Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 161 obowiązującym od 1.01.2009 r. do 3.11.2014 r.
Pracodawco - do 30 września br. należy udzielić urlopów wypoczynkowych za 2013 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (372) z dnia 10.09.2014
Termin wykorzystania urlopu na żądanie
Gazeta Podatkowa nr 47 (1088) z dnia 12.06.2014
PRZEDAWNIENIE PRAWA DO URLOPU
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2014 - Urlopy wypoczynkowe w 2014 roku
Przedawnienie prawa do urlopu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014 - Praktyczne aspekty udzielania urlopów wypoczynkowych
Wykorzystywanie zaległych urlopów wypoczynkowych
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2014 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.
Przedawnienie prawa do urlopu
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2013 - Urlopy wypoczynkowe w 2013 roku
Zaległy urlop wypoczynkowy w przypadku długotrwałej nieobecności w pracy z powodu choroby
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2013 - Urlopy pracownicze w 2013 r. - wybrane zagadnienia
Nie można udzielić urlopu wypoczynkowego przed nabyciem prawa do tego urlopu
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2013 - Urlopy pracownicze w 2013 r. - wybrane zagadnienia
Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w przypadku pracowników niepełnosprawnych nie jest uzależnione od złożenia wniosku
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2013 - Urlopy pracownicze w 2013 r. - wybrane zagadnienia
Przekroczenie wymiaru urlopu
Gazeta Podatkowa nr 12 (949) z dnia 11.02.2013
Kolejność wykorzystania urlopów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (332) z dnia 10.01.2013
Wykorzystywanie zaległych urlopów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (331) z dnia 1.01.2013
Długotrwała nieobecność w pracy z powodu choroby a zaległy urlop wypoczynkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (792) z dnia 1.01.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 161 w pozostałych wersjach czasowych
PRZEDAWNIENIE PRAWA DO URLOPU
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2020 - Urlopy wypoczynkowe w 2020 r.
Podstawa urlopu
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2020 - Urlopy wypoczynkowe w 2020 r.
Zasady planowania i wykorzystywania urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019
Urlop należny u byłego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019
Udzielanie zaległości urlopowych najpóźniej do 30 września
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
Wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego w całości czy w częściach?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
Przedawnienie urlopu wypoczynkowego podczas korzystania z uprawnień rodzicielskich
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019
Udzielanie urlopu na pisemny wniosek pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 roku
Urlop wykorzystany jednorazowo w pełnym wymiarze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 roku
PRZEDAWNIENIE PRAWA DO URLOPU
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 r.
Podstawa urlopu
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 r.
Korzystanie z urlopu wypoczynkowego na wniosek
Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Wykorzystywanie zaległego urlopu wypoczynkowego wyłącznie w naturze
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Wymiar urlopu zaległego po obniżeniu etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019
Urlop wypoczynkowy wykorzystany w całości przed zakończeniem roku
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Urlop dodatkowy niepełnosprawnego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
"Przymusowe" wysyłanie pracowników na urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Zaliczkowe wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
PRZEDAWNIENIE PRAWA DO URLOPU
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2018 - Urlopy wypoczynkowe w 2018 r.
Podstawa urlopu
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2018 - Urlopy wypoczynkowe w 2018 r.
Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego w roku przejścia pracownika na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (459) z dnia 1.05.2018
Urlop wypoczynkowy członków związków zawodowych w czasie kadencji w zarządzie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Wykorzystywanie zaległych urlopów wypoczynkowych
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2018 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.
Bilans urlopowy na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017
Prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop - stanowisko MRPiPS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Okoliczności powstania zaległości urlopowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Przedawnienie urlopu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Weryfikacja uprawnień urlopowych po przedłożeniu dodatkowych dokumentów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
PRZEDAWNIENIE PRAWA DO URLOPU
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2017 - Urlopy wypoczynkowe w 2017 r.
Podstawa urlopu
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2017 - Urlopy wypoczynkowe w 2017 r.
Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017
Wykorzystanie urlopów zaległych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1374) z dnia 9.03.2017
Wykorzystywanie zaległych urlopów wypoczynkowych
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2017 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2017 r.
Wykorzystywanie zaległości urlopowych po zmianie wymiaru czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (428) z dnia 10.01.2017
Do 30 września 2016 r. należy udzielić zaległego urlopu
Gazeta Podatkowa nr 72 (1322) z dnia 8.09.2016
Do 30 września br. - czas na udzielenie zaległości urlopowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (419) z dnia 1.09.2016
Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (416) z dnia 10.07.2016
Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016
Nawiązanie kolejnej umowy a wykorzystanie urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 41 (1291) z dnia 23.05.2016
PRZEDAWNIENIE PRAWA DO URLOPU
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2016 - Urlopy wypoczynkowe w 2016 r.
Podstawa urlopu
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2016 - Urlopy wypoczynkowe w 2016 r.
Urlop zaległy nie oznacza przedawniony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (403) z dnia 1.01.2016
Zatrudnienie pracownika, który posiada niewykorzystany urlop
Gazeta Podatkowa nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015
Wykorzystywanie zaległych urlopów wypoczynkowych
Dodatek nr 20 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 z dnia 1.11.2015 - Kodeks Pracy - stan prawny na 1 listopada 2015 r. (uwzględniający zmiany w 2016 r.)
Termin wykorzystania zaległego urlopu na żądanie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Termin udzielenia zaległego urlopu upływa 30 września br.
Gazeta Podatkowa nr 71 (1216) z dnia 3.09.2015
Przekroczenie terminu wykorzystania zaległego urlopu
Gazeta Podatkowa nr 61 (1206) z dnia 30.07.2015
Na zaległy urlop czas do 30 września
Gazeta Podatkowa nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015
Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015
PRZEDAWNIENIE PRAWA DO URLOPU
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe w 2015 roku
Podstawa oraz cechy uprawnienia
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe w 2015 roku
Dopuszczalność skierowania pracownika na zaległy urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (382) z dnia 10.02.2015
Wykorzystywanie zaległych urlopów wypoczynkowych
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2015 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2015 r.
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60