Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 1511 obowiązującym od 4.11.2014 r. do 11.10.2016 r.
Kiedy opłaca się pracodawcy oddawać pracownikowi czas wolny za nadgodziny?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Wprowadzenie akordowego systemu wynagradzania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Rozliczenie nadgodzin w nietypowych sytuacjach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (421) z dnia 1.10.2016
Wynagrodzenie w miesiącach oddawania czasu wolnego za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016
Premia uznaniowa w podstawie wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2016 - Wynagrodzenia pracownicze - prawo pracy, ZUS, PIT, CIT, ewidencja księgowa
Dodatek za nadgodziny przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2016 - Wynagrodzenia pracownicze - prawo pracy, ZUS, PIT, CIT, ewidencja księgowa
Wynagrodzenie w miesiącu oddania czasu wolnego za nadgodziny
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2016 - Wynagrodzenia pracownicze - prawo pracy, ZUS, PIT, CIT, ewidencja księgowa
Kompensata pracy w godzinach nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016
Pieniężna rekompensata za pracę w nadgodzinach
Gazeta Podatkowa nr 71 (1321) z dnia 5.09.2016
Normy czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016 - Systemy i rozkłady czasu pracy
Zatrudnienie w systemie równoważnym a dzień wolny za pracę w sobotę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016 - Systemy i rozkłady czasu pracy
Wynagrodzenie za pracę powyżej wymiaru dla zatrudnionego na część etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1315) z dnia 16.08.2016 - Wyliczanie wynagrodzenia w praktyce
Ustalanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1315) z dnia 16.08.2016 - Wyliczanie wynagrodzenia w praktyce
Rekompensowanie nadgodzin dobowych i pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Praca nadliczbowa
Gazeta Podatkowa nr 51 (1301) z dnia 27.06.2016
Nadgodziny dla urzędnika na innych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego przy pracy zmianowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (413) z dnia 1.06.2016
Prawo do dodatków za pracę ponad wymiar
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Czas pracy w razie ustania zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016
Rozliczanie czasu pracy pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016
Dodatek za pracę w niedzielę w razie nieoddania dnia wolnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016 - Ekwiwalenty, dodatki i premie pracownicze
Niska stawka zasadnicza w dodatku za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016
Czas pracy i godziny nadliczbowe w akordowym systemie wynagradzania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (409) z dnia 1.04.2016
Wymiar urlopu dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Ustalanie i rekompensata nadgodzin średniotygodniowych
Gazeta Podatkowa nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016
Ogólne warunki pracy na część etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1271) z dnia 14.03.2016 - Zatrudnianie pracowników na niepełny etat
WPROWADZENIE
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2016 - Czas pracy i wynagrodzenie kierowców
KIEROWCY POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH, W TYM ZATRUDNIENI W BUDŻETÓWCE
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2016 - Czas pracy i wynagrodzenie kierowców
WYNAGRODZENIA KIEROWCÓW
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2016 - Czas pracy i wynagrodzenie kierowców
Normy czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016
Rozliczanie nadgodzin z przekroczeń dobowych
Gazeta Podatkowa nr 18 (1268) z dnia 3.03.2016
Wynagrodzenie za pracę powyżej wymiaru przez pracownika zatrudnionego na część etatu
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Okoliczności powstania godzin nadliczbowych oraz sposób obliczania za nie wynagrodzenia
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Ryczałt za godziny nadliczbowe
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Wynagradzanie dyżuru
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Kwalifikowanie i rekompensowanie pracy wykonywanej poza rozkładem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016
Uwzględnienie dodatku brygadzistowskiego w stawce za godziny nadliczbowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (405) z dnia 1.02.2016
Wysokość dodatku za nadgodziny w dniu wolnym
Gazeta Podatkowa nr 6 (1256) z dnia 21.01.2016
Rozliczanie pracy wykonywanej w dniach wolnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (403) z dnia 1.01.2016
Wynagrodzenie należne za pracę w nocy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1246) z dnia 17.12.2015
Rekompensowanie pracy nadliczbowej w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015
Jaka rekompensata za świąteczną pracę?
