Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 1542 obowiązującym od 1.01.2009 r. do 3.11.2014 r.
Wymiar zatrudnienia przy stałej liczbie godzin pracy w tygodniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (376) z dnia 10.11.2014
Udzielanie urlopu po zmianie wymiaru etatu
Gazeta Podatkowa nr 88 (1129) z dnia 3.11.2014
Urlop pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (373) z dnia 1.10.2014
Ustalenie prawa do urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (372) z dnia 10.09.2014
Urlop pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Urlop tylko na dni robocze
Gazeta Podatkowa nr 66 (1107) z dnia 18.08.2014
Czas pracy pracownika niepełnosprawnego po wejściu w życie wyroku TK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (369) z dnia 1.08.2014
Nadgodziny w dniu powszednim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (369) z dnia 1.08.2014
Udzielanie urlopu zatrudnionemu na część etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014 - Planowanie pracy i urlopów dla niepełnoetatowców
Wykorzystywanie urlopu przez pracownika zatrudnionego na część etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014 - Planowanie pracy i urlopów dla niepełnoetatowców
Zmiana etatu a wymiar urlopu wypoczynkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014 - Planowanie pracy i urlopów dla niepełnoetatowców
Wymiar urlopu dla pracownika niepełnoetatowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014 - Planowanie pracy i urlopów dla niepełnoetatowców
Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika ZOZ
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Udzielenie urlopu niepełnoetatowcowi pracującemu w nierównomiernym rozkładzie czasie pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (844) z dnia 10.06.2014
Udzielanie urlopu wypoczynkowego w czasie pracy na dodatkowym urlopie macierzyńskim
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (843) z dnia 1.06.2014
Zasady ogólne
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2014 - Urlopy wypoczynkowe w 2014 roku
Zasady udzielania zwolnień od pracy dla celów prywatnych oraz ich odpracowywania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (363) z dnia 1.05.2014
Praca w obniżonym wymiarze dla pracownika-rodzica
Gazeta Podatkowa nr 34 (1075) z dnia 28.04.2014
Korzystanie z urlopu przez pracownika zatrudnionego na część etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014 - Praktyczne aspekty udzielania urlopów wypoczynkowych
Wymiar i udzielanie urlopu pracownikowi niepełnosprawnemu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Wymiar urlopu dla zatrudnionego na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 16 (1057) z dnia 24.02.2014
Udzielanie urlopu niepełnoetatowcowi
Gazeta Podatkowa nr 9 (1050) z dnia 30.01.2014
Urlop wypoczynkowy w czasie pracy na urlopie rodzicielskim
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1048) z dnia 23.01.2014 - O czym powinien wiedzieć pracodawca w 2014 roku?
Urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego na część etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Zasady udzielania dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2013 - Udzielanie urlopów związanych z opieką nad małym dzieckiem
Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracownika niepełnosprawnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (354) z dnia 10.12.2013
Ile wypoczynku po urlopach rodzicielskich?
