Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 1551 obowiązującym od 1.01.2009 r. do 3.11.2014 r.
Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (376) z dnia 10.11.2014
Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (376) z dnia 10.11.2014
Ustalenie uprawnień do urlopu wypoczynkowego u dwóch pracodawców
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014
Ustalenie wymiaru kolejnego urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (373) z dnia 1.10.2014
Urlop pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (373) z dnia 1.10.2014
Prawo do urlopu pracownika pozostającego wcześniej w stosunku służby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (373) z dnia 1.10.2014
Proporcjonalny urlop wypoczynkowy dla pracownika młodocianego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (372) z dnia 10.09.2014
Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Wymiar urlopu przy zatrudnieniu w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 72 (1113) z dnia 8.09.2014
Urlop wypoczynkowy po powrocie z wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 71 (1112) z dnia 4.09.2014
Urlop pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Prawo do urlopu w każdym stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 69 (1110) z dnia 28.08.2014
Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Urlop na początku zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014
Obniżenie urlopu wypoczynkowego udzielonego po urlopie bezpłatnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (368) z dnia 10.07.2014
Zatrudnianie młodocianych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (368) z dnia 10.07.2014
Jak udzielać urlopu uzupełniającego?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (367) z dnia 1.07.2014
Urlop pracownika zatrudnionego na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 48 (1089) z dnia 16.06.2014
Wymiar urlopu po powrocie z urlopu wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 48 (1089) z dnia 16.06.2014
Prawo do urlopu uzupełniającego
Gazeta Podatkowa nr 47 (1088) z dnia 12.06.2014
Urlop wypoczynkowy pracownika sezonowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Udzielanie urlopu pracownikowi młodocianemu w okresie ferii letnich
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Ekwiwalent za urlop a nieprzepracowanie pełnego miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 39 (1080) z dnia 15.05.2014
Pierwszy urlop wypoczynkowy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2014 - Urlopy wypoczynkowe w 2014 roku
Urlop w przypadku rozpoczęcia lub ustania stosunku pracy w trakcie roku
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2014 - Urlopy wypoczynkowe w 2014 roku
Udzielenie urlopu w okresie wypowiedzenia
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2014 - Urlopy wypoczynkowe w 2014 roku
Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po okresie niewykonywania pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Udzielenie urlopu wypoczynkowego przed urlopem wychowawczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Wymiar urlopu dla pracownika zmieniającego zatrudnienie w ciągu roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (841) z dnia 10.05.2014
Urlop proporcjonalny u kolejnego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 37 (1078) z dnia 8.05.2014
Realizacja prawa do kolejnego urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (363) z dnia 1.05.2014
Wymiar urlopu w przypadku zmiany pracodawcy w ciągu roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014 - Praktyczne aspekty udzielania urlopów wypoczynkowych
Udzielanie urlopu uzupełniającego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014 - Praktyczne aspekty udzielania urlopów wypoczynkowych
Korzystanie z urlopu przez pracownika zatrudnionego na część etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014 - Praktyczne aspekty udzielania urlopów wypoczynkowych
Urlop proporcjonalny w roku zmiany pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (360) z dnia 10.03.2014
Udzielenie urlopu bezpłatnego do końca zatrudnienia a urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (360) z dnia 10.03.2014
Nabywanie prawa do urlopu dodatkowego przez pracownika niepełnosprawnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (360) z dnia 10.03.2014
Skutki skrócenia okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (358) z dnia 10.02.2014
Udzielanie urlopu wypoczynkowego w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (357) z dnia 1.02.2014
Urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego na część etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Kolejny urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (356) z dnia 10.01.2014
Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2013 - Udzielanie urlopów związanych z opieką nad małym dzieckiem
Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (354) z dnia 10.12.2013
Nabywanie uprawnień do urlopu dodatkowego przez pracowników socjalnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (354) z dnia 10.12.2013
Zaliczanie okresu nauki do stażu urlopowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (352) z dnia 10.11.2013
