Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 1552a obowiązującym od 1.01.2009 r. do 3.11.2014 r.
Ustalenie uprawnień do urlopu wypoczynkowego u dwóch pracodawców
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014
Ustalenie wymiaru kolejnego urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (373) z dnia 1.10.2014
Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Wymiar urlopu przy zatrudnieniu w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 72 (1113) z dnia 8.09.2014
Urlop wypoczynkowy po powrocie z wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 71 (1112) z dnia 4.09.2014
Prawo do urlopu w każdym stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 69 (1110) z dnia 28.08.2014
Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Obniżenie urlopu wypoczynkowego udzielonego po urlopie bezpłatnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (368) z dnia 10.07.2014
Urlop pracownika zatrudnionego na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 48 (1089) z dnia 16.06.2014
Urlop wypoczynkowy pracownika sezonowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Ekwiwalent za urlop a nieprzepracowanie pełnego miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 39 (1080) z dnia 15.05.2014
Urlop w przypadku rozpoczęcia lub ustania stosunku pracy w trakcie roku
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2014 - Urlopy wypoczynkowe w 2014 roku
Urlop po okresie niewykonywania pracy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2014 - Urlopy wypoczynkowe w 2014 roku
Urlop wypoczynkowy nauczyciela placówki feryjnej
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2014 - Urlopy wypoczynkowe w 2014 roku
Wymiar urlopu dla pracownika zmieniającego zatrudnienie w ciągu roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (841) z dnia 10.05.2014
Urlop proporcjonalny u kolejnego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 37 (1078) z dnia 8.05.2014
Realizacja prawa do kolejnego urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (363) z dnia 1.05.2014
Korzystanie z urlopu przez pracownika zatrudnionego na część etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014 - Praktyczne aspekty udzielania urlopów wypoczynkowych
Urlop wypoczynkowy po wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 28 (1069) z dnia 7.04.2014
Urlop nawet za jeden dzień pracy
Gazeta Podatkowa nr 25 (1066) z dnia 27.03.2014
Urlop proporcjonalny w roku zmiany pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (360) z dnia 10.03.2014
Nabywanie prawa do urlopu dodatkowego przez pracownika niepełnosprawnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (360) z dnia 10.03.2014
Urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego na część etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Kolejny urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (356) z dnia 10.01.2014
Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (354) z dnia 10.12.2013
Zaliczanie okresu nauki do stażu urlopowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Wymiar urlopu proporcjonalnego po powrocie pracownika z urlopu bezpłatnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Udzielanie urlopu wypoczynkowego pracownikowi zatrudnionemu na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Obliczenie wymiaru urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (347) z dnia 1.09.2013
Rozwiązanie umowy o pracę po kilku dniach pracy a prawo do urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (344) z dnia 10.07.2013
Urlop pracownika zatrudnionego na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 54 (991) z dnia 8.07.2013
Metodyka proporcjonalnego ustalania wymiaru urlopu - stanowisko MPiPS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (808) z dnia 10.06.2013
Obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym - stanowisko MPiPS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Wymiar urlopu po chorobie pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika po zmianie pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (340) z dnia 10.05.2013
Proporcjonalne obniżanie wymiaru urlopu
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2013 - Urlopy wypoczynkowe w 2013 roku
Urlopy przysługujące nauczycielom
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2013 - Urlopy wypoczynkowe w 2013 roku
Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2013 - Urlopy pracownicze w 2013 r. - wybrane zagadnienia
Nauczycielskie urlopy wypoczynkowe zgodnie z planem ferii
Gazeta Podatkowa nr 12 (949) z dnia 11.02.2013
Urlop proporcjonalny ze względu na zmianę pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (331) z dnia 1.01.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 1552a w pozostałych wersjach czasowych
Wymiar urlopu po zmianie etatu w trakcie roku kalendarzowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1064) z dnia 20.07.2020
Urlop za niepełny miesiąc pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1711) z dnia 4.06.2020 - Urlopy wypoczynkowe - praktyczne aspekty
Wynagrodzenie nauczyciela za urlop uzupełniający po urlopie zdrowotnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020
Rozpoczęcie lub zakończenie zatrudnienia w trakcie roku
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2020 - Urlopy wypoczynkowe w 2020 r.
Placówki feryjne
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2020 - Urlopy wypoczynkowe w 2020 r.
