Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 154 obowiązującym od 4.11.2014 r. do 11.10.2016 r.
Równoległa praca i nauka w stażu urlopowym
Gazeta Podatkowa nr 82 (1332) z dnia 13.10.2016
Okres nauki i pracy w stażu urlopowym pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (927) z dnia 1.10.2016
Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016
Urlop dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016
Korekta urlopu wypoczynkowego po ponownym zatrudnieniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (419) z dnia 1.09.2016
Proporcjonalny wymiar urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 65 (1315) z dnia 16.08.2016
Urlop wypoczynkowy ustalany w roku kalendarzowym, a nie w kolejnych 12 miesiącach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Zmiana wymiaru czasu pracy a urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016
Umowa na okres próbny a urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 60 (1310) z dnia 28.07.2016
Sporządzanie i aktualizacja informacji dodatkowej
Gazeta Podatkowa nr 59 (1309) z dnia 25.07.2016
Ustalenie stażu pracy wpływającego na wymiar urlopu
Gazeta Podatkowa nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016
Uzyskanie prawa do urlopu uzupełniającego
Gazeta Podatkowa nr 54 (1304) z dnia 7.07.2016
Wymiar urlopu dla zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016
Praca na wychowawczym a prawo do urlopu wypoczynkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016 - Udzielanie urlopów wypoczynkowych
Udzielanie urlopu w pierwszym roku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016 - Udzielanie urlopów wypoczynkowych
Zasady udzielania urlopu pracownikowi niepełnoetatowemu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016 - Udzielanie urlopów wypoczynkowych
Korzystanie z urlopu przez pracownika niepełnosprawnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016 - Udzielanie urlopów wypoczynkowych
Urlop wypoczynkowy za niepełny miesiąc pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016 - Udzielanie urlopów wypoczynkowych
Wymiar urlopu niepełnoetatowca zatrudnionego na przełomie miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016
Urlop kolejny za niepełny miesiąc pracy
Gazeta Podatkowa nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016
Wymiar urlopu po zmniejszeniu etatu w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 39 (1289) z dnia 16.05.2016
Urlop dla zatrudnionego na 1/8 etatu
Gazeta Podatkowa nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016
Wymiar urlopu
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2016 - Urlopy wypoczynkowe w 2016 r.
Urlop w pierwszym roku pracy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2016 - Urlopy wypoczynkowe w 2016 r.
Urlop w przypadku zatrudnienia na część etatu
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2016 - Urlopy wypoczynkowe w 2016 r.
Rozpoczęcie lub zakończenie zatrudnienia w trakcie roku
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2016 - Urlopy wypoczynkowe w 2016 r.
Urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie bezpłatnym przypadającym na przełomie roku kalendarzowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Urlop dodatkowy dla niepełnosprawnego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016
Urlop za pracę przez pół miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016
Urlop wypoczynkowy w razie skrócenia normy dobowej pracownika niepełnosprawnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016
Wymiar urlopu
Gazeta Podatkowa nr 28 (1278) z dnia 7.04.2016
Wynagrodzenie za niepełny miesiąc pracy
Gazeta Podatkowa nr 28 (1278) z dnia 7.04.2016
Zmiana wymiaru etatu przesłanką zmiany wymiaru urlopu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego, w tym na żądanie
Gazeta Podatkowa nr 25 (1275) z dnia 29.03.2016
Urlop w wymiarze proporcjonalnym
Gazeta Podatkowa nr 25 (1275) z dnia 29.03.2016
Późniejsze dostarczenie dokumentów a wymiar urlopu
Gazeta Podatkowa nr 22 (1272) z dnia 17.03.2016
Urlop wypoczynkowy proporcjonalnie do etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1271) z dnia 14.03.2016 - Zatrudnianie pracowników na niepełny etat
Urlop wypoczynkowy w razie podjęcia pracy na urlopie wychowawczym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (907) z dnia 10.03.2016
Zatrudnienie fizjoterapeutów na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 19 (1269) z dnia 7.03.2016
Urlop po ponownym zatrudnieniu pracownika w ciągu roku
Gazeta Podatkowa nr 7 (1257) z dnia 25.01.2016
Wpływ wymiaru czasu pracy na urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016
Proporcjonalny wymiar urlopu niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 104 (1249) z dnia 28.12.2015
Konsekwencje zmniejszenia pracownikowi etatu
Gazeta Podatkowa nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015
Urlop wypoczynkowy u kolejnego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015
Wymiar urlopu po studiach licencjackich
Gazeta Podatkowa nr 88 (1233) z dnia 2.11.2015
Sporządzanie dla pracownika informacji o warunkach zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 80 (1225) z dnia 5.10.2015
Urlop w razie skrócenia okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Wymiar urlopu przy zmianie pracodawcy w ciągu roku
