Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 171 obowiązującym od 1.01.2009 r. do 3.11.2014 r.
Koniec zatrudnienia nie zawsze z ekwiwalentem
Gazeta Podatkowa nr 86 (1127) z dnia 27.10.2014
Kwalifikacja świadczenia do przychodów ze stosunku pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Wymiar urlopu przy zatrudnieniu w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 72 (1113) z dnia 8.09.2014
Ekwiwalent za urlop – jak ustalić i ująć w księgach?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Kiedy należy uzupełnić podstawę ekwiwalentu za urlop?
Gazeta Podatkowa nr 65 (1106) z dnia 14.08.2014
Ekwiwalenty w świetle prawa pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Urlop wypoczynkowy pracownika sezonowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Ekwiwalent za urlop
Gazeta Podatkowa nr 46 (1087) z dnia 9.06.2014
PRAWO DO EKWIWALENTU ZA URLOP
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2014 - Urlopy wypoczynkowe w 2014 roku
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2014 - Urlopy wypoczynkowe w 2014 roku
Ustalanie ekwiwalentu za urlop
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014 - Praktyczne aspekty udzielania urlopów wypoczynkowych
Ekwiwalent za urlop przy stałych składnikach wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014 - Wyliczanie wynagrodzeń w praktyce kadrowej
Termin wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (833) z dnia 20.02.2014
Czy ekwiwalent za urlop również objęty jest obciążeniami komorniczymi?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (833) z dnia 20.02.2014
Zaliczka na podatek od ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 15 (1056) z dnia 20.02.2014
Wartość współczynnika urlopowego w 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Współczynnik urlopowy w 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 97 (1034) z dnia 5.12.2013
Zwolnienie z pracy po wychowawczym a ekwiwalent za urlop
Gazeta Podatkowa nr 85 (1022) z dnia 24.10.2013
Sposób świadczenia pracy nie wpływa na prawo do ekwiwalentu
Gazeta Podatkowa nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013
Jakie obowiązki wobec pracowników po likwidacji spółki jawnej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Gazeta Podatkowa nr 81 (1018) z dnia 10.10.2013
Ekwiwalent za urlop pracownika oddelegowanego czasowo do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Podpisanie umowy w czasie urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013
Ekwiwalent za urlop tylko przy rozwiązaniu umowy
Gazeta Podatkowa nr 68 (1005) z dnia 26.08.2013
Uprawnienia urlopowe pracownika za okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013
Wypełnianie druku świadectwa pracy w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013
Urlop należy wykorzystać do końca umowy
Gazeta Podatkowa nr 62 (999) z dnia 5.08.2013
Rozwiązanie umowy o pracę po kilku dniach pracy a prawo do urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (344) z dnia 10.07.2013
Przy równoległym zatrudnieniu odrębne prawa do urlopu
Gazeta Podatkowa nr 52 (989) z dnia 1.07.2013
Ustalanie podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Wypłata wynagrodzenia w razie rozwiązania umowy
Gazeta Podatkowa nr 38 (975) z dnia 13.05.2013
Uprawnienie do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (340) z dnia 10.05.2013
Uprawnienie do ekwiwalentu za urlop
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2013 - Urlopy wypoczynkowe w 2013 roku
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2013 - Urlopy wypoczynkowe w 2013 roku
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - przepisy prawa pracy, podatkowe, składki ZUS oraz ujęcie księgowe
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2013 - Urlopy pracownicze w 2013 r. - wybrane zagadnienia
Okres pracy powinien być ustalony przy uwzględnieniu potocznego sposobu liczenia terminów, bez sięgania do Kodeksu cywilnego
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2013 - Urlopy pracownicze w 2013 r. - wybrane zagadnienia
Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w przypadku pracowników niepełnosprawnych nie jest uzależnione od złożenia wniosku
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2013 - Urlopy pracownicze w 2013 r. - wybrane zagadnienia
Rozwiązanie stosunku pracy a ekwiwalent za niewykorzystany urlop
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2013 - Urlopy pracownicze w 2013 r. - wybrane zagadnienia
Zakres informacji w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (337) z dnia 1.04.2013
Ekwiwalent za urlop po zmianie wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku nocnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013
Jak obliczyć ekwiwalent urlopowy dla niepełnoetatowca?