Urlop po podjęciu kolejnego zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020
Wymiar urlopów wypoczynkowych po przejęciu zakładu pracy przez innego pracodawcę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020
Wymiar urlopu dla niepełnosprawnego pracownika zatrudnionego na sezon zimowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1039) z dnia 10.11.2019
Wpływ urlopu wychowawczego na wymiar urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
Rozwiązanie umowy po urlopie rodzicielskim a zaległy urlop
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019
Praca na przełomie miesięcy a wymiar urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019
"Odbieranie" nadmiarowego urlopu wypoczynkowego przez nowego pracodawcę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Udokumentowanie stażu pracy na potrzeby drugiej umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019 - Uprawnienia pracownicze w równoległym zatrudnieniu
Urlop wypoczynkowy i jego opłacenie w kolejnym zatrudnieniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019
Ustalanie urlopu w wymiarze proporcjonalnym
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Wymiar urlopu wypoczynkowego po zmianie etatu oraz w dodatkowym stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Wymiar urlopu wypoczynkowego po macierzyńskim
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 roku
Podstawa ustalenia wymiaru urlopu w równoległym zatrudnieniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 roku
Placówki feryjne
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 r.
Urlop wypoczynkowy po powrocie z urlopu bezpłatnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Wymiar urlopu pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego przez część roku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Urlopy niepełnosprawnego pracownika liczone oddzielnie
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Wymiar pierwszego i kolejnego urlopu
Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Dni wolne stażysty bez wpływu na kodeksowy urlop
Gazeta Podatkowa nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Udzielanie urlopu po zmniejszeniu etatu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018
Wymiar urlopu wypoczynkowego za przepracowaną część roku kalendarzowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018
Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018
Podstawa ustalenia wymiaru urlopu u drugiego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018
Ustanie zatrudnienia w związku z przejściem na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018
Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na przełomie miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018
Wymiar urlopu za niepełny rok pracy
Gazeta Podatkowa nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018
Urlop nauczyciela zatrudnionego w placówce feryjnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Urlop nauczyciela zatrudnionego w placówce nieferyjnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Rozpoczęcie lub zakończenie zatrudnienia w trakcie roku
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2018 - Urlopy wypoczynkowe w 2018 r.
Placówki feryjne
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2018 - Urlopy wypoczynkowe w 2018 r.
Czy pracodawca musi udzielić urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie wychowawczym?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
Wymiar urlopu, w tym po zmianie wielkości etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
Wymiar urlopu niepełnoetatowca przy zatrudnieniu w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Wymiar urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Wpływ urlopu wychowawczego na urlop wypoczynkowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017 - Pracownik na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym
Ustanie zatrudnienia w ciągu roku a urlop
Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017
Wymiar urlopu w równoległym zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 59 (1413) z dnia 24.07.2017
Urlop w proporcji do etatu i okresu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 54 (1408) z dnia 6.07.2017
Wymiar urlopu wypoczynkowego po powrocie z bezpłatnego urlopu dla związkowca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Urlop wypoczynkowy u kolejnego pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Urlop proporcjonalny pracownika przechodzącego na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017
Obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po ponownym zatrudnieniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017 - Udzielanie i korzystanie z urlopów wypoczynkowych
Urlop wypoczynkowy należny także za kilka dni pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017 - Udzielanie i korzystanie z urlopów wypoczynkowych
Ustalanie urlopu w roku kalendarzowym, a nie w kolejnych 12 miesiącach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017 - Udzielanie i korzystanie z urlopów wypoczynkowych
Uprawnienia urlopowe w równoległym zatrudnieniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017 - Udzielanie i korzystanie z urlopów wypoczynkowych
Rozpoczęcie lub zakończenie zatrudnienia w trakcie roku
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2017 - Urlopy wypoczynkowe w 2017 r.
Placówki feryjne
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2017 - Urlopy wypoczynkowe w 2017 r.