Gazeta Podatkowa nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015
Kilkakrotna zmiana etatu w ciągu roku a wymiar urlopu na cały rok
Gazeta Podatkowa nr 73 (1218) z dnia 10.09.2015
Informacja dodatkowa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1211) z dnia 17.08.2015 - Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Wpływ zmiany etatu na wymiar urlopu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Udzielanie urlopu nauczycielowi zatrudnionemu w szkole niepublicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Wymiar urlopu w przypadku ustania zatrudnienia w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015
Wymiar urlopu u dwóch pracodawców
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1205) z dnia 27.07.2015 - Uprawnienia pracownicze w dwóch miejscach pracy
Ustalenie uprawnień do urlopu wypoczynkowego z każdego stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (391) z dnia 1.07.2015
Urlop pracownika zatrudnionego na czas wykonania określonej pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Udzielanie urlopu wypoczynkowego pracownikowi niepełnosprawnemu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (880) z dnia 10.06.2015
Informacja o warunkach zatrudnienia dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 45 (1190) z dnia 3.06.2015
Wymiar urlopu niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 44 (1189) z dnia 1.06.2015
Dodatkowe urlopy niepełnosprawnych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 43 (1188) z dnia 28.05.2015
Urlop dla zatrudnionego na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 41 (1186) z dnia 21.05.2015
Ustalanie wymiaru urlopu pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (878) z dnia 20.05.2015
Prawo pracownika do pierwszego i kolejnego urlopu wypoczynkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe
Uprawnienia urlopowe przy zatrudnieniu u dwóch pracodawców
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe
Pokrywający się okres nauki i pracy w stażu urlopowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe
Proporcjonalny wymiar urlopu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe
Zatrudnienie pracownika na część etatu a urlop
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe
Urlop wypoczynkowy w pierwszym kalendarzowym roku pracy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe w 2015 roku
Wymiar urlopu wypoczynkowego
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe w 2015 roku
Uprawnienia urlopowe przy zatrudnieniu na część etatu
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe w 2015 roku
Rozpoczęcie lub ustanie stosunku pracy w trakcie roku
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe w 2015 roku
Urlop wypoczynkowy pracownika, który nie przepracował pełnego miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (388) z dnia 10.05.2015
Urlop wypoczynkowy w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (388) z dnia 10.05.2015
Wymiar urlopu w wymiarze proporcjonalnym po zmianie pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (876) z dnia 1.05.2015
Niewykorzystany urlop pracownika niepełnosprawnego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1177) z dnia 20.04.2015
Prawo do urlopu za okres absencji chorobowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (386) z dnia 10.04.2015
Jak udzielać urlopu osobie zatrudnionej na niepełnym etacie?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (874) z dnia 10.04.2015
Ustalenie warunków zatrudnienia dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 21 (1166) z dnia 12.03.2015
Zmiana warunków pracy w okresie uprawniającym do urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (384) z dnia 10.03.2015
Nabycie prawa do dodatkowego urlopu przez pracownika niepełnosprawnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (384) z dnia 10.03.2015
Urlopy dla niepełnoetatowców w przykładach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (871) z dnia 10.03.2015
Ustalenie stażu urlopowego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015
Dwie umowy dla jednego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 15 (1160) z dnia 19.02.2015
Pierwszy urlop pracownika niepełnoetatowego
Gazeta Podatkowa nr 10 (1155) z dnia 2.02.2015
Nabywanie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (381) z dnia 1.02.2015
Wliczanie nauki do stażu urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 6 (1151) z dnia 19.01.2015
Ustalenie uprawnień urlopowych w razie zatrudnienia u dwóch pracodawców
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (379) z dnia 1.01.2015
Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (379) z dnia 1.01.2015
Wymiar urlopu proporcjonalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
Zwolnienie na dziecko to nie urlop
Gazeta Podatkowa nr 98 (1139) z dnia 8.12.2014
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 154 w pozostałych wersjach czasowych
Wymiar urlopu po zmianie etatu w trakcie roku kalendarzowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1064) z dnia 20.07.2020
Informacja o warunkach zatrudnienia w odniesieniu do przepisów
Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020
Udzielenie urlopu w pierwszym roku pracy zawodowej
Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 2.07.2020