Prawo do urlopu uzupełniającego a urlop wychowawczy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Wymiar urlopu proporcjonalnego po powrocie pracownika z urlopu bezpłatnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Udzielanie urlopu wypoczynkowego pracownikowi zatrudnionemu na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego, w tym po urlopie macierzyńskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Rozwiązanie umowy o pracę po kilku dniach pracy a prawo do urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (344) z dnia 10.07.2013
Urlop pracownika zatrudnionego na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 54 (991) z dnia 8.07.2013
Wymiar urlopu niepełnosprawnego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 53 (990) z dnia 4.07.2013
Metody proporcjonalnego obniżania wymiaru urlopu
Gazeta Podatkowa nr 48 (985) z dnia 17.06.2013
Urlop pracownika zatrudnionego po raz pierwszy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (984) z dnia 13.06.2013 - Urlopy wypoczynkowe w praktyce
Wymiar urlopu w razie zawarcia kilku umów terminowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (984) z dnia 13.06.2013 - Urlopy wypoczynkowe w praktyce
Wymiar urlopu po chorobie pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Urlop i dni na poszukiwanie pracy przy wypowiedzeniu umowy
Gazeta Podatkowa nr 42 (979) z dnia 27.05.2013
Wymiar urlopu zatrudnionego na 1,5 etatu
Gazeta Podatkowa nr 38 (975) z dnia 13.05.2013
Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika po zmianie pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (340) z dnia 10.05.2013
Kilkakrotne zatrudnienie na czas określony a wymiar urlopu
Gazeta Podatkowa nr 36 (973) z dnia 6.05.2013
Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2013 - Urlopy wypoczynkowe w 2013 roku
Proporcjonalne obniżanie wymiaru urlopu
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2013 - Urlopy wypoczynkowe w 2013 roku
Udzielenie urlopu w okresie wypowiedzenia
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2013 - Urlopy wypoczynkowe w 2013 roku
Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego, gdy pracownik wraca do pracy po urlopie bezpłatnym
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2013 - Urlopy pracownicze w 2013 r. - wybrane zagadnienia
Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2013 - Urlopy pracownicze w 2013 r. - wybrane zagadnienia
Rozwiązanie stosunku pracy a ekwiwalent za niewykorzystany urlop
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2013 - Urlopy pracownicze w 2013 r. - wybrane zagadnienia
Przekroczenie puli przysługującego urlopu
Gazeta Podatkowa nr 31 (968) z dnia 18.04.2013
Wykazanie wymiaru urlopu wypoczynkowego w informacji o warunkach zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (338) z dnia 10.04.2013
Niewykorzystanie dodatkowego urlopu przez pracownika niepełnosprawnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013
Uprawnienie do urlopu w kolejnym stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013
Dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika socjalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013
Chorujący pracownik nie straci na urlopie
Gazeta Podatkowa nr 11 (948) z dnia 7.02.2013
Wymiar urlopu dla strażaka
Gazeta Podatkowa nr 9 (946) z dnia 31.01.2013
Urlop pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (332) z dnia 10.01.2013
Urlop proporcjonalny ze względu na zmianę pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (331) z dnia 1.01.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 1551 w pozostałych wersjach czasowych
Prawo do urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 63 (1729) z dnia 6.08.2020
Wymiar urlopu po zmianie etatu w trakcie roku kalendarzowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1064) z dnia 20.07.2020
Korzystanie z urlopu wychowawczego a prawo do urlopu wypoczynkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1711) z dnia 4.06.2020 - Urlopy wypoczynkowe - praktyczne aspekty
Ustalenie wymiaru urlopu po zmianie etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1711) z dnia 4.06.2020 - Urlopy wypoczynkowe - praktyczne aspekty
Wymiar urlopu wypoczynkowego i dodatkowego po bezpłatnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1711) z dnia 4.06.2020 - Urlopy wypoczynkowe - praktyczne aspekty
Urlop za niepełny miesiąc pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1711) z dnia 4.06.2020 - Urlopy wypoczynkowe - praktyczne aspekty
Prawo do kolejnego urlopu od pierwszego dnia zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 44 (1710) z dnia 1.06.2020
Wymiar pierwszego urlopu pracownika niepełnoetatowego
Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Koniec umowy na czas określony a wykorzystanie urlopu
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
Prawo do dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1057) z dnia 10.05.2020
Wykazywanie urlopu w świadectwie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020 - Zasady wystawiania świadectwa pracy
Urlop w pierwszym roku pracy
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2020 - Urlopy wypoczynkowe w 2020 r.
