Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 45 obowiązującym od 1.01.2009 r. do 3.11.2014 r.
Wypowiedzenie umowy terminowej trudniej zaskarżyć
Gazeta Podatkowa nr 87 (1128) z dnia 30.10.2014
Ogólne wymogi rozwiązania stosunku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
Przyczyny wypowiedzenia
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Kogo może dotyczyć?
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Procedura zwolnień grupowych
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Ochrona przed zwolnieniami
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Ochrona przedemerytalna
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Brak obowiązku przywrócenia do pracy pracownicy w ciąży
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (374) z dnia 10.10.2014
ZUS od odszkodowania za niezgodną z prawem zmianę warunków pracy
Gazeta Podatkowa nr 70 (1111) z dnia 1.09.2014
Wydanie nowego świadectwa pracy w następstwie wykonania wyroku sądu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (369) z dnia 1.08.2014
Osiągnięcie wieku emerytalnego przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014
Podatek i odszkodowania pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 56 (1097) z dnia 14.07.2014
Odszkodowanie w razie wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (368) z dnia 10.07.2014
Odwołanie z zarządu spółki jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (365) z dnia 1.06.2014
Stosowanie przepisów o wypowiedzeniu całkowitym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014 - Wszystko o wypowiedzeniu zmieniającym
Wypłata byłemu pracownikowi odszkodowania i zaległej odprawy emerytalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Utrata zaufania do pracownika tylko na obiektywnej podstawie
Gazeta Podatkowa nr 9 (1050) z dnia 30.01.2014
Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę w orzecznictwie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Obowiązki pracodawcy wynikające z faktu przywrócenia pracownika do pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (826) z dnia 10.12.2013
Nieprzedłużenie umowy terminowej nie uchyla ochrony pracownicy w ciąży
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (825) z dnia 1.12.2013
Formalności w ZUS związane z przywróceniem do pracy
Gazeta Podatkowa nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013
Przyczyna tylko w związku czasowym z terminem wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 85 (1022) z dnia 24.10.2013
Wypłata odszkodowania byłemu pracownikowi
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Pracodawca musi respektować wyrok przywracający pracownika do pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Zasady wskazywania przyczyny wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013 - Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie i komentarzach
Wypowiedzenie pracownikom na stanowiskach kierowniczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013 - Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie i komentarzach
Niewykonywanie obowiązków pracowniczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013 - Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie i komentarzach
Działalność konkurencyjna
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013 - Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie i komentarzach
Likwidacja stanowiska
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013 - Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie i komentarzach
Osiągnięcie wieku emerytalnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013 - Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie i komentarzach
Usprawiedliwione nieobecności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013 - Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie i komentarzach
Nielojalność pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013 - Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie i komentarzach
Szerszy zakres ochrony a wypowiedzenie umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013
Podatek od pracowniczych odszkodowań
Gazeta Podatkowa nr 55 (992) z dnia 11.07.2013
Odszkodowanie za niesłuszne wypowiedzenie umowy o pracę i odprawa pieniężna a przychód u byłego pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Zastosowanie niewłaściwego okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 45 w pozostałych wersjach czasowych
Rozwiązanie umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020 - Procedura zwalniania pracowników krok po kroku
Brak przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020 - Procedura zwalniania pracowników krok po kroku
Rozwiązanie umowy z powodu nieusprawiedliwionej absencji w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Przesłanki wystąpienia odpowiedzialności za szkodę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020 - Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika i pracodawcy
Odszkodowania dla pracownika za naruszenie przepisów o rozwiązaniu umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020 - Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika i pracodawcy
Konsultowanie ze związkami zawodowymi wypowiedzeń umów o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020
Uprawnienia odwoławcze pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020
Wypowiedzenie umowy z powodu likwidacji stanowiska
Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 5.12.2019
Tryby rozwiązania umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Przywrócenie do pracy przed prawomocnym zakończeniem postępowania przed sądem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 1.12.2019
Nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2019 - Przychody wolne od podatku - wybrane zagadnienia
Kiedy pracownikowi przysługuje odszkodowanie?
Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019
Konsekwencje wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019 - Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę
Wypowiedzenie umowy bez podania przyczyny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019 - Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę
Obowiązki w ZUS po przywróceniu pracownika do pracy
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Rozwiązanie umowy o pracę w ramach zwolnień grupowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019
Klauzula zasadności wypowiedzenia zmieniającego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Konsekwencje naruszenia granic wypowiedzenia zmieniającego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Przykładowe okoliczności ograniczające wypowiedzenie umowy o pracę
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy przez pracodawcę
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Jak prawidłowo wypowiedzieć umowę o pracę?
Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
"Uszczelnienie" ochrony przedemerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Niepełna ochrona przedemerytalna członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Wypowiedzenie umowy bez podania przyczyny
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Nieobecność w pracy bez usprawiedliwienia podstawą rozwiązania umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019
Pracownicze odszkodowania w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Ochrona zatrudnienia pracownika po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018 - Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce kadrowej
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą będącą w ciąży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018 - Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce kadrowej
Obowiązek przeniesienia pracownika do innej pracy
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2018 - BHP w firmie
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą będącą w ciąży
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (467) z dnia 1.09.2018
Przywrócenie pracownika do pracy a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018
Odszkodowanie w razie rozwiązania umowy o pracę z naruszeniem prawa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018
Nietrzeźwość pracownika podstawą do wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Odszkodowanie wynikające z ugody sądowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018 - Składki ZUS od premii, nagród i odpraw
Rozliczenie odszkodowań wypłacanych pracownikom
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Oświadczenie woli w formie dokumentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (457) z dnia 1.04.2018
Zasady ogólne, w tym charakter orzeczenia przywracającego do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
Pracownicy służby cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (455) z dnia 1.03.2018
Uzyskanie emerytury nie uzasadnia wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Wypowiedzenie z przyczyn za słabych na dyscyplinarkę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Konsekwencje naruszenia ochrony pracownika wychowującego małe dziecko
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Zwolnienie nauczyciela będącego działaczem związkowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
SKUTKI NARUSZENIA PRZEPISÓW O WYPOWIADANIU
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Zasadność wypowiedzenia
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Wadliwość wypowiedzenia
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony za wypowiedzeniem
Gazeta Podatkowa nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017
Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, wypłacone na podstawie wyroku sądu
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2017 - Klasyfikacja budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
Zawarcie porozumienia stron w trakcie biegnącego wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017
Przyczyny wypowiedzenia
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Przedmiot wypowiedzenia zmieniającego
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Procedura zwolnień grupowych
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Ochrona przed zwolnieniami
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Ochrona przedemerytalna
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Świadczenia objęte zwolnieniem podatkowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Zwolnienie od podatku dla pracowniczych odszkodowań
Gazeta Podatkowa nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016
Odszkodowanie za niesłuszne wypowiedzenie umowy o pracę dla byłego pracownika
Dodatek nr 14 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2016 - Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych
Tryb rozwiązania umowy przy przejściu pracownika na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016
Osiągnięcie wieku emerytalnego jako przesłanka wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016
Odszkodowanie i odprawa przyznane na mocy ugody a prawo pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (907) z dnia 10.03.2016
Nabycie prawa do emerytury a wypowiedzenie umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 10 (1260) z dnia 4.02.2016
Wysokość odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015 - Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
Wypowiedzenie warunków pracy i płacy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Wysokość odszkodowania za wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (391) z dnia 1.07.2015
Możliwe jest przywrócenie tylko niektórych warunków pracy
Gazeta Podatkowa nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015
Opodatkowanie odszkodowania dla byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 48 (1193) z dnia 15.06.2015
Zwolnienie pracownika bez podania przyczyny
Gazeta Podatkowa nr 27 (1172) z dnia 2.04.2015
Wygaśnięcie pełnomocnictwa w razie śmierci strony
Gazeta Podatkowa nr 102 (1143) z dnia 22.12.2014
Obowiązki pracodawcy po przywróceniu pracownika do pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (863) z dnia 20.12.2014
Obowiązki pracodawcy przeprowadzającego zwolnienia grupowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
Odszkodowania związane z ustaniem stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (377) z dnia 1.12.2014
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60