Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 3 obowiązującym od 4.11.2014 r. do 11.10.2016 r.
Umowa o pracę z dyrektorem domu pomocy społecznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016
WSTĘP
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2016 - Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
Przyjęcie bezrobotnego na staż
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016
Podmiot uprawniony do wydania świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015
Oddział firmy jako samodzielny pracodawca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015
Pracownik tymczasowy a wpłaty na PFRON
Gazeta Podatkowa nr 77 (1222) z dnia 24.09.2015
Stan zatrudnienia dla celów ustalenia obowiązkowych wpłat do PFRON
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Kto ma zatrudniać pracowników: spółka cywilna czy jej wspólnicy?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1190) z dnia 3.06.2015 - Najważniejsze orzeczenia dotyczące spółek
Zatrudnienie pracownika w spółce cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014
Spółka cywilna w roli pracodawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014 - Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki cywilnej
Kto jest pracodawcą: spółka cywilna czy jej wspólnicy?
Gazeta Podatkowa nr 93 (1134) z dnia 20.11.2014
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 3 w pozostałych wersjach czasowych
Wydanie świadectwa pracy osobie powołanej na stanowisko PINB
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
Zawieszenie działalności socjalnej w firmie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 1.08.2020
Harmonogram wdrażania PPK przez podmioty zatrudniające po zmianach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
TARCZA Zawieszenie działalności socjalnej w okresie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 9.07.2020
Wysokość i obliczanie odprawy ze zwolnień grupowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020 - Przeprowadzanie zwolnień grupowych i indywidualnych pracowników
"Zawieszenie" zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Spółka cywilna jako strona stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 1.06.2020
PPK w przypadku pracownika tymczasowego
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
WSTĘP
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2020 - Zatrudnianie cudzoziemców
Osoby uprawnione do członkostwa w pracowniczych kasach zapomogowo-pożyczkowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019
Szkoła niepubliczna jako pracodawca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 1.12.2019
Właściwa reprezentacja pracodawcy
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2019 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Podmiot zatrudniający bez siedziby na terytorium RP a PPK
Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019
Obowiązki związane z prowadzeniem PPK
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Zatrudnienie tych samych pracowników w spółkach powiązanych kapitałowo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
Zatrudnienie w spółkach powiązanych kapitałowo lub osobowo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019
Zawarcie kolejnej umowy o pracę z pracownikiem ZOZ
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019
Termin obejmowania pracodawcy ustawą o PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 1.06.2019
Ustalanie stanu zatrudnienia na potrzeby PPK
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Przejęcie pracowników w trybie art. 23 1 K.p.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Etapy wdrażania PPK
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019 - Pracownicze Plany Kapitałowe
Koszty pracodawcy związane z wdrożeniem PPK
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Pracodawcy muszą przygotować się na Pracownicze Plany Kapitałowe
Gazeta Podatkowa nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Terminy wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
PPK - nowy sposób oszczędzania na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 1.01.2019
Zasady ochrony związkowej po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018
Czy spółce cywilnej przysługuje status pracodawcy?
Gazeta Podatkowa nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018
Zatrudnianie pracowników w powiązanych spółkach kapitałowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (471) z dnia 1.11.2018
Potrącenie składki związkowej z wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (471) z dnia 1.11.2018
Warunki jakie musi spełnić umowa o zakazie konkurencji
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (463) z dnia 1.07.2018
Szkolenie bhp właściciela w kosztach działalności operacyjnej jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Zatrudnienie pracownicze prezesa spółki z o.o.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Konsekwencje płacowo-informacyjne włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Obowiązek pracodawcy do pokrycia kosztów egzaminu czeladniczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Przestój w okresie letniego spowolnienia
Gazeta Podatkowa nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017
Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora biblioteki publicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (437) z dnia 1.06.2017
Prawo do opodatkowania w formie podatku liniowego
Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017
Czy oddział wnosi wpłaty na PFRON?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017 - Obniżanie wpłat na PFRON w 2017 roku
Czy oddział zagranicznej firmy wnosi wpłaty na PFRON?
Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017
Kontrolowane podmioty
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2017 - Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy
Szkolenia bhp dla pracodawców
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1122) z dnia 9.10.2014 - Wszystko o szkoleniach bhp
Praktyka absolwencka
Gazeta Podatkowa nr 77 (1118) z dnia 25.09.2014
Spółka zagraniczna musi odprowadzać zaliczki na podatek od wynagrodzeń zatrudnionych w Polsce pracowników - wyrok WSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (852) z dnia 1.09.2014
Dokumenty do ZUS za osobę zatrudnioną do opieki nad babcią
Gazeta Podatkowa nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014
Zatrudnienie wspólnika w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014
Ochrona zatrudnienia pracownika przebywającego na urlopie rodzicielskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (359) z dnia 1.03.2014
Przejęcie pracowników spółki z o.o. w organizacji
Gazeta Podatkowa nr 81 (1018) z dnia 10.10.2013
Wykonywanie pracy w spółce powiązanej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Tylko całkowita likwidacja firmy dopuszcza zwolnienie ciężarnej
Gazeta Podatkowa nr 59 (996) z dnia 25.07.2013
Czy i kiedy wspólnik może zostać pracownikiem spółki cywilnej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (993) z dnia 15.07.2013 - Poradnik dla wspólników spółek osobowych
Zatrudnienie wspólnika w spółce osobowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (968) z dnia 18.04.2013 - Czy i jak zatrudnić wspólnika, członka organu w spółce?
Szkolenia bhp pracodawców
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013
Państwowa Inspekcja Pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2013 - Ochrona pracowników ze względu na warunki pracy
Likwidacja oddziału firmy a zwolnienie pracownicy w ciąży
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60