Wymiar urlopu w roku osiągnięcia 10-letniego stażu pracy
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2020 - Urlopy wypoczynkowe w 2020 r.
Rozpoczęcie lub zakończenie zatrudnienia w trakcie roku
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2020 - Urlopy wypoczynkowe w 2020 r.
Jednostronne udzielanie urlopu przez pracodawcę
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2020 - Urlopy wypoczynkowe w 2020 r.
Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, czy wypowiedzeniem?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 1.05.2020
Ekwiwalent za urlop na wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Urlop po podjęciu kolejnego zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020
Wymiar urlopów wypoczynkowych po przejęciu zakładu pracy przez innego pracodawcę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020
Urlop pracownika wykazywany w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Wykorzystanie u poprzedniego pracodawcy zawyżonej ilości dni urlopu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020
Urlop wypoczynkowy pracownika podejmującego zatrudnienie równoległe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020
Uprawnienia pracownicze na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Urlop wypoczynkowy nauczyciela po zmianie szkoły z publicznej na prywatną
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020
Urlop z tytułu niepełnosprawności za część roku
Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019
Urlop wypoczynkowy za okres korzystania z wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019
Wymiar urlopu wypoczynkowego przy zmianie etatu
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019
Wymiar urlopu dla niepełnosprawnego pracownika zatrudnionego na sezon zimowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1039) z dnia 10.11.2019
Wymiar i udzielanie urlopu pracownikowi niepełnoetatowemu
Gazeta Podatkowa nr 89 (1651) z dnia 7.11.2019
Urlop należny u byłego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019
Skutki korzystania z urlopu bezpłatnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019 - Udzielanie urlopów bezpłatnych, okolicznościowych i szkoleniowych
Rozwiązanie umowy po urlopie rodzicielskim a zaległy urlop
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019
Praca na przełomie miesięcy a wymiar urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019
"Odbieranie" nadmiarowego urlopu wypoczynkowego przez nowego pracodawcę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Urlop pracownika młodocianego po zmianie pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Równoległe zatrudnienie a staż pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019 - Uprawnienia pracownicze w równoległym zatrudnieniu
Podjęcie pracy w czasie trwania zatrudnienia u innego pracodawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019 - Uprawnienia pracownicze w równoległym zatrudnieniu
Udokumentowanie stażu pracy na potrzeby drugiej umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019 - Uprawnienia pracownicze w równoległym zatrudnieniu
Rozwiązanie umowy a ekwiwalent za urlop
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Ustalenie urlopu dla pracownika legitymującego się kilkuletnią pracą tymczasową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019
Urlop wypoczynkowy i jego opłacenie w kolejnym zatrudnieniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019
Ustalanie urlopu w wymiarze proporcjonalnym
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Urlop w okresie wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Wymiar urlopu wypoczynkowego po zmianie etatu oraz w dodatkowym stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Urlop wypoczynkowy a korzystanie z urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Urlop i ekwiwalent urlopowy dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 43 (1605) z dnia 30.05.2019
Urlop wypoczynkowy a nieobecność nieusprawiedliwiona niepłatna
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Koniec umowy na zastępstwo a niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Wymiar urlopu wypoczynkowego po macierzyńskim
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 roku
Podstawa ustalenia wymiaru urlopu w równoległym zatrudnieniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 roku
Wymiar urlopu przy zatrudnieniu w trakcie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 roku
Urlop w pierwszym roku pracy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 r.