Gazeta Podatkowa nr 92 (1237) z dnia 16.11.2015
Pozarozkładowa praca pracowników zatrudnionych w różnych systemach czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015
Godziny nadliczbowe pracownika niepełnosprawnego z obniżoną normą czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015
Stawka za pracę ponadnormatywną pracownika wynagradzanego godzinowo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (399) z dnia 1.11.2015
Premia uznaniowa w podstawie wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015
Jakie składniki wynagrodzenia korzystają z ochrony?
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2015 - Wynagrodzenia - wybrane aspekty
Rekompensata nadgodzin przypadających na porę nocną
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Kwalifikacja godzin ponadwymiarowych pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Praca ponad normę zbilansowana dodatkiem
Gazeta Podatkowa nr 69 (1214) z dnia 27.08.2015
Rozliczenie czasu pracy pracownika zatrudnionego na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Wynagrodzenie w miesiącu oddania czasu wolnego za nadgodziny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (886) z dnia 10.08.2015
Prawo do urlopu wypoczynkowego w razie przedłużenia umowy do dnia porodu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (393) z dnia 1.08.2015
Czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych
Gazeta Podatkowa nr 59 (1204) z dnia 23.07.2015
Obliczanie wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Diety i ryczałty w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (391) z dnia 1.07.2015
Konsekwencje pracy w wolną sobotę
Gazeta Podatkowa nr 52 (1197) z dnia 29.06.2015
Dodatek za nadgodziny w pracy akordowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015 - Nietypowe problemy kadrowe
Stosowanie nieprawidłowej organizacji czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Rekompensata za niezaplanowaną pracę w niedzielę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (878) z dnia 20.05.2015
Rozliczenie dodatkowej pracy w dłuższym niż miesiąc okresie rozliczeniowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (388) z dnia 10.05.2015
Jak rozliczać pracownika na dyżurze?
Gazeta Podatkowa nr 31 (1176) z dnia 16.04.2015
Dodatek nocny w wynagrodzeniu za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 31 (1176) z dnia 16.04.2015
Wpływ instytucji doby pracowniczej na rozliczanie czasu pracy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2015 - Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
Konsekwencje nieokreślenia limitu godzin
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2015 - Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
Dyżur medyczny a nominalny czas pracy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2015 - Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
Pojęcie i sposób obliczania normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2015 - Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
Dzielnik do obliczania dodatków za nadgodziny i pracę w nocy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2015 - Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
Rozkład czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (874) z dnia 10.04.2015
Wynagrodzenie zasadnicze uzupełnione ryczałtem
Gazeta Podatkowa nr 22 (1167) z dnia 16.03.2015
Jak obliczyć nadgodziny średniotygodniowe?
Gazeta Podatkowa nr 18 (1163) z dnia 2.03.2015
Organizacja pracy pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (383) z dnia 1.03.2015
Rekompensata za nadgodziny w wolną sobotę
Gazeta Podatkowa nr 12 (1157) z dnia 9.02.2015
Dodatkowa praca w dniu wolnym udzielonym za niedzielę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (381) z dnia 1.02.2015
Ryczałt za pracę nadliczbową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (381) z dnia 1.02.2015
Ryczałt za nadgodziny dla pracownika terenowego
Gazeta Podatkowa nr 4 (1149) z dnia 12.01.2015
Czas pracy pracowników podmiotów leczniczych pełniących dyżury medyczne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (379) z dnia 1.01.2015
Rekompensata za pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (864) z dnia 1.01.2015
Ustalanie stażu urlopowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
Wymiar czasu pracy w skróconym okresie rozliczeniowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1138) z dnia 4.12.2014 - Czas pracy w 2015 roku
Warunki wykonywania pracy w niedziele i święta
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1138) z dnia 4.12.2014 - Czas pracy w 2015 roku
Uwzględnianie dodatku funkcyjnego przy obliczaniu wynagrodzenia za dyżur medyczny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (377) z dnia 1.12.2014
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 1511 w pozostałych wersjach czasowych
Dodatek za nadgodziny przypadające w roboczą niedzielę
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020
Wysokość wynagrodzenia za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020
Obliczanie wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
Rozliczanie czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
Zakończenie pracy przed upływem okresu rozliczeniowego
Gazeta Podatkowa nr 62 (1728) z dnia 3.08.2020
Warunki wypłaty ryczałtu za pracę w nocy
Gazeta Podatkowa nr 62 (1728) z dnia 3.08.2020
Ekwiwalent urlopowy po wypłaceniu byłemu pracownikowi zasądzonych nadgodzin i dodatków nocnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1065) z dnia 1.08.2020
Rozliczenie nadgodzin przy zmianowej i ruchomej organizacji czasu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1064) z dnia 20.07.2020
Dodatek za nadgodziny w wynagrodzeniu minimalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Ustalenie przekroczeń norm czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020
Czas pracy pracownika niepełnoetatowego zwolnionego w trakcie okresu rozliczeniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Rozliczanie pracy ponadnormatywnej pracownika niepełnoetatowego
Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 8.06.2020
Konsekwencje nieoddania dnia wolnego za pracę w niedzielę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020 - Rekompensata za wykonywanie pracy w niedziele i święta