Dokumentowanie okresów zaliczalnych do stażu urlopowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Wymiar urlopu po czasowym obniżeniu etatu w związku z epidemią
Gazeta Podatkowa nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020
Udzielanie pierwszego urlopu wypoczynkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1711) z dnia 4.06.2020 - Urlopy wypoczynkowe - praktyczne aspekty
Ustalenie wymiaru urlopu po zmianie etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1711) z dnia 4.06.2020 - Urlopy wypoczynkowe - praktyczne aspekty
Urlop za niepełny miesiąc pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1711) z dnia 4.06.2020 - Urlopy wypoczynkowe - praktyczne aspekty
Osiągnięcie 10-letniego stażu pracy a urlop
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1711) z dnia 4.06.2020 - Urlopy wypoczynkowe - praktyczne aspekty
Udzielanie urlopu wypoczynkowego w okresie epidemii
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1059) z dnia 1.06.2020
Wymiar urlopu po zmianie etatu
Gazeta Podatkowa nr 44 (1710) z dnia 1.06.2020
Ustalanie wymiaru urlopu dla pracownika niepełnosprawnego
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
Wykazywanie urlopu w świadectwie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020 - Zasady wystawiania świadectwa pracy
Wymiar urlopu
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2020 - Urlopy wypoczynkowe w 2020 r.
Urlop w przypadku zatrudnienia na część etatu
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2020 - Urlopy wypoczynkowe w 2020 r.
Rozpoczęcie lub zakończenie zatrudnienia w trakcie roku
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2020 - Urlopy wypoczynkowe w 2020 r.
Urlop w pierwszym roku pracy
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2020 - Urlopy wypoczynkowe w 2020 r.
Zestaw pytań i odpowiedzi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 1.05.2020
Wymiar urlopów wypoczynkowych po przejęciu zakładu pracy przez innego pracodawcę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020
Korzystanie z urlopu wypoczynkowego w systemie równoważnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020 - Organizacja czasu pracy w systemie równoważnym
Urlop wypoczynkowy w równoległym zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Urlop pracownika wykazywany w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Wykorzystanie u poprzedniego pracodawcy zawyżonej ilości dni urlopu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020
Planowanie urlopu dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Wymiar i udzielanie pierwszego urlopu
Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Urlop wypoczynkowy nauczyciela po zmianie szkoły z publicznej na prywatną
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020
Ekwiwalent za urlop dla niepełnoetatowca przy pierwszej pracy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 5.12.2019
Pierwszy urlop dodatkowy dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na część etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1041) z dnia 1.12.2019
Wymiar urlopu wypoczynkowego przy zmianie etatu
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019
Wymiar urlopu dla niepełnosprawnego pracownika zatrudnionego na sezon zimowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1039) z dnia 10.11.2019
Wymiar i udzielanie urlopu pracownikowi niepełnoetatowemu
Gazeta Podatkowa nr 89 (1651) z dnia 7.11.2019
Ustalenie pierwszego urlopu wypoczynkowego, w tym po zmianie wymiaru czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 1.11.2019
Urlop należny u byłego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019
Prawo do pierwszego urlopu z tytułu niepełnosprawności w razie zmiany etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019
Rozwiązanie umowy po urlopie rodzicielskim a zaległy urlop
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019
Praca na przełomie miesięcy a wymiar urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019
Wymiar urlopu dla pracownika niepełnosprawnego
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Ustalanie urlopu w wymiarze proporcjonalnym
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Informacja dodatkowa po zmniejszeniu wymiaru etatu
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Uprawnienia urlopowe pracownika w roku debiutu zawodowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Wymiar urlopu wypoczynkowego po zmianie etatu oraz w dodatkowym stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Nabycie przez pracownika prawa do urlopu uzupełniającego
Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Przerwa pomiędzy umowami a staż urlopowy
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Wymiar urlopu wypoczynkowego po macierzyńskim
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 roku
Podstawa ustalenia wymiaru urlopu w równoległym zatrudnieniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 roku
Staż urlopowy przy pobieraniu nauki w czasie zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 roku
Korzystanie z urlopu przy niewielkim wymiarze etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 roku
Wymiar urlopu przy zatrudnieniu w trakcie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 roku
Wymiar urlopu
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 r.