Wymiar urlopu w roku osiągnięcia 10-letniego stażu pracy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 r.
Rozpoczęcie lub zakończenie zatrudnienia w trakcie roku
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 r.
Jednostronne udzielanie urlopu przez pracodawcę
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 r.
Dodatkowe informacje przy zatrudnieniu kierowcy
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Wymiar urlopu i ekwiwalent dla pracownika niepełnoetatowego
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Ustalanie stażu urlopowego pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Data rozpoczęcia biegu wypowiedzenia umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Wymiar urlopu pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego przez część roku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Wątpliwości związane z urlopem nauczycieli akademickich
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Urlopy niepełnosprawnego pracownika liczone oddzielnie
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego w zatrudnieniu równoległym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Wymiar pierwszego i kolejnego urlopu
Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Obniżanie wymiaru urlopu wypoczynkowego z powodu urlopu bezpłatnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 1.02.2019
Wymiar należnego urlopu po urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Urlop proporcjonalny dla pracownika niepełnoetatowego
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Wymiar urlopu wypoczynkowego za przepracowaną część roku kalendarzowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018
Urlop w czasie umowy na okres próbny poniżej miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Wymiar urlopu przy przedłużeniu umowy do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018
Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018
Wymiar urlopu po zatrudnieniu młodocianego w ramach "zwykłego" stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (469) z dnia 1.10.2018
Podstawa ustalenia wymiaru urlopu u drugiego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018
Wymiar urlopu dla niepełnoetatowca zatrudnionego w ciągu roku
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Prawo do urlopu wypoczynkowego po przerwie w korzystaniu z urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (467) z dnia 1.09.2018
Wymiar i udzielanie urlopu pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
Rozwiązanie umowy w trakcie wychowawczego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018 - Pracownik na urlopie wychowawczym
Ustanie zatrudnienia w związku z przejściem na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018
Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na przełomie miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018
Wymiar urlopu za niepełny rok pracy
Gazeta Podatkowa nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018
Urlop przy umowie na okres próbny trwającej 3 miesiące
Gazeta Podatkowa nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018
Skorygowanie wymiaru urlopu wypoczynkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018 - Urlopy wypoczynkowe w praktyce
Urlop wypoczynkowy także za okres zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018 - Urlopy wypoczynkowe w praktyce
Urlop pracownika zatrudnionego na część etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018 - Urlopy wypoczynkowe w praktyce
Wymiar urlopu wypoczynkowego i dodatkowego po bezpłatnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018 - Urlopy wypoczynkowe w praktyce
Wymiar urlopu wypoczynkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018 - Urlopy wypoczynkowe w praktyce
Urlop wypoczynkowy w razie rozwiązania umowy w trakcie roku kalendarzowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Urlop nauczyciela zatrudnionego w placówce feryjnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Urlop nauczyciela zatrudnionego w placówce nieferyjnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Osoby na stanowisku kierowniczym w placówkach feryjnych i nieferyjnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Zagraniczny okres pracy a prawo do urlopu
Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Urlop wypoczynkowy po wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Równoległe zatrudnienie w stażu pracowniczym
Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie urlopu wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018
Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018
Nabywanie prawa do urlopu pierwszego i kolejnego
Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018
Urlop w pierwszym roku pracy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2018 - Urlopy wypoczynkowe w 2018 r.
Wymiar urlopu w roku osiągnięcia 10-letniego stażu pracy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2018 - Urlopy wypoczynkowe w 2018 r.
Rozpoczęcie lub zakończenie zatrudnienia w trakcie roku
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2018 - Urlopy wypoczynkowe w 2018 r.
Jednostronne udzielanie urlopu przez pracodawcę
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2018 - Urlopy wypoczynkowe w 2018 r.