Gazeta Podatkowa nr 98 (1035) z dnia 9.12.2013
Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego przez niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 90 (1027) z dnia 12.11.2013
Zmiana wymiaru czasu pracy a urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Macierzyński i rodzicielski w domu i na etacie
Gazeta Podatkowa nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013
Udzielanie urlopu wypoczynkowego pracownikowi zatrudnionemu na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela placówki nieferyjnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Urlop wypoczynkowy i przerwy w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Urlop obejmujący dzień świąteczny
Gazeta Podatkowa nr 71 (1008) z dnia 5.09.2013
Pula urlopowa pracownika niepełnoetatowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013
Udzielanie urlopu pracownikowi niepełnoetatowemu
Gazeta Podatkowa nr 56 (993) z dnia 15.07.2013
Urlop w systemie skróconego tygodnia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (984) z dnia 13.06.2013 - Urlopy wypoczynkowe w praktyce
Korzystanie z urlopu przez pracownika wykonującego zawód medyczny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (984) z dnia 13.06.2013 - Urlopy wypoczynkowe w praktyce
Udzielanie urlopu w systemie równoważnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (984) z dnia 13.06.2013 - Urlopy wypoczynkowe w praktyce
Zatrudnienie instruktora w niepełnym wymiarze czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Urlop na świadectwie przy równoważnym systemie czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 40 (977) z dnia 20.05.2013
Urlop wypoczynkowy dla zatrudnionego w systemie weekendowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (340) z dnia 10.05.2013
Zawieranie umów o telepracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (340) z dnia 10.05.2013
System czasu pracy i urlopy wypoczynkowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (340) z dnia 10.05.2013
UDZIELANIE URLOPÓW WYPOCZYNKOWYCH
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2013 - Urlopy wypoczynkowe w 2013 roku
Pracownik zatrudniony na część etatu a wymiar urlopu
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2013 - Urlopy pracownicze w 2013 r. - wybrane zagadnienia
Prawo do urlopu wypoczynkowego w przypadku pracowników młodocianych
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2013 - Urlopy pracownicze w 2013 r. - wybrane zagadnienia
Podstawowy system pracy dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 27 (964) z dnia 4.04.2013
Udzielanie urlopu pracownikowi niepełnoetatowemu oraz przy zmianie wymiaru etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013
Ustalanie wymiaru urlopu dla pracownika niepełnoetatowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (798) z dnia 1.03.2013
Uprawnienie do urlopu w kolejnym stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013
Dodatkowy urlop i zwolnienia od pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2013 - Ochrona pracowników ze względu na warunki pracy
Urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (333) z dnia 1.02.2013
Urlop pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (332) z dnia 10.01.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 1542 w pozostałych wersjach czasowych
Jednostronne udzielanie przez pracodawcę zaległego urlopu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Udzielanie urlopu wypoczynkowego w wymiarze godzinowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Wykonywanie pracy na urlopie rodzicielskim
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1060) z dnia 10.06.2020
Korzystanie z urlopu w systemie równoważnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1711) z dnia 4.06.2020 - Urlopy wypoczynkowe - praktyczne aspekty
Udzielanie urlopu wypoczynkowego w okresie epidemii
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1059) z dnia 1.06.2020
Ustalanie wymiaru urlopu dla pracownika niepełnosprawnego
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
Praca na dwóch stanowiskach w ramach jednej czy dwóch umów?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020
DODATKOWE URLOPY WYPOCZYNKOWE
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2020 - Urlopy wypoczynkowe w 2020 r.
Regulacje ogólne
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2020 - Urlopy wypoczynkowe w 2020 r.
Zestaw pytań i odpowiedzi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 1.05.2020
Korzystanie z urlopu wypoczynkowego w systemie równoważnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020 - Organizacja czasu pracy w systemie równoważnym
Urlop wypoczynkowy w równoległym zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Wykorzystanie u poprzedniego pracodawcy zawyżonej ilości dni urlopu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020
Planowanie urlopu dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Ekwiwalent urlopowy przy skróceniu norm czasu pracy w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Wymiar i udzielanie pierwszego urlopu
Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Wymiar i udzielanie urlopu pracownikowi niepełnoetatowemu
Gazeta Podatkowa nr 89 (1651) z dnia 7.11.2019
Udzielanie urlopu wypoczynkowego pracownikowi zatrudnionemu w systemie równoważnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019
Wymiar urlopu wypoczynkowego po zmianie etatu oraz w dodatkowym stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Korzystanie z urlopu przy niewielkim wymiarze etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 roku
Udzielanie urlopu tylko na rozkładowe dni pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 roku
Wymiar urlopu przy zatrudnieniu w trakcie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 roku
Regulacje ogólne
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 r.