Gazeta Podatkowa nr 18 (955) z dnia 4.03.2013
Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego u innego pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (335) z dnia 1.03.2013
"Przekazanie" urlopu do nowego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 17 (954) z dnia 28.02.2013
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
Wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
Udzielanie urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (332) z dnia 10.01.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 171 w pozostałych wersjach czasowych
Zasady ustalania ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020
Zawarcie porozumienia o wykorzystaniu urlopu w kolejnym zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020
Ekwiwalent za urlop po zmianie etatu i wynagrodzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
Udzielanie pierwszego urlopu wypoczynkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1711) z dnia 4.06.2020 - Urlopy wypoczynkowe - praktyczne aspekty
Opodatkowanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Jak ująć w księgach rachunkowych ekwiwalent za niewykorzystany urlop?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
NABYWANIE PRAWA DO EKWIWALENTU ZA URLOP
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2020 - Urlopy wypoczynkowe w 2020 r.
Podstawa urlopu
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2020 - Urlopy wypoczynkowe w 2020 r.
Wynagrodzenie za urlop
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2020 - Urlopy wypoczynkowe w 2020 r.
Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, czy wypowiedzeniem?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 1.05.2020
WSTĘP
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2020 - Dokumentacja kadrowa
Ekwiwalent za urlop po świadczeniu rehabilitacyjnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020
Termin wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Wliczanie premii do podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i odprawy rentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 1.04.2020
Wypłata ekwiwalentu a obowiązek wystawienia świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020
Uprawnienia pracownicze na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Przeniesienie części niewykorzystanego urlopu do nowej umowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019
Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 87 (1649) z dnia 31.10.2019
Kontynuacja zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019
Urlop należny u byłego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019
Ekwiwalent urlopowy a różne składniki płacowe
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019
Metoda obliczania ekwiwalentu
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Nawiązanie kolejnej umowy o pracę a wynagrodzenie urlopowe
Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019
Rozwiązanie umowy po urlopie rodzicielskim a zaległy urlop
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019
Przekształcenie umowy w celu przygotowania zawodowego w "zwykłą" umowę o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Obliczanie ekwiwalentu za urlop przy wynagrodzeniu akordowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019
Dopełnienie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 1.06.2019
Termin wypłaty ekwiwalentu za urlop
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 roku
NABYWANIE PRAWA DO EKWIWALENTU ZA URLOP
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 r.
Podstawa urlopu
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 r.
Wynagrodzenie za urlop
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 r.
Obliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy po krótkim okresie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Dodatek specjalny w podstawie ekwiwalentu urlopowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Wykorzystywanie zaległego urlopu wypoczynkowego wyłącznie w naturze
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Przeniesienie pracownika samorządowego do innej jednostki
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Reguły dotyczące akt osobowych
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2019 - Dokumentacja pracownicza po zmianach
Ekwiwalent pieniężny oraz urlop rodzicielski
Gazeta Podatkowa nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Przeniesienie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę okresową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019
Ustalanie kwoty wolnej od potrąceń i stosowanie współczynnika urlopowego na przełomie lat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Świadczenia na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku
Współczynnik urlopowy w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (471) z dnia 1.11.2018
Potrącenie składki związkowej z wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (471) z dnia 1.11.2018
Przyznanie przez pracodawcę wybranym pracownikom dodatkowego urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018
Wypłata ekwiwalentu
Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018
Wypłata ekwiwalentu za zaległy i bieżący urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018
Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018
Ekwiwalent pieniężny ustalany po urlopie rodzicielskim
Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018
Egzekucja alimentów z wynagrodzenia i ekwiwalentu urlopowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018 - Ochrona wynagrodzenia za pracę
Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018
Urlop wypoczynkowy także za okres zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018 - Urlopy wypoczynkowe w praktyce
Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Urlop wypoczynkowy w razie rozwiązania umowy w trakcie roku kalendarzowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Zaliczkowe wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
NABYWANIE PRAWA DO EKWIWALENTU ZA URLOP
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2018 - Urlopy wypoczynkowe w 2018 r.
Podstawa urlopu
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2018 - Urlopy wypoczynkowe w 2018 r.
Wynagrodzenie za urlop
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2018 - Urlopy wypoczynkowe w 2018 r.