Wykazanie urlopu pracownika zatrudnionego na część etatu w świadectwie pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego w roku przejścia pracownika na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (459) z dnia 1.05.2018
Pierwszy urlop wypoczynkowy młodocianego w razie porzucenia przez niego pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (459) z dnia 1.05.2018
Wymiar urlopu należnego pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018
Czy pracodawca musi udzielić urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie wychowawczym?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
Wymiar urlopu, w tym po zmianie wielkości etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
Wymiar urlopu niepełnoetatowca przy zatrudnieniu w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Urlop w wymiarze proporcjonalnym w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
Ustalenie okresu zatrudnienia po przedłużeniu umowy do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018
Noworoczne nieobecności a wymiar urlopu
Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018
Wynagrodzenie i inne świadczenia na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018
Ustalenie urlopu proporcjonalnego w roku osiągnięcia 10-letniego stażu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (451) z dnia 1.01.2018
Urlop wychowawczy nie zawsze obniży wymiar urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (451) z dnia 1.01.2018
Wymiar urlopu w równoległym zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017
Ekwiwalent za urlop a świadczenie rehabilitacyjne
Gazeta Podatkowa nr 94 (1448) z dnia 23.11.2017
Wymiar urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Wymiar urlopu wypoczynkowego po wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017
Urlop wypoczynkowy i dodatkowy po bezpłatnym
Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017
Zatrudnienie pracownika w czasie trwania umowy u innego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017
Urlop niepełnoetatowca w świadectwie pracy oraz zawarcie umowy przed dopuszczeniem do pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Przymusowy urlop wypoczynkowy
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Dwie umowy o pracę a urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017
Ustalanie urlopu proporcjonalnie do okresu pracy i wymiaru etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Urlopy ojcowski i wypoczynkowy po wychowawczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017
Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika przechodzącego na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Ustanie zatrudnienia w ciągu roku a urlop
Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017
Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017
Obniżenie etatu a wymiar czasu pracy, wynagrodzenie i urlop
Gazeta Podatkowa nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017
Wymiar urlopu w równoległym zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 59 (1413) z dnia 24.07.2017
Wygaśnięcie stosunku pracy z powodu śmierci pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Wymiar urlopu wypoczynkowego po powrocie z bezpłatnego urlopu dla związkowca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Urlop wypoczynkowy u kolejnego pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Wymiar urlopu po odbyciu stażu w zakładzie
Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017
Prawo do urlopu uzupełniającego
Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017
Urlop proporcjonalny pracownika przechodzącego na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017
Liczba dni urlopu wykorzystana do czasu rozwiązania umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017
Urlop niepełnoetatowca w świadectwie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017 - Udzielanie i korzystanie z urlopów wypoczynkowych
Obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po ponownym zatrudnieniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017 - Udzielanie i korzystanie z urlopów wypoczynkowych
Korzystanie z urlopu wypoczynkowego przez pracownika młodocianego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017 - Udzielanie i korzystanie z urlopów wypoczynkowych
Urlop wypoczynkowy należny także za kilka dni pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017 - Udzielanie i korzystanie z urlopów wypoczynkowych
Zwrot kosztów w razie wykorzystania całego urlopu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017 - Udzielanie i korzystanie z urlopów wypoczynkowych
Ustalanie urlopu w roku kalendarzowym, a nie w kolejnych 12 miesiącach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017 - Udzielanie i korzystanie z urlopów wypoczynkowych
Uprawnienia urlopowe w równoległym zatrudnieniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017 - Udzielanie i korzystanie z urlopów wypoczynkowych
Urlop w pierwszym roku pracy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2017 - Urlopy wypoczynkowe w 2017 r.
Wymiar urlopu w roku osiągnięcia 10-letniego stażu pracy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2017 - Urlopy wypoczynkowe w 2017 r.
Rozpoczęcie lub zakończenie zatrudnienia w trakcie roku
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2017 - Urlopy wypoczynkowe w 2017 r.
Jednostronne udzielanie urlopu przez pracodawcę
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2017 - Urlopy wypoczynkowe w 2017 r.