Rekompensata nadgodzin dobowych przypadających w niedzielę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020 - Rekompensata za wykonywanie pracy w niedziele i święta
Niedzielna praca przekraczająca normę dobową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020 - Rekompensata za wykonywanie pracy w niedziele i święta
Premia uznaniowa w wynagrodzeniu za pracę nadliczbową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020
Rozliczanie pracy ponadwymiarowej pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 1.04.2020
Formy rekompensaty za pracę nadliczbową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020 - Rekompensowanie pracownikom wykonywania pracy nadliczbowej
Dodatek za nadgodziny przy różnych składnikach płacowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020 - Rekompensowanie pracownikom wykonywania pracy nadliczbowej
Skutki rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu rozliczeniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (504) z dnia 10.03.2020
Praca nadliczbowa w systemie równoważnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020 - Organizacja czasu pracy w systemie równoważnym
Obliczanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe po zmianie stawki zaszeregowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 1.03.2020
Obliczanie ryczałtu za godziny nadliczbowe i zaliczki na poczet dyżurów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Umowa o pracę dla niepełnoetatowca bez limitu godzin
Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Ustalanie składników wynagrodzenia kierowcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020
Wypłata ryczałtów za okresy urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020
Ustalanie wymiaru czasu pracy w skróconym okresie rozliczeniowym
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Czas wolny za godziny ponadwymiarowe niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Organizacja i rozliczanie pracy pracownika instytucji kultury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020
Kompensata nocnej pracy przypadającej w niedzielę odwołania czasu letniego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019
Wysokość dodatków za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 83 (1645) z dnia 17.10.2019
Wynagrodzenie za pracę powyżej wymiaru przez pracownika zatrudnionego na część etatu
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Ryczałt za godziny nadliczbowe
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Opłacenie pracy nadliczbowej pracownika zatrudnionego w systemie czasowo-akordowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
Ustalenie stawki za godzinę nadliczbową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019
Godziny nadliczbowe pracownika niepełnoetatowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019
Nadgodziny w systemie równoważnym
Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Rozliczenie czasu pracy za przepracowany okres
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019
Wpływ podwyżki z wyrównaniem na przyznany ryczałt za nadgodziny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019
Niewpisanie limitu godzin w umowie dla pracownika niepełnoetatowego
Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach
Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Premia uznaniowa przy obliczaniu wynagrodzenia za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy kierowcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 roku
Nadgodziny w nocy
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Nadgodziny średniotygodniowe
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2019 - Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy, w tym kierowców
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2019 - Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy, w tym kierowców
Rozliczanie pracy ponadwymiarowej niepełnoetatowca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019
Rekompensowanie pracy w sobotę lub niedzielę w zadaniowym systemie czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019
Wpływ zmiany metody obliczania składnika płacy na podstawę urlopową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019
Zawieranie umowy o pracę z pracownikiem niepełnoetatowym
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Jak wprowadzić i ustalić ryczałt za nadgodziny?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Obliczanie stawki wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (481) z dnia 1.04.2019
Zasady wynagradzania pracy nadliczbowej
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Ustalanie wymiaru czasu pracy w skróconym okresie rozliczeniowym
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Pomniejszanie stałych ryczałtów o okresy nieobecności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019 - Wyliczanie wynagrodzenia przy absencjach w pracy
Ustalanie wynagrodzenia w razie pracy w wolną sobotę
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Wykonywanie pracy przez pracownika zatrudnionego na część etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019 - Rozliczanie czasu pracy praktyczne aspekty
Dodatkowa praca przypadająca po nocnej zmianie w niedzielę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019 - Rozliczanie czasu pracy praktyczne aspekty
Odbiór wolnego za nadgodziny a wynagrodzenie minimalne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku
Ryczałt za nadgodziny wyłączony z pensji minimalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku
Wysokość dodatku za nadgodziny przypadające w niedzielę
Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018
Nadgodziny wynikające z przepracowania dodatkowej dniówki w systemie równoważnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 1.12.2018
Rozliczenie czasu pracy przy przejściu z czasu letniego na zimowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Wysokość wynagrodzenia przy odwołaniu czasu letniego
Gazeta Podatkowa nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018
Odbiór wolnego za nadgodziny z zachowaniem wynagrodzenia minimalnego
Gazeta Podatkowa nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018
Kiedy występuje praca w nadgodzinach?
Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
Ustalenie normalnego wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018
Obliczenie przekroczeń średniotygodniowych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1529) z dnia 6.09.2018
Narzucenie pracownikowi formy rekompensaty pracy wykonywanej w nadgodzinach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (467) z dnia 1.09.2018
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy kierowcy
Gazeta Podatkowa nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018
Praca nadliczbowa w nocy opłacona stosownym dodatkiem
Gazeta Podatkowa nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018
Choroba lub urlop a ryczałt za nadgodziny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (466) z dnia 10.08.2018
Wynagrodzenie za pracę przypadającą w wolną sobotę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (466) z dnia 10.08.2018
Zakres przedmiotowy regulaminu wynagradzania
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2018 - Układy zbiorowe i regulaminy stosowane w zakładach pracy
Kompensata za pracę wykonywaną w niedzielę lub święto
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
Wynagrodzenie za pracę w formie ryczałtu
Gazeta Podatkowa nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018
Rozliczanie dodatkowej pracy osoby zatrudnionej w systemie równoważnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Wynagrodzenie za nadgodziny w podstawie wymiaru "chorobówki"
Gazeta Podatkowa nr 36 (1493) z dnia 4.05.2018
Dodatek za dyżury medyczne w średniej urlopowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (459) z dnia 1.05.2018
Rekompensata za pracę w niedziele i święta
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018 - Praca w niedziele i święta
Wyznaczenie dnia wolnego za roboczą niedzielę lub święto
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018 - Praca w niedziele i święta
Wysokość wynagrodzenia za pracę dla pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (457) z dnia 1.04.2018
Wymiar urlopu wypoczynkowego, w tym uzupełniającego po zmianie wielkości etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (457) z dnia 1.04.2018
Sobotnia praca może skutkować 100% dodatkiem
Gazeta Podatkowa nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018
Finansowanie dodatkowej pracy nieskompensowanej czasem wolnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018 - Konsekwencje pracy w godzinach nadliczbowych
Ustalanie normalnego wynagrodzenia i dodatków za nadgodziny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018 - Konsekwencje pracy w godzinach nadliczbowych
Ustalenie rodzaju przekroczeń czasu pracy w razie wcześniejszego wezwania do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018 - Konsekwencje pracy w godzinach nadliczbowych
Obliczanie normalnego wynagrodzenia i dodatku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018 - Konsekwencje pracy w godzinach nadliczbowych
Codzienna praca pracownika powyżej normy dobowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018 - Konsekwencje pracy w godzinach nadliczbowych
Zrekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy i w niedzielę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018 - Konsekwencje pracy w godzinach nadliczbowych
Ustalanie godzin nadliczbowych pracownika niepełnosprawnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018 - Konsekwencje pracy w godzinach nadliczbowych
Ustalanie przekroczeń średniotygodniowej normy czasu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Regulacje ogólne
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2018 - Czas pracy - wybrane aspekty
Pojęcie godzin nadliczbowych
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2018 - Czas pracy - wybrane aspekty
Rozliczanie godzin nadliczbowych
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2018 - Czas pracy - wybrane aspekty
Skutki szkolenia z zakresu bhp dla czasu pracy niepełnoetatowca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
Ujednolicenie stawki dodatków za godziny nadliczbowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (455) z dnia 1.03.2018
Odbiór czasu wolnego za nadgodziny a gwarancja minimalnego wynagrodzenia za pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Ustalanie normalnego wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018 - Ustalanie podstawy świadczeń pracowniczych
Rekompensowanie nadgodzin w systemie akordowym
Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018
Zasady wynagradzania za pracę nadliczbową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018 - Zasady wynagradzania pracowników i zleceniobiorców w 2018 roku
Okoliczności pozwalające na wprowadzenie ryczałtu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (451) z dnia 1.01.2018
Ustalanie wysokości ryczałtu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (451) z dnia 1.01.2018
Opłacenie godzin nadliczbowych powstałych w związku z usuwaniem awarii
