Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 41 obowiązującym od 1.01.2009 r. do 3.11.2014 r.
Dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę po trzymiesięcznym okresie choroby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (376) z dnia 10.11.2014
Ochrona przed zwolnieniami
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Usprawiedliwiona nieobecność
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Świadczenie rehabilitacyjne przedłuży ochronę przed zwolnieniem
Gazeta Podatkowa nr 78 (1119) z dnia 29.09.2014
Ochrona stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Zwolnienie chorego pracownika w trakcie umowy terminowej
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014
Rozwiązanie umowy po urlopie macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014
Rozwiązanie umowy o pracę po zakończeniu okresu zasiłkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (844) z dnia 10.06.2014
Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (365) z dnia 1.06.2014
Czas na decyzję w sprawie nauczycielskich etatów
Gazeta Podatkowa nr 42 (1083) z dnia 26.05.2014
U większego pracodawcy mniejsza ochrona pracowników na wychowawczym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1076) z dnia 30.04.2014 - Prawa i obowiązki dużego pracodawcy
Wypowiedzenie umowy w związku ze zwolnieniami grupowymi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1076) z dnia 30.04.2014 - Prawa i obowiązki dużego pracodawcy
Ochrona zatrudnienia pracownika w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (360) z dnia 10.03.2014
Kiedy można zwolnić chorego pracownika?
Gazeta Podatkowa nr 19 (1060) z dnia 6.03.2014
Ochrona zatrudnienia pracownika przebywającego na urlopie rodzicielskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (359) z dnia 1.03.2014
Zmiana warunków płacowych pracowników na urlopach macierzyńskich i bezpłatnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Nauczyciela na urlopie zdrowotnym można zwolnić
Gazeta Podatkowa nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014
Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie urlopu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (354) z dnia 10.12.2013
Zwolnienie lekarskie w trakcie wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 96 (1033) z dnia 2.12.2013
Zwolnienie lekarskie w czasie wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 81 (1018) z dnia 10.10.2013
Złożenie wypowiedzenia po wezwaniu do pracy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1014) z dnia 26.09.2013
Usprawiedliwione nieobecności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013 - Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie i komentarzach
Wyczerpanie okresu zasiłkowego a dalsze zwolnienia lekarskie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Niedopuszczalność wypowiedzenia umowy o pracę, mimo przeciwwskazań lekarskich
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (343) z dnia 1.07.2013
Wypowiedzenie zmieniające na zwolnieniu chorobowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (810) z dnia 1.07.2013
Kiedy szczególna ochrona nie wiąże pracodawcy?
Gazeta Podatkowa nr 52 (989) z dnia 1.07.2013
Staż zakładowy chorującego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 39 (976) z dnia 16.05.2013
Dopuszczalność wypowiedzenia umowy o pracę podczas urlopu bezpłatnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (340) z dnia 10.05.2013
Zmiana warunków umowy także na chorobowym
Gazeta Podatkowa nr 37 (974) z dnia 9.05.2013
Wypowiedzenie dla nauczyciela koniecznie przed wakacjami
Gazeta Podatkowa nr 32 (969) z dnia 22.04.2013
Okres ochronny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (338) z dnia 10.04.2013
Rozwiązanie umowy o pracę z powodu długotrwałej choroby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013
Tryb postępowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (335) z dnia 1.03.2013
Likwidacja oddziału firmy a zwolnienie pracownicy w ciąży
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
Na świadczeniu rehabilitacyjnym też można zwolnić
Gazeta Podatkowa nr 3 (940) z dnia 10.01.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 41 w pozostałych wersjach czasowych
Rozwiązanie umowy z powodu nieusprawiedliwionej absencji w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Wypowiedzenie umowy o pracę podczas korzystania z opieki nad dzieckiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Obniżka pensji rekompensowana dodatkiem
Gazeta Podatkowa nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020
Upływ terminowej umowy w czasie świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
Podstawowe zasady wypowiadania umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020
Wypowiedzenie po powrocie ze zwolnienia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
Ochrona przy zwolnieniach grupowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
Wypowiedzenie umowy po wezwaniu do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019 - Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę
Wypowiedzenie umowy przez pracownicę na urlopie wychowawczym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019 - Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę
Rozwiązanie umowy z pracownikiem w czasie urlopu
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Okres oczekiwania jako nieobecność usprawiedliwiona
Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Przykładowe okoliczności ograniczające wypowiedzenie umowy o pracę
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Upadłość lub likwidacja pracodawcy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Brak ochrony pracowniczej przed rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Prawo do dodatku za wychowawstwo w czasie absencji zasiłkowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Wezwanie do pracy w celu wypowiedzenia umowy
Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Zwolnienie lekarskie nie chroni przed dyscyplinarką
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Wypowiedzenie zmieniające w czasie zwolnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018 - Zmiana warunków zatrudnienia w drodze wypowiedzenia
Rozwiązanie umowy przez pracownika w czasie choroby
Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018
Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem na zwolnieniu lekarskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018
Rozwiązanie umowy po upływie okresów ochronnych