Rozwiązanie umowy a wymiar urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 37 (1391) z dnia 8.05.2017
Nabywanie prawa do urlopu uzupełniającego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (435) z dnia 1.05.2017
Wpływ zmiany stopnia niepełnosprawności na urlop dodatkowy
Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017
Urlop wypoczynkowy przy zwolnieniu z obowiązku wykonywania pracy
Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017
Kontrolowane zagadnienia
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2017 - Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy
Wymiar urlopu pracownika młodocianego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (431) z dnia 1.03.2017
Wykorzystanie pełnej puli urlopu
Gazeta Podatkowa nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017
Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika przechodzącego na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (429) z dnia 1.02.2017
Tabelaryczne zestawienie stanu prawnego, objętego zmianami od 1 stycznia 2017 r.
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2017 - Co nowego w przepisach w 2017 r.
Wymiar urlopu po nieobecności przypadającej w dniu 1 stycznia danego roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017 - Uprawnienia pracownicze na przełomie roku
Wymiar urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 4 (1358) z dnia 12.01.2017
Urlop wypoczynkowy po wypowiedzeniu umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (428) z dnia 10.01.2017
Urlop wypoczynkowy w zatrudnieniu równoległym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (426) z dnia 10.12.2016
Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 94 (1344) z dnia 24.11.2016
Wymiar urlopu przy niepełnym etacie i pracy przez część roku
Gazeta Podatkowa nr 89 (1339) z dnia 7.11.2016
Zatrudnienie niepełnoetatowca w firmie
Gazeta Podatkowa nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016
Praca przez kilka dni a urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 85 (1335) z dnia 24.10.2016
Czy dodatkowy urlop niepełnosprawnego pracownika podlega zasadzie proporcjonalności?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (929) z dnia 20.10.2016
Urlop niepełnoetatowca w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 83 (1333) z dnia 17.10.2016
Wymiar urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Urlop w okresie wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 81 (1331) z dnia 10.10.2016
Okres nauki i pracy w stażu urlopowym pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (927) z dnia 1.10.2016
Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016
Równoległe zatrudnienie a wymiar urlopu
Gazeta Podatkowa nr 72 (1322) z dnia 8.09.2016
Urlop pracownika niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym
Gazeta Podatkowa nr 71 (1321) z dnia 5.09.2016
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i rehabilitacyjny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (419) z dnia 1.09.2016
Korekta urlopu wypoczynkowego po ponownym zatrudnieniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (419) z dnia 1.09.2016
Proporcjonalny wymiar urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 65 (1315) z dnia 16.08.2016
Świadczenia socjalne dla pracowników niepedagogicznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016
Urlop wypoczynkowy ustalany w roku kalendarzowym, a nie w kolejnych 12 miesiącach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Zmiana wymiaru czasu pracy a urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016
Ekwiwalent za urlop nie w trakcie trwania stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016
Uprawnienia urlopowe przy zatrudnieniu równoległym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016
Umowa na okres próbny a urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 60 (1310) z dnia 28.07.2016
Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego po bezpłatnym
Gazeta Podatkowa nr 59 (1309) z dnia 25.07.2016
Ekwiwalent za urlop w razie przejścia pracownika na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (416) z dnia 10.07.2016
Urlop wypoczynkowy dla młodocianego
Gazeta Podatkowa nr 51 (1301) z dnia 27.06.2016
Pierwszy i kolejny urlop dla niepełnosprawnego
Gazeta Podatkowa nr 50 (1300) z dnia 23.06.2016
Stawka za nadgodziny w przypadku NN
Gazeta Podatkowa nr 50 (1300) z dnia 23.06.2016
Praca na wychowawczym a prawo do urlopu wypoczynkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016 - Udzielanie urlopów wypoczynkowych
Wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016 - Udzielanie urlopów wypoczynkowych
Urlop wypoczynkowy za niepełny miesiąc pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016 - Udzielanie urlopów wypoczynkowych
Wymiar urlopu niepełnoetatowca zatrudnionego na przełomie miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016
Urlop kolejny za niepełny miesiąc pracy
Gazeta Podatkowa nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016
Urlop dla zatrudnionego na 1/8 etatu
Gazeta Podatkowa nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016
Urlop w pierwszym roku pracy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2016 - Urlopy wypoczynkowe w 2016 r.