Urlop a kolejna umowa
Gazeta Podatkowa nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2018 - Podatkowe rozliczenie świadczeń na rzecz pracowników
Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w następnym stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018
Przejście do innej firmy a wypłata ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018
Ustalanie uprawnień przysługujących za poprzedni rok kalendarzowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (973) z dnia 10.01.2018
Wynagrodzenie i inne świadczenia na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 1 (1458) z dnia 2.01.2018
Ekwiwalent za urlop a świadczenie rehabilitacyjne
Gazeta Podatkowa nr 94 (1448) z dnia 23.11.2017
WSTĘP
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2017 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop - stanowisko MRPiPS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Ekwiwalent urlopowy
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Wypłata w jednym dniu różnych należności wynikających ze stosunku pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Wynagrodzenie urlopowe przy nowej umowie
Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2017 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Ekwiwalent za urlop a przedłużenie umowy do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017
Dopełnianie podstawy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Ryczałty w ekwiwalencie za urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017
Jak księgować ekwiwalent za niewykorzystany urlop?
Gazeta Podatkowa nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017
Ekwiwalent urlopowy w razie zmiany etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Opodatkowanie i oskładkowanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Ustalenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017
NABYWANIE PRAWA DO EKWIWALENTU ZA URLOP
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2017 - Urlopy wypoczynkowe w 2017 r.
Podstawa urlopu
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2017 - Urlopy wypoczynkowe w 2017 r.
Wynagrodzenie za urlop
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2017 - Urlopy wypoczynkowe w 2017 r.
Porozumienie stron
Gazeta Podatkowa nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017
Urlop wypoczynkowy przy zwolnieniu z obowiązku wykonywania pracy
Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017
Czy niewykorzystany urlop można przenieść do kolejnego pracodawcy?
Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017
Akta osobowe i inne obowiązki przy zawarciu nowej umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017 - Zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej
Grudniowe uprawnienia i świadczenia realizowane w styczniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017 - Uprawnienia pracownicze na przełomie roku
Współczynnik do ekwiwalentu za zaległy i bieżący urlop
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017 - Uprawnienia pracownicze na przełomie roku
Ekwiwalent za urlop należny za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 2 (1356) z dnia 5.01.2017
Rozwiązanie umowy a niewykorzystany urlop
Gazeta Podatkowa nr 1 (1355) z dnia 2.01.2017
Ustalanie uprawnień pracowniczych na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (936) z dnia 1.01.2017
Udokumentowanie wyższego stażu pracy po rozwiązaniu umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 87 (1337) z dnia 31.10.2016
Urlop w okresie wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 81 (1331) z dnia 10.10.2016
Czynności w trybie natychmiastowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016 - Ważne terminy dla pracodawcy i pracownika
Rozwiązanie umowy o pracę na gruncie Prawa pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016
Metoda dopełniania podstawy ekwiwalentowej - stanowisko resortu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (419) z dnia 1.09.2016
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i rehabilitacyjny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (419) z dnia 1.09.2016
Urlop w naturze tylko dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016
Wypłata wynagrodzenia w różnych terminach
Gazeta Podatkowa nr 66 (1316) z dnia 18.08.2016
Świadczenia socjalne dla pracowników niepedagogicznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016
Ekwiwalent za urlop nie w trakcie trwania stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016
Ekwiwalent urlopowy i odprawa emerytalna przy przejściu na emeryturę pomostową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016
Dopełnienie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (416) z dnia 10.07.2016
Ujęcie w księgach ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Gazeta Podatkowa nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016
Przechowywanie dokumentów w aktach osobowych pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (414) z dnia 10.06.2016
Nawiązanie kolejnej umowy a wykorzystanie urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 41 (1291) z dnia 23.05.2016
Urlop dla zatrudnionego na 1/8 etatu
Gazeta Podatkowa nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016
NABYWANIE PRAWA DO EKWIWALENTU ZA URLOP
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2016 - Urlopy wypoczynkowe w 2016 r.
Wynagrodzenie za urlop
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2016 - Urlopy wypoczynkowe w 2016 r.