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Wysokość dodatku za pracę w nadgodzinach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017 - Czas pracy w 2018 roku
Praca nadliczbowa w systemie równoważnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017 - Czas pracy w 2018 roku
Formy kompensaty godzin nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Terminy wypłat normalnego wynagrodzenia i dodatków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych
Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017
Ustalanie rodzaju godzin nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Ryczałty i dodatki w wynagrodzeniu urlopowym kierowcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Wysokość normalnego wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Obliczanie wymiaru czasu pracy dla zatrudnionych w ruchu ciągłym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Kwalifikacja godzin nadliczbowych wynikających z wcześniejszego wezwania do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
Kompensata pracy pozarozkładowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (445) z dnia 1.10.2017
Zatrudnienie pracowników w systemie równoważnym a praca w wolną sobotę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017 - Praca w systemie równoważnym
Nadgodziny dobowe w równoważnym systemie czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017 - Praca w systemie równoważnym
Brak zapisu o limicie godzin w umowie niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017
Opłacanie pracy wykonywanej przez pracownika w godzinach nadliczbowych
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2017 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Wpływ nieobecności w pracy na ryczałty za godziny nadliczbowe i nocne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Ustalanie podstawy wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 54 (1408) z dnia 6.07.2017
Konsekwencje codziennego przekraczania przez pracownika normy dobowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017
Dzień wolny za pracującą sobotę w ramach okresu rozliczeniowego
Gazeta Podatkowa nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017
Ustalenie wynagrodzenia za dyżur, nadgodziny dobowe oraz pracę w dniu wolnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Stawka za godzinę nadliczbową z niskiej płacy zasadniczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Rekompensowanie "nocnej" pracy nadliczbowej
Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017
Oddawanie czasu wolnego za dłuższą pracę w "roboczą" sobotę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (437) z dnia 1.06.2017
Rozliczenie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (437) z dnia 1.06.2017
Kwalifikacja godzin powyżej obowiązującego wymiaru
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (437) z dnia 1.06.2017
Za pracę ponad limit godzin niepełnoetatowca przysługuje tylko dodatek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Wynagrodzenie i czas pracy operatora maszyny - kierowcy
Gazeta Podatkowa nr 40 (1394) z dnia 18.05.2017
Rozliczenie czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017
Kompensata pracy nadliczbowej przypadającej w porze nocnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017
Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy kierowcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (434) z dnia 10.04.2017
Kompensata wykonywania przez pracownika pracy nadliczbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (433) z dnia 1.04.2017
Wysokość dodatków z tytułu pracy w nadgodzinach
Gazeta Podatkowa nr 22 (1376) z dnia 16.03.2017
Praca powyżej wymiaru a wynagrodzenie niepełnoetatowca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017 - Wynagrodzenie za pracę - wybrane aspekty
Ustalanie wynagrodzenia za nadgodziny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017 - Wynagrodzenie za pracę - wybrane aspekty
Rekompensowanie dodatkami pracy w godzinach nadliczbowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017
Prawidłowość planowania pracy na sześć dni w tygodniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017
Praca nadliczbowa pracownika zatrudnionego na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017
Nadgodziny dobowe w równoważnym systemie czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017
Wysokość dodatku za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017
Ustalanie wysokości dodatków z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (426) z dnia 10.12.2016
Normy czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016 - Czas pracy w 2017 roku
Czas pracy w razie ustania zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016 - Czas pracy w 2017 roku
Rozliczenie czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (376) z dnia 10.11.2014
Rodzaje dodatków do wynagrodzenia i warunki ich wypłacania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1130) z dnia 6.11.2014 - Dodatki do wynagrodzenia - przyznawanie i wypłacanie