Wymiar urlopu w roku osiągnięcia 10-letniego stażu pracy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2016 - Urlopy wypoczynkowe w 2016 r.
Rozpoczęcie lub zakończenie zatrudnienia w trakcie roku
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2016 - Urlopy wypoczynkowe w 2016 r.
Jednostronne udzielanie urlopu przez pracodawcę
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2016 - Urlopy wypoczynkowe w 2016 r.
Urlop wypoczynkowy po wypowiedzeniu umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie bezpłatnym przypadającym na przełomie roku kalendarzowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na próbę
Gazeta Podatkowa nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016
Urlop dodatkowy dla niepełnosprawnego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016
Urlop za pracę przez pół miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016
Pracownik na sezon i do prac dorywczych
Gazeta Podatkowa nr 29 (1279) z dnia 11.04.2016
Urlopowy wypoczynek po urlopie bezpłatnym
Gazeta Podatkowa nr 28 (1278) z dnia 7.04.2016
Zmiana wymiaru etatu przesłanką zmiany wymiaru urlopu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
Urlop w wymiarze proporcjonalnym
Gazeta Podatkowa nr 25 (1275) z dnia 29.03.2016
Urlop wypoczynkowy proporcjonalnie do etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1271) z dnia 14.03.2016 - Zatrudnianie pracowników na niepełny etat
Wpływ obniżenia etatu na wymiar czasu pracy, wynagrodzenie i urlop
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1271) z dnia 14.03.2016 - Zatrudnianie pracowników na niepełny etat
Urlop wypoczynkowy w razie podjęcia pracy na urlopie wychowawczym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (907) z dnia 10.03.2016
Ustalanie stażu urlopowego pracownika podejmującego pierwszą pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (407) z dnia 1.03.2016
Wymiar urlopu przy umowie kończącej się w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 15 (1265) z dnia 22.02.2016
Wypowiedzenie umowy przez pracownika a wykorzystanie urlopu
Gazeta Podatkowa nr 14 (1264) z dnia 18.02.2016
Urlop po ponownym zatrudnieniu pracownika w ciągu roku
Gazeta Podatkowa nr 7 (1257) z dnia 25.01.2016
Rozliczenie pracownika po rozwiązaniu umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 4 (1254) z dnia 14.01.2016
Wpływ wymiaru czasu pracy na urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016
Zmniejszenie etatu w trakcie okresu rozliczeniowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (900) z dnia 1.01.2016
Proporcjonalny wymiar urlopu niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 104 (1249) z dnia 28.12.2015
Warunki proporcjonalnego ustalenia dodatkowego urlopu
Gazeta Podatkowa nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015
Urlop bezpłatny w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015
Konsekwencje zmniejszenia pracownikowi etatu
Gazeta Podatkowa nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015
Urlop wypoczynkowy u kolejnego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015
Wymiar urlopu po osiągnięciu 10-letniego stażu pracy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015
Dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika socjalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015
Czy urlop wypoczynkowy przysługuje nauczycielowi przeniesionemu w stan nieczynny?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015
Wymiar urlopu wypoczynkowego po wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 80 (1225) z dnia 5.10.2015
Urlop w razie skrócenia okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Urlop wypoczynkowy pracownika młodocianego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015 - Pracownik młodociany w firmie
Wymiar urlopu przy zmianie pracodawcy w ciągu roku
Gazeta Podatkowa nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015
Proporcjonalny urlop wypoczynkowy po urlopie bezpłatnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Zaliczenie okresów pracy za granicą do stażu urlopowego i ich dokumentowanie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Urlop wypoczynkowy po bezpłatnym
Gazeta Podatkowa nr 69 (1214) z dnia 27.08.2015
Obowiązki pracodawcy po wypowiedzeniu umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015
Udzielanie urlopu nauczycielowi zatrudnionemu w szkole niepublicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Wymiar urlopu w przypadku ustania zatrudnienia w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015