Rozwiązanie umowy a wymiar urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 37 (1391) z dnia 8.05.2017
Urlop wypoczynkowy po zmianie wymiaru czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (435) z dnia 1.05.2017
Wpływ urlopu wychowawczego na urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (435) z dnia 1.05.2017
Wymiar urlopu pracownika młodocianego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (431) z dnia 1.03.2017
Wymiar urlopu dla pracownika niepełnoetatowego
Gazeta Podatkowa nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017
Wymiar urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 4 (1358) z dnia 12.01.2017
Wymiar urlopu wypoczynkowego po zmianie wielkości etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (425) z dnia 1.12.2016
Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 94 (1344) z dnia 24.11.2016
Wymiar urlopu przy niepełnym etacie i pracy przez część roku
Gazeta Podatkowa nr 89 (1339) z dnia 7.11.2016
Zatrudnienie niepełnoetatowca w firmie
Gazeta Podatkowa nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016
Praca przez kilka dni a urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 85 (1335) z dnia 24.10.2016
Czy dodatkowy urlop niepełnosprawnego pracownika podlega zasadzie proporcjonalności?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (929) z dnia 20.10.2016
Wymiar urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016
Równoległe zatrudnienie a wymiar urlopu
Gazeta Podatkowa nr 72 (1322) z dnia 8.09.2016
Korekta urlopu wypoczynkowego po ponownym zatrudnieniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (419) z dnia 1.09.2016
Wpływ urlopu bezpłatnego na urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016
Zmiana wymiaru czasu pracy a urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016
Uprawnienia urlopowe przy zatrudnieniu równoległym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016
Urlop wypoczynkowy za niepełny miesiąc pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016 - Udzielanie urlopów wypoczynkowych
Wymiar urlopu niepełnoetatowca zatrudnionego na przełomie miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016
Rozpoczęcie lub zakończenie zatrudnienia w trakcie roku
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2016 - Urlopy wypoczynkowe w 2016 r.
Placówki feryjne
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2016 - Urlopy wypoczynkowe w 2016 r.
Urlop w wymiarze proporcjonalnym
Gazeta Podatkowa nr 25 (1275) z dnia 29.03.2016
Ustalanie stażu urlopowego pracownika podejmującego pierwszą pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (407) z dnia 1.03.2016
Nabycie prawa do pierwszego urlopu cząstkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (405) z dnia 1.02.2016
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika zatrudnionego przez część miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016
Wpływ wymiaru czasu pracy na urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016
Konsekwencje zmniejszenia pracownikowi etatu
Gazeta Podatkowa nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015
Urlop wypoczynkowy u kolejnego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015
Urlop w razie skrócenia okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Wymiar urlopu przy zmianie pracodawcy w ciągu roku
Gazeta Podatkowa nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015
Proporcjonalny urlop wypoczynkowy po urlopie bezpłatnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Obowiązki pracodawcy po wypowiedzeniu umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015
Urlop wypoczynkowy za kilka dni pracy
Gazeta Podatkowa nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015
Wpływ zmiany etatu na wymiar urlopu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Wymiar urlopu u dwóch pracodawców
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1205) z dnia 27.07.2015 - Uprawnienia pracownicze w dwóch miejscach pracy
Ustalanie urlopu w dodatkowym zatrudnieniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1205) z dnia 27.07.2015 - Uprawnienia pracownicze w dwóch miejscach pracy
Urlop pracownika zatrudnionego na czas wykonania określonej pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Zmiana pracodawcy a wymiar urlopu
Gazeta Podatkowa nr 46 (1191) z dnia 8.06.2015
Prawo pracownika do pierwszego i kolejnego urlopu wypoczynkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe
Uprawnienia urlopowe przy zatrudnieniu u dwóch pracodawców
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe
Proporcjonalny wymiar urlopu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe
Udzielenie urlopu wypoczynkowego po wychowawczym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe
Zatrudnienie pracownika na część etatu a urlop
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe
Rozpoczęcie lub ustanie stosunku pracy w trakcie roku
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe w 2015 roku
Urlop wypoczynkowy nauczyciela placówki feryjnej
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe w 2015 roku
Urlop wypoczynkowy pracownika, który nie przepracował pełnego miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (388) z dnia 10.05.2015
Wymiar urlopu w wymiarze proporcjonalnym po zmianie pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (876) z dnia 1.05.2015
Prawo do urlopu
Gazeta Podatkowa nr 35 (1180) z dnia 30.04.2015
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy przysługujący za niepełny miesiąc pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (874) z dnia 10.04.2015
Ustalenie warunków zatrudnienia dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 21 (1166) z dnia 12.03.2015
Ile dni urlopu przysługuje za styczeń br.?
Gazeta Podatkowa nr 9 (1154) z dnia 29.01.2015
Wymiar urlopu wypoczynkowego po powrocie do pracy z urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (379) z dnia 1.01.2015
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60