Urlop w pierwszym roku pracy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 r.
Urlop w przypadku zatrudnienia na część etatu
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 r.
Rozpoczęcie lub zakończenie zatrudnienia w trakcie roku
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 r.
Urlop niepełnosprawnego pracownika po zmianie etatu
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Dodatkowe informacje przy zatrudnieniu kierowcy
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Wymiar urlopu i ekwiwalent dla pracownika niepełnoetatowego
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Wymiar urlopu pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego przez część roku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego oraz ustalanie jego wymiaru
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Urlopy niepełnosprawnego pracownika liczone oddzielnie
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Udzielanie urlopu pracownikowi zatrudnionemu na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Korzystanie z urlopu przez pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Staż urlopowy pracownika, który ukończył technikum dla dorosłych
Gazeta Podatkowa nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Wymiar pierwszego i kolejnego urlopu
Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Wymiar urlopu po osiągnięciu wyższego stażu pracy
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Wymiar należnego urlopu po urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Urlop proporcjonalny dla pracownika niepełnoetatowego
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Wymiar urlopu zaległego po obniżeniu etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019
Udzielanie urlopu po zmniejszeniu etatu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018
Urlop w czasie umowy na okres próbny poniżej miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Wymiar urlopu przy przedłużeniu umowy do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018
Dwie równoległe umowy o pracę a urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Wykazanie urlopów pracownika niepełnosprawnego w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018
Udzielanie urlopu po zmianie wymiaru czasu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1000) z dnia 10.10.2018
Urlop z dwóch stosunków pracy u tego samego pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018
Przyznanie przez pracodawcę wybranym pracownikom dodatkowego urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018
Podstawa ustalenia wymiaru urlopu u drugiego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018
Wymiar urlopu dla niepełnoetatowca zatrudnionego w ciągu roku
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Korzystanie z urlopu przy zatrudnieniu na ułamkową część etatu
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Wymiar dodatkowych uprawnień dla pracownika niepełnosprawnego
Gazeta Podatkowa nr 72 (1529) z dnia 6.09.2018
Wymiar i udzielanie urlopu pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
Korzystanie z urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018
Ustanie zatrudnienia w związku z przejściem na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018
Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na przełomie miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018
Udzielanie urlopu pracownikowi zatrudnionemu na część etatu w ruchomym czasie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018 - Systemy i rozkłady czasu pracy
Wymiar urlopu za niepełny rok pracy
Gazeta Podatkowa nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018
Urlop pracownika zatrudnionego na część etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018 - Urlopy wypoczynkowe w praktyce
Urlop nauczyciela zatrudnionego w placówce nieferyjnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018
Nabywanie prawa do urlopu pierwszego i kolejnego
Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018
Wymiar urlopu
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2018 - Urlopy wypoczynkowe w 2018 r.
Urlop w pierwszym roku pracy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2018 - Urlopy wypoczynkowe w 2018 r.
Urlop w przypadku zatrudnienia na część etatu
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2018 - Urlopy wypoczynkowe w 2018 r.
Rozpoczęcie lub zakończenie zatrudnienia w trakcie roku
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2018 - Urlopy wypoczynkowe w 2018 r.