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Wypowiedzenie umowy o pracę w przypadku częstych absencji chorobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018 - Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce kadrowej
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownicę na wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018
Rozwiązanie umowy przez pracownicę przebywającą na urlopie wychowawczym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018 - Pracownik na urlopie wychowawczym
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem będącym w okresie chronionym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Wypowiedzenie umowy w czasie urlopu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018 - Urlopy wypoczynkowe w praktyce
Ochrona zatrudnienia w czasie absencji innych niż choroba
Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018
Zwolnienie lekarskie nie anuluje dyscyplinarki
Gazeta Podatkowa nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018
Wypowiedzenie umowy w przypadku częstych absencji chorobowych i wypłata odprawy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
"Dyscyplinarka" w okresie zwolnienia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018
Wypowiedzenie umowy po urlopie macierzyńskim i wypoczynkowym
Gazeta Podatkowa nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017
Wypowiedzenie umowy o pracę po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Wypowiedzenie umowy w czasie urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017
Zwolnienie lekarskie po wypowiedzeniu umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Szczególna ochrona pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Pracownika nie wiążą przepisy ochronne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
ZAKAZ WYPOWIADANIA ZE WZGLĘDU NA PRZEPISY OCHRONNE
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (445) z dnia 1.10.2017
Wypowiedzenie i zwolnienie natychmiastowe w okresie ochronnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017 - Warunki korzystania z ochrony przedemerytalnej
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownicę przebywającą na urlopie wychowawczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Wypowiedzenie w czasie chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017
Urlop rodzicielski
Gazeta Podatkowa nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017
Rozwiązanie umowy o pracę po upływie trzech miesięcy choroby
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017
Ogólne regulacje związane z ochroną zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (433) z dnia 1.04.2017
Zwolnienia w razie likwidacji szkoły albo zmian organizacyjnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (433) z dnia 1.04.2017
Ochrona przed zwolnieniami
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Usprawiedliwiona nieobecność
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Umowa o pracę członka zarządu spółki z o.o. w upadłości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1322) z dnia 8.09.2016 - Zatrudnienie członka zarządu - umowa o pracę czy cywilnoprawna?
Nieobecność w pracy w związku z tymczasowym aresztowaniem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (414) z dnia 10.06.2016
Dokonanie wypowiedzenia pracownikowi na urlopie wypoczynkowym
Gazeta Podatkowa nr 36 (1286) z dnia 5.05.2016
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z powodu choroby
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Brak ochrony przed rozwiązaniem się umowy o pracę na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (407) z dnia 1.03.2016
Doręczenie wypowiedzenia w dniu objętym zwolnieniem lekarskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016
Zwolnienie lekarskie a wypowiedzenie umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 2 (1252) z dnia 7.01.2016
Przedłużenie terminowej umowy o pracę w związku z ciążą pracownicy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015
Ochrona zatrudnienia pracownika starającego się o świadczenie rehabilitacyjne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015
Dyscyplinarka w czasie usprawiedliwionej nieobecności
Gazeta Podatkowa nr 88 (1233) z dnia 2.11.2015
Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015 - Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia
Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
Gazeta Podatkowa nr 79 (1224) z dnia 1.10.2015
Wskazanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Wypowiadanie umów o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Podwyżka wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego
Gazeta Podatkowa nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015
Wypowiedzenie umowy o pracę przed badaniami kontrolnymi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015 - Nietypowe problemy kadrowe
Skutki wypowiedzenia stosunku pracy dokonanego z naruszeniem prawa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Wypowiedzenie umowy
Gazeta Podatkowa nr 44 (1189) z dnia 1.06.2015
Zwolnienie za porozumieniem w czasie absencji chorobowej
Gazeta Podatkowa nr 37 (1182) z dnia 7.05.2015
Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niezawinionych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (387) z dnia 1.05.2015
Wskazanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (385) z dnia 1.04.2015
Nawiązanie stosunku pracy w czasie urlopu
Gazeta Podatkowa nr 19 (1164) z dnia 5.03.2015
Wygaśnięcie umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (383) z dnia 1.03.2015
Obniżenie pensji wyrównane dodatkiem
Gazeta Podatkowa nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015
Świadczenie rehabilitacyjne z mocą wsteczną a wypowiedzenie
Gazeta Podatkowa nr 12 (1157) z dnia 9.02.2015
Kiedy nie działa ochrona przed zwolnieniem z pracy?
Gazeta Podatkowa nr 10 (1155) z dnia 2.02.2015
Bieg wypowiedzenia umowy o pracę w czasie absencji chorobowej pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (381) z dnia 1.02.2015
Niekorzystne warunki aneksu do umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 7 (1152) z dnia 22.01.2015
Tryb rozwiązania umowy o pracę z chronioną pracownicą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
Rozwiązanie umowy o pracę po odmowie przyznania renty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (865) z dnia 10.01.2015
Premia uznaniowa w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
Przejście ze świadczenia rehabilitacyjnego na rentę a rozwiązanie umowy o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (859) z dnia 10.11.2014
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60