Wymiar urlopu u dwóch pracodawców
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1205) z dnia 27.07.2015 - Uprawnienia pracownicze w dwóch miejscach pracy
Ustalanie urlopu w dodatkowym zatrudnieniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1205) z dnia 27.07.2015 - Uprawnienia pracownicze w dwóch miejscach pracy
Wymiar urlopu pracowników sezonowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Rozliczenie urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Wymiar urlopu dla pracownika rozwiązującego umowę o pracę
Gazeta Podatkowa nr 53 (1198) z dnia 2.07.2015
Wpływ zmiany etatu w trakcie roku kalendarzowego na wymiar urlopu wypoczynkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (882) z dnia 1.07.2015
Ustalenie uprawnień do urlopu wypoczynkowego z każdego stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (391) z dnia 1.07.2015
Urlop pracownika zatrudnionego na czas wykonania określonej pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Zmiana pracodawcy a wymiar urlopu
Gazeta Podatkowa nr 46 (1191) z dnia 8.06.2015
Ćwiczenia mogą zredukować wymiar urlopu
Gazeta Podatkowa nr 41 (1186) z dnia 21.05.2015
Prawo pracownika do pierwszego i kolejnego urlopu wypoczynkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe
Uprawnienia urlopowe przy zatrudnieniu u dwóch pracodawców
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe
Urlop pracownika sezonowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe
Proporcjonalny wymiar urlopu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe
Udzielenie urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe
Prawo do urlopu za okres chorobowej niezdolności do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe
Urlop wypoczynkowy w pierwszym kalendarzowym roku pracy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe w 2015 roku
Wymiar urlopu w roku osiągnięcia 10-letniego stażu urlopowego
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe w 2015 roku
Rozpoczęcie lub ustanie stosunku pracy w trakcie roku
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe w 2015 roku
Jednostronne udzielanie urlopu przez pracodawcę
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe w 2015 roku
Urlop wypoczynkowy pracownika, który nie przepracował pełnego miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (388) z dnia 10.05.2015
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela zatrudnionego w placówce nieferyjnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (388) z dnia 10.05.2015
Urlop wypoczynkowy w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (388) z dnia 10.05.2015
Wymiar urlopu w wymiarze proporcjonalnym po zmianie pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (876) z dnia 1.05.2015
Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 35 (1180) z dnia 30.04.2015
Prawo do urlopu za okres absencji chorobowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (386) z dnia 10.04.2015
Urlop wypoczynkowy po okresie ćwiczeń wojskowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (386) z dnia 10.04.2015
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy przysługujący za niepełny miesiąc pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (874) z dnia 10.04.2015
Udzielenie urlopu w okresie wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 27 (1172) z dnia 2.04.2015
Nabycie prawa do wyższego wymiaru urlopu
Gazeta Podatkowa nr 26 (1171) z dnia 30.03.2015
Wymiar urlopu po długiej chorobie
Gazeta Podatkowa nr 21 (1166) z dnia 12.03.2015
Nabycie prawa do dodatkowego urlopu przez pracownika niepełnosprawnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (384) z dnia 10.03.2015
Urlopy dla niepełnoetatowców w przykładach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (871) z dnia 10.03.2015
Prawo do urlopu za okres absencji chorobowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (383) z dnia 1.03.2015
Ekwiwalent za urlop przy kilku dniach pracy
Gazeta Podatkowa nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015
Dodatkowy wypoczynek dla niepełnosprawnego
Gazeta Podatkowa nr 11 (1156) z dnia 5.02.2015
Nabywanie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (381) z dnia 1.02.2015
Ile dni urlopu przysługuje za styczeń br.?
Gazeta Podatkowa nr 9 (1154) z dnia 29.01.2015
Ustalenie uprawnień urlopowych w razie zatrudnienia u dwóch pracodawców
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (379) z dnia 1.01.2015
Wymiar urlopu proporcjonalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60