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016 - Ekwiwalenty, dodatki i premie pracownicze
Współczynnik do ekwiwalentu tylko z bieżącego roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016 - Ekwiwalenty, dodatki i premie pracownicze
Uchylenie obowiązku wypłaty ekwiwalentu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016 - Ekwiwalenty, dodatki i premie pracownicze
Termin wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016
Wyliczanie współczynnika urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 18 (1268) z dnia 3.03.2016
Metoda obliczania ekwiwalentu
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Pracownik na zwolnieniu lekarskim a wypłata ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 7 (1257) z dnia 25.01.2016
Rozliczenie pracownika po rozwiązaniu umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 4 (1254) z dnia 14.01.2016
Ustalanie uprawnień pracowniczych na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016
Porozumienie stron a urlop
Gazeta Podatkowa nr 105 (1250) z dnia 31.12.2015
ZUS od ekwiwalentów dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015
Termin wypłacenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015
Wysokość współczynnika urlopowego w 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Zatrudnienie pracownika, który posiada niewykorzystany urlop
Gazeta Podatkowa nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015
Przychód pracownika z tytułu otrzymanego ekwiwalentu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Weryfikacja urlopu wypoczynkowego po udokumentowaniu wcześniejszego stażu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015
Wysokość współczynnika urlopowego w 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 83 (1228) z dnia 15.10.2015
Obowiązki pracodawcy przy rozwiązaniu umowy terminowej
Gazeta Podatkowa nr 76 (1221) z dnia 21.09.2015
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy pracownika niepełnoetatowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (888) z dnia 1.09.2015
Obowiązki pracodawcy po wypowiedzeniu umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015
Akta osobowe przy kontynuacji zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1211) z dnia 17.08.2015 - Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Prawo do urlopu wypoczynkowego w razie przedłużenia umowy do dnia porodu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (393) z dnia 1.08.2015
Przedawnienie prawa do urlopu i ekwiwalentu za urlop
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (885) z dnia 1.08.2015
Rozliczenie urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Obliczenie ekwiwalentu urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacony pracownikowi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (397) z dnia 1.07.2015
Koniec umowy a urlop
Gazeta Podatkowa nr 50 (1195) z dnia 22.06.2015
Jak ująć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1193) z dnia 15.06.2015 - Ewidencja wynagrodzeń w księgach rachunkowych
Ekwiwalent za urlop
Gazeta Podatkowa nr 48 (1193) z dnia 15.06.2015
Porozumienie w sprawie zaległości urlopowych
Gazeta Podatkowa nr 46 (1191) z dnia 8.06.2015
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 45 (1190) z dnia 3.06.2015
NABYWANIE PRAWA DO EKWIWALENTU ZA URLOP
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe w 2015 roku
Wynagrodzenie za urlop
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe w 2015 roku
Środki pieniężne otrzymane z FGŚP na wypłatę roszczeń pracowniczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Przejście z niewykorzystanym urlopem do nowej firmy
Gazeta Podatkowa nr 31 (1176) z dnia 16.04.2015
Kontynuowanie zatrudnienia a niewykorzystany urlop
Gazeta Podatkowa nr 27 (1172) z dnia 2.04.2015
Udzielenie urlopu w okresie wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 27 (1172) z dnia 2.04.2015
Ekwiwalent za urlop w przypadku śmierci pracownika
Gazeta Podatkowa nr 19 (1164) z dnia 5.03.2015
Składki ZUS od kwoty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 18 (1163) z dnia 2.03.2015
Składniki wynagrodzenia w podstawie ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 13 (1158) z dnia 12.02.2015
WSTĘP
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Jak księgować ekwiwalent za niewykorzystany urlop?
Gazeta Podatkowa nr 11 (1156) z dnia 5.02.2015
Ekwiwalent urlopowy przy nieobecności w pracy
Gazeta Podatkowa nr 9 (1154) z dnia 29.01.2015
Ekwiwalent urlopowy na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 101 (1142) z dnia 18.12.2014
Rozwiązanie umowy o pracę na koniec roku
Gazeta Podatkowa nr 99 (1140) z dnia 11.12.2014
Urlop wypoczynkowy w informacji o warunkach zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
Terminy wypłaty w zależności od świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 97 (1138) z dnia 4.12.2014
Współczynnik urlopowy w 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (861) z dnia 1.12.2014
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60