Dodatek za nadgodziny przy różnych składnikach wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1130) z dnia 6.11.2014 - Dodatki do wynagrodzenia - przyznawanie i wypłacanie
Zbieg dodatków za pracę w niedzielę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1130) z dnia 6.11.2014 - Dodatki do wynagrodzenia - przyznawanie i wypłacanie
Dodatek za nadgodziny przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (858) z dnia 1.11.2014
Kompensata godzin nadliczbowych w kolejnym okresie rozliczeniowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014
Rekompensowanie nadgodzin w jednostce samorządowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014
Wolne za nadgodziny może wpłynąć na wysokość pensji
Gazeta Podatkowa nr 78 (1119) z dnia 29.09.2014
Wyznaczanie niedzieli wolnej od pracy w placówce handlowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (854) z dnia 20.09.2014
Pracownik za pracę w dzień wolny otrzyma dodatek
Gazeta Podatkowa nr 72 (1113) z dnia 8.09.2014
Czas pracy w rocznym okresie rozliczeniowym
Gazeta Podatkowa nr 71 (1112) z dnia 4.09.2014
Podstawa normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (852) z dnia 1.09.2014
Nieobecność nieusprawiedliwiona a nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 68 (1109) z dnia 25.08.2014
Przekroczenia normy średniotygodniowej z dodatkiem
Gazeta Podatkowa nr 67 (1108) z dnia 21.08.2014
Normalne wynagrodzenie i dodatek za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 66 (1107) z dnia 18.08.2014
Praca ponadwymiarowa niepełnoetatowca nie zawsze uprawnia do dodatków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (369) z dnia 1.08.2014
Definicja pracy nadliczbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (369) z dnia 1.08.2014
Podstawa obliczania dodatku za godziny nadliczbowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (369) z dnia 1.08.2014
Kiedy nadgodziny naruszają normę średniotygodniową?
Gazeta Podatkowa nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014
Limit godzin, którego przekroczenie uprawnia do dodatku jak za nadgodziny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014 - Planowanie pracy i urlopów dla niepełnoetatowców
Wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014 - Planowanie pracy i urlopów dla niepełnoetatowców
Rekompensata dodatkowej pracy w dniu wolnym, udzielonym za przepracowaną niedzielę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Urlop wypoczynkowy pracownika sezonowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Umowa o pracę na czas określony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1087) z dnia 9.06.2014 - Pracownik na podstawie czasowej umowy o pracę
Dzień wolny za pracę w sobotę w razie zatrudnienia w systemie równoważnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Składniki płac ujmowane w wynagrodzeniu minimalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Specyfika stawki miesięcznej oraz metoda jej przeliczania w razie absencji w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Termin złożenia wniosku o czas wolny za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 35 (1076) z dnia 30.04.2014
Udzielanie czasu wolnego za pracę przypadającą w święto
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (362) z dnia 10.04.2014
Ustalanie normalnego wynagrodzenia za nadgodziny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (362) z dnia 10.04.2014
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy a rozliczenie czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (361) z dnia 1.04.2014
Rekompensata za nadgodziny dla kierownika oddziału
Gazeta Podatkowa nr 24 (1065) z dnia 24.03.2014
Nadgodziny dobowe rozliczane na bieżąco
Gazeta Podatkowa nr 22 (1063) z dnia 17.03.2014
Rozliczanie nadgodzin i podróży służbowej kierowcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
Nadgodziny urzędnika raczej bez dodatku
Gazeta Podatkowa nr 19 (1060) z dnia 6.03.2014
Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014 - Wyliczanie wynagrodzeń w praktyce kadrowej
Dodatek za pracę nadliczbową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014 - Wyliczanie wynagrodzeń w praktyce kadrowej
Umowa o pracę na okres próbny przy niepełnym wymiarze czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1055) z dnia 17.02.2014 - Zawieranie umów o pracę w praktyce
Okoliczności dopuszczające pracę w niedziele i święta
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2014 - Czas pracy w 2014 r. - wybrane aspekty
Kompensata pracy w niedziele i święta
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2014 - Czas pracy w 2014 r. - wybrane aspekty
Pojęcie godzin nadliczbowych
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2014 - Czas pracy w 2014 r. - wybrane aspekty
Dwa dodatki za pracę w niedzielę
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2014 - Czas pracy w 2014 r. - wybrane aspekty
Kiedy można pracować w niedziele i święta?