Urlop niepełnosprawnego pracownika po zmianie etatu
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Udzielanie urlopu pracownikowi zatrudnionemu na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Korzystanie z urlopu przez pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Udzielenie "końcówki" urlopowej na godziny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 1.02.2019
Udzielanie urlopu po zmniejszeniu etatu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018
Urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018
Zwolnienia od pracy nie można zastąpić urlopem
Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
Udzielanie urlopu po zmianie wymiaru czasu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1000) z dnia 10.10.2018
Wymiar urlopu dla niepełnoetatowca zatrudnionego w ciągu roku
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Korzystanie z urlopu przy zatrudnieniu na ułamkową część etatu
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Wymiar i udzielanie urlopu pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
Praca po 12 godzin a udzielanie urlopu
Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018
Udzielanie urlopu pracownikowi zatrudnionemu na część etatu w ruchomym czasie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018 - Systemy i rozkłady czasu pracy
Udzielanie urlopu pracownikowi zatrudnionemu przy pilnowaniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018 - Urlopy wypoczynkowe w praktyce
Utrata stopnia niepełnosprawności a godzinowy wymiar urlopu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018 - Urlopy wypoczynkowe w praktyce
Urlop pracownika zatrudnionego na część etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018 - Urlopy wypoczynkowe w praktyce
Udzielanie urlopu na dni rozkładowej pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018 - Urlopy wypoczynkowe w praktyce
Zaliczkowe wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Urlop nauczyciela zatrudnionego w placówce nieferyjnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Jedna część urlopowego wypoczynku obowiązkowo dłuższa
Gazeta Podatkowa nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018
Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018
Regulacje ogólne
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2018 - Urlopy wypoczynkowe w 2018 r.
Wykazanie urlopu pracownika zatrudnionego na część etatu w świadectwie pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Urlop wypoczynkowy członków związków zawodowych w czasie kadencji w zarządzie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Urlop pracownika niepełnosprawnego w zależności od norm
Gazeta Podatkowa nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018
Wymiar godzinowy urlopu po utracie stopnia niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018
Urlop wypoczynkowy tylko na dni pracy
Gazeta Podatkowa nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018
Urlop tylko na dzień roboczy
Gazeta Podatkowa nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017
Wymiar urlopu zgodnie z normą
Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017
Udzielanie urlopu pracownikowi ochrony
Gazeta Podatkowa nr 88 (1442) z dnia 2.11.2017
Urlop pracownika niepełnoetatowego
Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017
Urlop wypoczynkowy w czasie urlopu rodzicielskiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017 - Pracownik na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym
Urlop niepełnoetatowca w świadectwie pracy oraz zawarcie umowy przed dopuszczeniem do pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Ustalanie urlopu proporcjonalnie do okresu pracy i wymiaru etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Urlop wypoczynkowy w systemie równoważnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017 - Praca w systemie równoważnym
Praca na urlopie rodzicielskim a urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017
Ewidencja czasu pracy radcy prawnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017
Wymiar urlopu dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017
Praca w systemie równoważnym a udzielanie urlopu wypoczynkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017 - Udzielanie i korzystanie z urlopów wypoczynkowych
Urlop wypoczynkowy pracownika weekendowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017 - Udzielanie i korzystanie z urlopów wypoczynkowych
Regulacje ogólne
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2017 - Urlopy wypoczynkowe w 2017 r.