Wykazanie urlopu pracownika zatrudnionego na część etatu w świadectwie pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Wymiar urlopu należnego pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018
Urlop pracownika niepełnosprawnego w zależności od norm
Gazeta Podatkowa nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018
Wymiar urlopu wypoczynkowego, w tym uzupełniającego po zmianie wielkości etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (457) z dnia 1.04.2018
Wymiar urlopu, w tym po zmianie wielkości etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
Wyższy wymiar urlopu a okres nauki
Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018
Wymiar urlopu niepełnoetatowca przy zatrudnieniu w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Urlop w wymiarze proporcjonalnym w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
Wymiar urlopu dla zatrudnionego na 1/4 etatu
Gazeta Podatkowa nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017
Ekwiwalent za urlop dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017
Dłuższy urlop po uzupełnieniu dokumentów
Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017
Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego po raz pierwszy
Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017
Urlop pracownika niepełnoetatowego
Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017
Zatrudnienie pracownika w czasie trwania umowy u innego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017
Urlop niepełnoetatowca w świadectwie pracy oraz zawarcie umowy przed dopuszczeniem do pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Ustalanie urlopu proporcjonalnie do okresu pracy i wymiaru etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Urlop wypoczynkowy w systemie równoważnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017 - Praca w systemie równoważnym
Urlop dla zatrudnionego w pierwszej pracy
Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017
Ustalanie stażu urlopowego w razie pracy i nauki
Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017
Wymiar urlopu po osiągnięciu wyższego stażu w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017
Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017
Weryfikacja uprawnień urlopowych po przedłożeniu dodatkowych dokumentów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Wymiar urlopu pracownika po obniżeniu wymiaru etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Informacja dodatkowa przy obniżeniu etatu
Gazeta Podatkowa nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017
Wymiar urlopu w równoległym zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 59 (1413) z dnia 24.07.2017
Wymiar urlopu pracownika niepełnoetatowego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017
Urlop w proporcji do etatu i okresu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 54 (1408) z dnia 6.07.2017
Wymiar urlopu dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017
Wymiar urlopu po odbyciu stażu w zakładzie
Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017
Urlop proporcjonalny pracownika przechodzącego na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017
Urlop niepełnoetatowca w świadectwie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017 - Udzielanie i korzystanie z urlopów wypoczynkowych
Obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po ponownym zatrudnieniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017 - Udzielanie i korzystanie z urlopów wypoczynkowych
Urlop wypoczynkowy należny także za kilka dni pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017 - Udzielanie i korzystanie z urlopów wypoczynkowych
Ustalanie urlopu w roku kalendarzowym, a nie w kolejnych 12 miesiącach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017 - Udzielanie i korzystanie z urlopów wypoczynkowych
Urlop wypoczynkowy pracownika weekendowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017 - Udzielanie i korzystanie z urlopów wypoczynkowych
Wymiar urlopu
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2017 - Urlopy wypoczynkowe w 2017 r.
Urlop w pierwszym roku pracy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2017 - Urlopy wypoczynkowe w 2017 r.
Urlop w przypadku zatrudnienia na część etatu
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2017 - Urlopy wypoczynkowe w 2017 r.
Rozpoczęcie lub zakończenie zatrudnienia w trakcie roku
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2017 - Urlopy wypoczynkowe w 2017 r.
Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika pracującego za granicą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017
Rozwiązanie umowy a wymiar urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 37 (1391) z dnia 8.05.2017
Urlop po zmianie etatu w ciągu roku
Gazeta Podatkowa nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017
Urlop wypoczynkowy po zmianie wymiaru czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (435) z dnia 1.05.2017
Urlop wypoczynkowy pracownika niepełnoetatowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (433) z dnia 1.04.2017
Zatrudnienie równoległe na pełny i część etatu
Gazeta Podatkowa nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017
Praca w systemie równoważnym a udzielanie urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017
Pierwszy i kolejny urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017
Urlop pracownika niepełnosprawnego
Gazeta Podatkowa nr 22 (1376) z dnia 16.03.2017
Kontrolowane zagadnienia
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2017 - Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy
Wymiar urlopu pracownika młodocianego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (431) z dnia 1.03.2017
Wymiar urlopu dla pracownika niepełnoetatowego
Gazeta Podatkowa nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017
Obliczanie stażu urlopowego w pierwszym roku pracy
Gazeta Podatkowa nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017
Wymiar urlopu po nieobecności przypadającej w dniu 1 stycznia danego roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017 - Uprawnienia pracownicze na przełomie roku
