianemu pracownikowi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Rozwiązanie umowy o pracę po świadczeniu rehabilitacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013
Artykuł 20 - powrót do pracy po świadczeniu rehabilitacyjnym
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2013 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Dofinansowanie kosztów nauki w razie wypowiedzenia umowy przez pracodawcę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013 - Umowy szkoleniowe pracowników w praktyce
Rozwiązanie umowy po wyczerpaniu okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013
Uprawnienia urlopowe pracownika za okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013
Stawienie się w pracy po długiej chorobie
Gazeta Podatkowa nr 63 (1000) z dnia 8.08.2013
Wyczerpanie okresu zasiłkowego a dalsze zwolnienia lekarskie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Niedopuszczalność wypowiedzenia umowy o pracę, mimo przeciwwskazań lekarskich
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
Rozwiązanie umowy o pracę z powodu przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (812) z dnia 20.07.2013
Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (343) z dnia 1.07.2013
Kiedy szczególna ochrona nie wiąże pracodawcy?
Gazeta Podatkowa nr 52 (989) z dnia 1.07.2013
Zwolnienie pracownika wezwanego do odbycia kary
Gazeta Podatkowa nr 51 (988) z dnia 27.06.2013
Dłuższy staż zakładowy daje większe prawa
Gazeta Podatkowa nr 50 (987) z dnia 24.06.2013
Po okresie zasiłkowym też można zwolnić pracownika
Gazeta Podatkowa nr 46 (983) z dnia 10.06.2013
Choroba pracownika po zakończeniu okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 46 (983) z dnia 10.06.2013
Po długiej chorobie pracownik do kontroli
Gazeta Podatkowa nr 44 (981) z dnia 3.06.2013
Sposób ustalania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Uprawnienia i świadczenia zależne od zakładowego stażu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Okresy ochronne przed rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Wypowiedzenie nie uchroni przed natychmiastowym rozstaniem
Gazeta Podatkowa nr 39 (976) z dnia 16.05.2013
Staż zakładowy chorującego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 39 (976) z dnia 16.05.2013
Dopuszczalność wypowiedzenia umowy o pracę podczas urlopu bezpłatnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (340) z dnia 10.05.2013
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem po wyczerpaniu okresu zasiłkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (805) z dnia 10.05.2013
Wybór rodzaju umowy dla wykonania określonego zadania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (339) z dnia 1.05.2013
Rozwiązanie umowy w okresie przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (339) z dnia 1.05.2013
Rozwiązanie umowy z długotrwale chorym pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 29 (966) z dnia 11.04.2013
Okres ochronny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (338) z dnia 10.04.2013
Czynności jakie należy podjąć rozwiązując umowę o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (338) z dnia 10.04.2013
Konsultacja związkowa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (338) z dnia 10.04.2013
Sporządzenie i dostarczenie oświadczenia woli
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (338) z dnia 10.04.2013
Sporządzenie i dostarczenie świadectwa pracy oraz wypłata świadczeń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (338) z dnia 10.04.2013
Prawo do odprawy rentowej po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 26 (963) z dnia 2.04.2013
Podstawa rozwiązania umowy w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 25 (962) z dnia 28.03.2013
Rozwiązanie umowy o pracę z powodu długotrwałej choroby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013
Rozwiązanie umowy w przypadku długiej choroby
Gazeta Podatkowa nr 17 (954) z dnia 28.02.2013
Wypowiedzenie umowy zawartej na czas wykonania określonej pracy
Gazeta Podatkowa nr 4 (941) z dnia 14.01.2013
Świadectwo pracy a przyczyna rozwiązania umowy
Gazeta Podatkowa nr 4 (941) z dnia 14.01.2013
Likwidacja oddziału firmy a zwolnienie pracownicy w ciąży
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
Na świadczeniu rehabilitacyjnym też można zwolnić
Gazeta Podatkowa nr 3 (940) z dnia 10.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60