Udzielanie urlopu wypoczynkowego młodocianemu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017
Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika pracującego za granicą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017
Urlop wypoczynkowy po zmianie wymiaru czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (435) z dnia 1.05.2017
Urlop wypoczynkowy pracownika niepełnoetatowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (433) z dnia 1.04.2017
Praca w systemie równoważnym a udzielanie urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017
Urlop pracownika niepełnosprawnego
Gazeta Podatkowa nr 22 (1376) z dnia 16.03.2017
Wymiar urlopu dla pracownika niepełnoetatowego
Gazeta Podatkowa nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017
Dodatkowy urlop i zwolnienia od pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2017 - Ochrona pracowników ze względu na warunki pracy
Obniżenie wymiaru etatu a udzielanie urlopu
Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016
Urlop wypoczynkowy udzielany na doby pracownicze - stanowisko MRPiPS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
Wcześniejsze rozpoczęcie pracy po urlopie wypoczynkowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (425) z dnia 1.12.2016
Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016
Urlop dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016
Udzielanie urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016
14-dniowy wypoczynek obejmuje też święta
Gazeta Podatkowa nr 60 (1310) z dnia 28.07.2016
Przeliczanie urlopu wypoczynkowego niepełnosprawnego na godziny
Gazeta Podatkowa nr 54 (1304) z dnia 7.07.2016
Wymiar urlopu dla zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016
Zasady udzielania urlopu pracownikowi niepełnoetatowemu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016 - Udzielanie urlopów wypoczynkowych
Korzystanie z urlopu przez pracownika niepełnosprawnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016 - Udzielanie urlopów wypoczynkowych
Urlop pracownika zatrudnionego w zadaniowym czasie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016 - Udzielanie urlopów wypoczynkowych
Udzielanie urlopu pracującemu w systemie równoważnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016 - Udzielanie urlopów wypoczynkowych
Udzielenie urlopu pracownikowi zatrudnionemu przy pilnowaniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016 - Udzielanie urlopów wypoczynkowych
Ruchomy czas pracy a udzielanie urlopu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016 - Udzielanie urlopów wypoczynkowych
Czas pracy i urlop pracownika zatrudnionego jako farmaceuta
Gazeta Podatkowa nr 45 (1295) z dnia 6.06.2016
Regulacje ogólne
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2016 - Urlopy wypoczynkowe w 2016 r.
Odpracowywanie zwolnienia od pracy wykorzystywanego dla celów prywatnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Urlop wypoczynkowy w razie skrócenia normy dobowej pracownika niepełnosprawnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016
Zmiana wymiaru etatu przesłanką zmiany wymiaru urlopu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
Ogólne warunki pracy na część etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1271) z dnia 14.03.2016 - Zatrudnianie pracowników na niepełny etat
Urlop wypoczynkowy proporcjonalnie do etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1271) z dnia 14.03.2016 - Zatrudnianie pracowników na niepełny etat
Nadwyżka urlopu dla niepełnoetatowca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1271) z dnia 14.03.2016 - Zatrudnianie pracowników na niepełny etat
"Rozdrobnienie" urlopu wypoczynkowego - stanowisko resortu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015
Udzielanie urlopu wypoczynkowego pracownikowi-radcy prawnemu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015
Przeliczenie urlopu na godziny po utracie stopnia niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 93 (1238) z dnia 19.11.2015
Rozliczanie urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego przy pilnowaniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Wykorzystywanie urlopu na żądanie w dniach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Kilkakrotna zmiana etatu w ciągu roku a wymiar urlopu na cały rok
Gazeta Podatkowa nr 73 (1218) z dnia 10.09.2015
Rozliczanie urlopu w wymiarze godzinowym
Gazeta Podatkowa nr 66 (1211) z dnia 17.08.2015
Udzielanie urlopu nauczycielowi zatrudnionemu w szkole niepublicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Urlop bezpłatny pracownika młodocianego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Zatrudnienie niepełnoetatowca w systemie podstawowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1199) z dnia 6.07.2015 - Systemy i rozkłady czasu pracy
Godzinowe rozliczanie urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Dopuszczalność korzystania z urlopu przez część dniówki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Udzielanie urlopu wypoczynkowego pracownikowi niepełnosprawnemu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (880) z dnia 10.06.2015
Urlop dla zatrudnionego na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 41 (1186) z dnia 21.05.2015
Regulacje ogólne
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe w 2015 roku
Niewykorzystany urlop pracownika niepełnosprawnego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1177) z dnia 20.04.2015
Urlop wypoczynkowy kierowcy w przewozach regularnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (384) z dnia 10.03.2015
Ustalanie wynagrodzenia w przypadku odwołania pracownika z urlopu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
Przeliczenie urlopu na godziny po zmianie normy czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1139) z dnia 8.12.2014
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60