Treść informacji o warunkach zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 6 (1360) z dnia 19.01.2017
Wymiar urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 4 (1358) z dnia 12.01.2017
Wykorzystywanie zaległości urlopowych po zmianie wymiaru czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (428) z dnia 10.01.2017
Obniżenie wymiaru etatu a udzielanie urlopu
Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016
Wymiar urlopu wypoczynkowego po zmianie wielkości etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (425) z dnia 1.12.2016
Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 94 (1344) z dnia 24.11.2016
Wymiar urlopu przy niepełnym etacie i pracy przez część roku
Gazeta Podatkowa nr 89 (1339) z dnia 7.11.2016
Zatrudnienie niepełnoetatowca w firmie
Gazeta Podatkowa nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016
Staż z urzędu pracy a wymiar urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 87 (1337) z dnia 31.10.2016
Praca przez kilka dni a urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 85 (1335) z dnia 24.10.2016
Urlop niepełnoetatowca w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 83 (1333) z dnia 17.10.2016
Wymiar zatrudnienia przy stałej liczbie godzin pracy w tygodniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (376) z dnia 10.11.2014
Zawarcie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014
Ustalenie uprawnień do urlopu wypoczynkowego u dwóch pracodawców
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014
Wymiar urlopu dla zatrudnionego od pierwszego stycznia absolwenta wyższej uczelni
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014
Uregulowanie warunków pracy w małej firmie
Gazeta Podatkowa nr 86 (1127) z dnia 27.10.2014
Ustalenie wymiaru kolejnego urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (373) z dnia 1.10.2014
Urlop pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (373) z dnia 1.10.2014
Ustalenie prawa do urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (372) z dnia 10.09.2014
Wymiar urlopu przy zatrudnieniu w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 72 (1113) z dnia 8.09.2014
Prawo do urlopu w każdym stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 69 (1110) z dnia 28.08.2014
Informacja o urlopie w przypadku pierwszej pracy
Gazeta Podatkowa nr 68 (1109) z dnia 25.08.2014
Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Urlop zatrudnionego przy pracy nakładczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (370) z dnia 10.08.2014
Staż pracy uwzględniany przy ustalaniu wymiaru urlopu
Gazeta Podatkowa nr 63 (1104) z dnia 7.08.2014
Prawo do urlopu w wyższym wymiarze
Gazeta Podatkowa nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014
Obniżenie urlopu wypoczynkowego udzielonego po urlopie bezpłatnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (368) z dnia 10.07.2014
Pierwszy urlop absolwenta
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (368) z dnia 10.07.2014
Praca na część etatu a staż urlopowy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1096) z dnia 10.07.2014
Udzielanie urlopu zatrudnionemu na część etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014 - Planowanie pracy i urlopów dla niepełnoetatowców
Wykorzystywanie urlopu przez pracownika zatrudnionego na część etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014 - Planowanie pracy i urlopów dla niepełnoetatowców
Wymiar urlopu niepełnosprawnego po zmianie etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014 - Niepełnosprawny pracownik w firmie
Urlop pracownika zatrudnionego na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 48 (1089) z dnia 16.06.2014
Urlop wypoczynkowy pracownika sezonowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Udzielenie urlopu niepełnoetatowcowi pracującemu w nierównomiernym rozkładzie czasie pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (844) z dnia 10.06.2014
Pierwszy urlop wypoczynkowy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2014 - Urlopy wypoczynkowe w 2014 roku
Wymiar urlopu wypoczynkowego
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2014 - Urlopy wypoczynkowe w 2014 roku
Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na część etatu
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2014 - Urlopy wypoczynkowe w 2014 roku
Urlop w przypadku rozpoczęcia lub ustania stosunku pracy w trakcie roku
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2014 - Urlopy wypoczynkowe w 2014 roku
Wymiar urlopu dla pracownika zmieniającego zatrudnienie w ciągu roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (841) z dnia 10.05.2014
Realizacja prawa do kolejnego urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (363) z dnia 1.05.2014
Okres nauki w stażu urlopowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014 - Praktyczne aspekty udzielania urlopów wypoczynkowych
Wymiar urlopu w przypadku zmiany pracodawcy w ciągu roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014 - Praktyczne aspekty udzielania urlopów wypoczynkowych
Korzystanie z urlopu przez pracownika zatrudnionego na część etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014 - Praktyczne aspekty udzielania urlopów wypoczynkowych
Wymiar urlopu po zmianie etatu i normy dobowej
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Urlop proporcjonalny w roku zmiany pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (360) z dnia 10.03.2014
Urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (360) z dnia 10.03.2014
Wymiar i udzielanie urlopu pracownikowi niepełnosprawnemu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Wymiar urlopu dla zatrudnionego na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 16 (1057) z dnia 24.02.2014
Niepełny etat nie ma wpływu na staż urlopowy
Gazeta Podatkowa nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014
Udzielanie urlopu wypoczynkowego w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (357) z dnia 1.02.2014
Udzielanie urlopu niepełnoetatowcowi
Gazeta Podatkowa nr 9 (1050) z dnia 30.01.2014
Urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego na część etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Ustalanie stażu urlopowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (356) z dnia 10.01.2014
Kolejny urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (356) z dnia 10.01.2014
Urlop wypoczynkowy za okres choroby i urlopu macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013
Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracownika niepełnosprawnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (354) z dnia 10.12.2013
Zaliczanie okresu nauki do stażu urlopowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego przez niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 90 (1027) z dnia 12.11.2013
Wzory druków
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013 - Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracownika
Zmiana wymiaru czasu pracy a urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Wymiar urlopu pracownika niepełnosprawnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Wymiar urlopu proporcjonalnego po powrocie pracownika z urlopu bezpłatnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Jaki wymiar urlopu po chorobie?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (819) z dnia 1.10.2013
Prawo do urlopu w wyższym wymiarze
Gazeta Podatkowa nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013
Urlop dla zatrudnionego na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 75 (1012) z dnia 19.09.2013
Zaległy urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 74 (1011) z dnia 16.09.2013
Udzielanie urlopu wypoczynkowego pracownikowi zatrudnionemu na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela placówki nieferyjnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego, w tym po urlopie macierzyńskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Pierwszy urlop w karierze zawodowej pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (347) z dnia 1.09.2013
Obliczenie wymiaru urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (347) z dnia 1.09.2013
Pula urlopowa pracownika niepełnoetatowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013
Urlop na żądanie w pierwszej pracy
Gazeta Podatkowa nr 61 (998) z dnia 1.08.2013
Wymiar urlopu dla nauczyciela szkoły niepublicznej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (812) z dnia 20.07.2013
Rozwiązanie umowy o pracę po kilku dniach pracy a prawo do urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (344) z dnia 10.07.2013
Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla pracownika niepełnosprawnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (344) z dnia 10.07.2013
Ustalanie urlopu dla pracowników niepełnoetatowych
Gazeta Podatkowa nr 54 (991) z dnia 8.07.2013
Urlop pracownika zatrudnionego po raz pierwszy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (984) z dnia 13.06.2013 - Urlopy wypoczynkowe w praktyce
Wymiar urlopu w razie zawarcia kilku umów terminowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (984) z dnia 13.06.2013 - Urlopy wypoczynkowe w praktyce
Wymiar urlopu dla pracownika niepełnosprawnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (984) z dnia 13.06.2013 - Urlopy wypoczynkowe w praktyce
Zatrudnienie instruktora w niepełnym wymiarze czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Wymiar urlopu po chorobie pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Wymiar urlopu zatrudnionego na 1,5 etatu
Gazeta Podatkowa nr 38 (975) z dnia 13.05.2013
Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika po zmianie pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (340) z dnia 10.05.2013
Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2013 - Urlopy wypoczynkowe w 2013 roku
Wymiar urlopu wypoczynkowego
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2013 - Urlopy wypoczynkowe w 2013 roku
Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na część etatu
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2013 - Urlopy wypoczynkowe w 2013 roku
Proporcjonalne obniżanie wymiaru urlopu
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2013 - Urlopy wypoczynkowe w 2013 roku
Zmiana etatu a wymiar urlopu wypoczynkowego
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2013 - Urlopy pracownicze w 2013 r. - wybrane zagadnienia
Pracownik zatrudniony na część etatu a wymiar urlopu
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2013 - Urlopy pracownicze w 2013 r. - wybrane zagadnienia
Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego, gdy pracownik wraca do pracy po urlopie bezpłatnym
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2013 - Urlopy pracownicze w 2013 r. - wybrane zagadnienia
Podjęcie dodatkowego zatrudnienia a prawo do urlopu
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2013 - Urlopy pracownicze w 2013 r. - wybrane zagadnienia
Wykazanie wymiaru urlopu wypoczynkowego w informacji o warunkach zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (338) z dnia 10.04.2013
Udzielanie urlopu pracownikowi niepełnoetatowemu oraz przy zmianie wymiaru etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013
Niewykorzystanie dodatkowego urlopu przez pracownika niepełnosprawnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013
Ustalanie wymiaru urlopu dla pracownika niepełnoetatowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (798) z dnia 1.03.2013
Uprawnienie do urlopu w kolejnym stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013
Urlop pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013
Chorujący pracownik nie straci na urlopie
Gazeta Podatkowa nr 11 (948) z dnia 7.02.2013
Urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (333) z dnia 1.02.2013
Wymiar urlopu w czasie pierwszej pracy pracownika
Gazeta Podatkowa nr 7 (944) z dnia 24.01.2013
Urlop pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (332) z dnia 10.01.2013
Informacja dodatkowa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (939) z dnia 7.01.2013 - Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika
Urlop proporcjonalny ze względu na zmianę pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (331) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60