Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 174 obowiązującym od 1.01.2009 r. do 3.11.2014 r.
Udzielenie urlopu bezpłatnego przed wykorzystaniem urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (370) z dnia 10.08.2014
Udzielanie urlopu pracownikowi młodocianemu w okresie ferii letnich
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Kogo uznać za pracownika?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1081) z dnia 19.05.2014 - Wypełnianie dokumentów do PFRON
Staż jubileuszowy prokuratora
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (352) z dnia 10.11.2013
Ubezpieczenia dla pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (351) z dnia 1.11.2013
Zwolnienie od pracy w związku z pobytem pracownika w sanatorium
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Obliczanie stażu urlopowego dla ustalenia wymiaru urlopu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Wyrównanie dodatku po uzupełnieniu dokumentacji stażowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Urlop bezpłatny
Gazeta Podatkowa nr 68 (1005) z dnia 26.08.2013
Wypełnianie druku świadectwa pracy w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013
Odwołanie pracownika z urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 44 (981) z dnia 3.06.2013
Urlop bezpłatny i zwolnienia okolicznościowe w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 43 (980) z dnia 29.05.2013
Do innej pracy w czasie przejściowego zastoju
Gazeta Podatkowa nr 29 (966) z dnia 11.04.2013
Ustalenie stanu zatrudnienia pracowników
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2013 - Uprawnienia w razie zatrudnienia niepełnosprawnych
Wniosek Wn-D
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2013 - Uprawnienia w razie zatrudnienia niepełnosprawnych
Zgoda na urlop bezpłatny obowiązkowo w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 22 (959) z dnia 18.03.2013
Stan zatrudnienia na potrzeby PFRON
Gazeta Podatkowa nr 4 (941) z dnia 14.01.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 174 w pozostałych wersjach czasowych
Dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy w formie dokumentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 1.08.2020
Zakres stosowania podpisów elektronicznych w sprawach kadrowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 1.06.2020
Wymiar pierwszego urlopu pracownika niepełnoetatowego
Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Liczba personelu na potrzeby ustalenia statusu MŚP
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Okresy zaliczane do stażu urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
WSTĘP
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2020 - Dokumentacja kadrowa
Uprawnienia wykorzystane w trakcie zatrudnienia (ust. 6)
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 23 z dnia 1.12.2019
Ustalenie stanu zatrudnienia wykazywanego we wniosku o dofinansowanie Wn-D
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 1.11.2019
PFRON a osoba na urlopie bezpłatnym
Gazeta Podatkowa nr 83 (1645) z dnia 17.10.2019
Pracownicze i inne urlopy bezpłatne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019 - Udzielanie urlopów bezpłatnych, okolicznościowych i szkoleniowych
Potwierdzenie udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019 - Udzielanie urlopów bezpłatnych, okolicznościowych i szkoleniowych
Urlop bezpłatny w celu pracy u innego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019
Przeniesienie pracownika samorządowego do służby cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 1.10.2019
Nagroda jubileuszowa dla prezesa spółki komunalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019
Korzystanie przez pracownika z urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Ustalenie stanu zatrudnienia pracowników zgodnie z ustawą o rehabilitacji
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2019 - Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
Urlop bezpłatny
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Pracownik na urlopie bezpłatnym a korekta deklaracji DEK-I-0
Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Kodeksowe i odrębne urlopy bezpłatne
Gazeta Podatkowa nr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Reguły dotyczące akt osobowych
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2019 - Dokumentacja pracownicza po zmianach
Skutki korzystania z urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018
Pisemne potwierdzenie udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Praca cudzoziemca po upływie ważności oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (469) z dnia 1.10.2018
Zasady udzielania pracownikowi młodocianemu urlopu bezpłatnego na okres ferii
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
Urlop bezpłatny w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018
Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Zatrudnienie na etacie bez wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018
Pracownik na urlopie bezpłatnym w Wn-D
Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018
Dokumentacja w formie elektronicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (457) z dnia 1.04.2018
Stan zatrudnienia na potrzeby rozliczeń z PFRON
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (453) z dnia 1.02.2018
Urlop bezpłatny
Gazeta Podatkowa nr 1 (1458) z dnia 2.01.2018
Dane w pozycjach 37 i 38 wniosku Wn-D
Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017
Wykazywanie w świadectwie pracy urlopów dodatkowych i bezpłatnych
Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017
Ustalenie stanu zatrudnienia pracowników dla celów PFRON
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017
Ustalenie stanu zatrudnienia pracowników zgodnie z ustawą o rehabilitacji
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2017 - Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
Urlop bezpłatny czasami uwzględniany w stażu urlopowym
Gazeta Podatkowa nr 20 (1374) z dnia 9.03.2017
Praktykant a stan zatrudnienia w firmie
Gazeta Podatkowa nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017
Ustalanie stanu zatrudnienia we wniosku Wn-D
Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016
Adnotacja o urlopie bezpłatnym w treści świadectwa pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego po bezpłatnym
Gazeta Podatkowa nr 59 (1309) z dnia 25.07.2016
Udzielony przez pracodawcę urlop bezpłatny a świadczenia chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 51 (1301) z dnia 27.06.2016
Pierwszy urlop pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016 - Udzielanie urlopów wypoczynkowych
Ustalanie stażu urlopowego nowo zatrudnionego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (413) z dnia 1.06.2016
Uzyskanie prawa do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Pracownik na urlopie bezpłatnym a PFRON
Gazeta Podatkowa nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016
Wyliczenia dotyczące stanu zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016 - Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników
Wpływ urlopu bezpłatnego na uprawnienia pracownicze i emerytalno-rentowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (903) z dnia 1.02.2016
Urlop bezpłatny w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015
Wpływ urlopu bezpłatnego na urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015
Pracownik na urlopie bezpłatnym a stan zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 92 (1237) z dnia 16.11.2015
Urlop bezpłatny
Gazeta Podatkowa nr 80 (1225) z dnia 5.10.2015
Proporcjonalny urlop wypoczynkowy po urlopie bezpłatnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Urlop bezpłatny i praca w drugiej firmie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1205) z dnia 27.07.2015 - Uprawnienia pracownicze w dwóch miejscach pracy
Urlop bezpłatny i inne okresy w stażu urlopowym
Gazeta Podatkowa nr 54 (1199) z dnia 6.07.2015
Ustalenie stanu zatrudnienia pracowników zgodnie z ustawą o rehabilitacji
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2015 - Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
Informacja w świadectwie pracy o korzystaniu z urlopów i przyczynie rozwiązania umowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (879) z dnia 1.06.2015
Pokrywający się okres nauki i pracy w stażu urlopowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe
Choroba pracownika w okresie urlopu bezpłatnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (384) z dnia 10.03.2015
Skutki udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (383) z dnia 1.03.2015
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60