Gazeta Podatkowa nr 12 (1053) z dnia 10.02.2014
Wysokość dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych
Gazeta Podatkowa nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014
Zwolnionego pracownika trzeba rozliczyć
Gazeta Podatkowa nr 5 (1046) z dnia 16.01.2014
Dodatek za pracę nadliczbową w niedzielę
Gazeta Podatkowa nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014
Rekompensata za pracę w dniu świątecznym
Gazeta Podatkowa nr 100 (1037) z dnia 16.12.2013
Zaniechanie udzielenia czasu wolnego za godziny nadliczbowe w zaplanowanym terminie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (354) z dnia 10.12.2013
Umowny limit godzin pracownika "niepełnoetatowego"
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (354) z dnia 10.12.2013
Kompensowanie pracy ponadnormatywnej pracownika samorządowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (352) z dnia 10.11.2013
Urlop nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (352) z dnia 10.11.2013
Organizacja czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (351) z dnia 1.11.2013
Rekompensata za pracę w niedzielę
Gazeta Podatkowa nr 85 (1022) z dnia 24.10.2013
Za nadgodziny czas wolny albo dodatek
Gazeta Podatkowa nr 85 (1022) z dnia 24.10.2013
Wysokość wynagrodzenia przy odwołaniu czasu letniego
Gazeta Podatkowa nr 84 (1021) z dnia 21.10.2013
Godziny nadliczbowe kadry zarządzającej
Gazeta Podatkowa nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013
Określenie limitu pracy ponadwymiarowej pracownika niepełnoetatowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
Nadgodziny przed rozpoczęciem pracy w pierwszym dniu okresu rozliczeniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
Rekompensata pracy w niedziele i święta pracowników urzędów państwowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
Wynagrodzenie za pracę nadliczbową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (997) z dnia 29.07.2013 - Wyliczanie wynagrodzenia za pracę
Nadgodziny w nocy
Gazeta Podatkowa nr 58 (995) z dnia 22.07.2013
Pieniężna kompensata godzin nadliczbowych w systemie równoważnego czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (344) z dnia 10.07.2013
Zatrudnienie na dwóch stanowiskach pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (343) z dnia 1.07.2013
Obliczanie wysokości dodatków za pracę nadliczbową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
WPROWADZENIE
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2013 - Czas pracy kierowców
KIEROWCY POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH, W TYM ZATRUDNIENI W BUDŻETÓWCE
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2013 - Czas pracy kierowców
Zasady planowania i rozliczania "świątecznej" pracy
Gazeta Podatkowa nr 36 (973) z dnia 6.05.2013
Czas pracy w zagranicznej podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (339) z dnia 1.05.2013
Ustalenie wynagrodzenia za dyżury medyczne pracowników instytutu badawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (339) z dnia 1.05.2013
Zapis regulaminowy w sprawie kompensaty nadgodzin
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (337) z dnia 1.04.2013
Wynagrodzenie za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013
Udzielanie czasu wolnego za pracę w niedzielę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (335) z dnia 1.03.2013
Wynagrodzenie za pracę ponadnormatywną
Gazeta Podatkowa nr 16 (953) z dnia 25.02.2013
Dodatek za przekroczenie średniotygodniowego limitu godzin pracownika niepełnoetatowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (797) z dnia 20.02.2013
Jak policzyć pensję przy chorobie i nadgodzinach?
Gazeta Podatkowa nr 14 (951) z dnia 18.02.2013
Ustalenie warunków wypłaty ryczałtu za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 13 (950) z dnia 14.02.2013
Kompensata pracy w wolną sobotę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (333) z dnia 1.02.2013
Postępowanie pracodawcy wprowadzającego pracę zmianową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (331) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60