Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 80 obowiązującym od 30.07.2020 r. do 18.07.2022 r.
Obniżenie etatu
Gazeta Podatkowa nr 56 (1931) z dnia 14.07.2022
Nieświadczenie pracy w ostatnim dniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 55 (1930) z dnia 11.07.2022
Nieobecności zasiłkowe
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2022 - Obliczanie wynagrodzenia za pracę do wypłaty
Ustalanie wynagrodzenia i zasiłku opiekuńczego za dzień częściowo przepracowany
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (559) z dnia 1.07.2022
Czas pracy w podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (558) z dnia 10.06.2022
Zawieszenie członka zarządu a wynagrodzenie z umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022
Kwalifikowanie wynagrodzenia za dyżury domowe do podstawy urlopowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (554) z dnia 10.04.2022
Terminy wypłaty różnych składników wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 7.04.2022
Obliczenie wynagrodzenia za część miesiąca w razie absencji chorobowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (553) z dnia 1.04.2022
Absencja chorobowa a ustalenie stałego miesięcznego wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022 - Obliczanie wynagrodzenia za pracę
Termin wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny średniotygodniowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022 - Obliczanie wynagrodzenia za pracę
Powstanie nadgodzin w związku z pełnieniem dyżuru
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (552) z dnia 10.03.2022
Obniżenie wynagrodzenia za pracę w razie wystąpienia absencji
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (551) z dnia 1.03.2022
Brak obowiązku uzyskania wpisu nowego oświadczenia
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2022 - Zatrudnianie cudzoziemców
Grudniowe pobory w kwocie minimalnej płatne w styczniu - obowiązująca stawka oraz aneksy do umów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
Prawa i obowiązki pracodawcy na początku 2022 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (547) z dnia 1.01.2022
Praca w nadgodzinach
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Podejmowanie pracy na urlopach z tytułu rodzicielstwa
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 6.12.2021
Rozliczenie pracy wykonywanej w sobotę przez pracownika niepełnoetatowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (545) z dnia 1.12.2021
Urlop na żądanie na część dnia pracy
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021
Premie i nagrody
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2021 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Opłacanie pracy wykonywanej przez pracownika w godzinach nadliczbowych
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2021 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Wypłata normalnego wynagrodzenia za nadgodziny średniotygodniowe
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021
Wynagrodzenie w stałej stawce w razie absencji chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Stałe miesięczne wynagrodzenie a choroba w okresie wyczekiwania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021 - Nietypowe problemy kadrowe - wynagrodzenia, urlopy, dokumentacja, regulacje covidowe
Odsunięcie od pracy z powodów zdrowotnych a wynagrodzenie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021 - Nietypowe problemy kadrowe - wynagrodzenia, urlopy, dokumentacja, regulacje covidowe
Zwolnienie z pracy w sprawach osobistych
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021
Zwolnienie z powodu utraty zdolności do wykonywania pracy
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021
Należności za pracę pracowników działów badawczo-rozwojowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Wykazanie zmarłego pracownika w dokumentach kierowanych do ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Obliczanie wynagrodzenia za miesiąc, w którym wystąpiła absencja chorobowa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 1.06.2021
Świadczenie pracy w czasie obowiązkowej kwarantanny
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021
Wynagrodzenie uzupełniające pracownika uczelni wyższej w wynagrodzeniu urlopowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Dodatek stażowy wypłacany za czas absencji chorobowej nauczyciela
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Zmniejszanie dodatku wyrównawczego za czas urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 1.04.2021
Rekompensowanie pracy wykonywanej w dniu harmonogramowo wolnym od pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Kwota wolna od potrąceń w pierwszym miesiącu kolejnego roku, przy przesunięciu terminu wypłat
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2020 - Potrącenia z wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy
Dodatek funkcyjny za okres urlopu macierzyńskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Termin i forma wypłaty wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Terminy wypłacania dodatkowych składników wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Wypracowanie pełnego wymiaru w miesiącu objęcia kwarantanną
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 5.11.2020
Czy obniżyć wynagrodzenie nauczyciela za miesiąc, w którym ustaje zatrudnienie?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020
Praca zdalna w czasie kwarantanny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Dodatki za nadgodziny wypłacone z opóźnieniem w podstawie urlopowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Wydana po czasie decyzja o konieczności odbycia kwarantanny
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020
Świadczenia chorobowe za okres kwarantanny potwierdzonej decyzją sanepidu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020
Rekompensowanie godzin nadliczbowych pracownika z niepełnosprawnością
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020
Wpływ absencji tzw. "zasiłkowych" na wysokość wynagrodzenia nauczyciela
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020
Wynagrodzenie za czas odpracowania wyjścia z pracy w sprawie prywatnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020
Dodatkowa praca osoby zatrudnionej na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020
Wysokość wynagrodzenia w przypadku odpracowania wyjścia prywatnego
Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 80 w pozostałych wersjach czasowych
Rozliczanie nadgodzin pracownika instytucji kultury - checklista
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
Rozliczanie pracy w porze nocnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
Przepracowanie pełnego wymiaru czasu pracy a choroba
Gazeta Podatkowa nr 78 (1953) z dnia 29.09.2022
Wynagrodzenie za czas oczekiwania na badania kontrolne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
Obligatoryjne świadczenia dla pracownika, który podjął się podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 17 z dnia 1.09.2022
Wynagrodzenie minimalne w razie całomiesięcznej choroby pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (562) z dnia 10.08.2022
Nieodpłatny urlop opiekuńczy na osoby bliskie pracownikowi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (561) z dnia 1.08.2022
Nadgodziny pracownika zatrudnionego w systemie równoważnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (561) z dnia 1.08.2022
Wynagrodzenie gwarantowane pracownikowi zatrudnionemu w systemie równoważnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (561) z dnia 1.08.2022
Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (561) z dnia 1.08.2022
Rozliczanie czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
Obliczanie wynagrodzenia pracownika odbywającego kwarantannę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 1.08.2020
Dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę ze społecznym inspektorem pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Ustalenie dodatku stażowego za miesiąc, w którym wystąpiły absencje zasiłkowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Polecenie wykonywania pracy zdalnej pracownikowi przebywającemu na kwarantannie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 1.06.2020
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy tylko za dni opieki wskazane w oświadczeniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020
Warunki powstania prawa do wynagrodzenia przestojowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020
Rozliczanie pracy ponadwymiarowej pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 1.04.2020
Wynagrodzenie dla pracownika, który otrzymał dyscyplinarkę z tytułu porzucenia pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym wystąpiła choroba i urlop bezpłatny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 1.03.2020
Brak obowiązku uzyskania wpisu nowego oświadczenia
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2020 - Zatrudnianie cudzoziemców
Obowiązkowe czy fakultatywne przyznawanie dodatku specjalnego?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020
Kwota wolna od potrąceń na przełomie roku 2019/2020
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020
Uprawnienia pracownicze na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Stawka miesięczna wynagrodzenia w razie absencji chorobowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020
Kompensata nocnej pracy przypadającej w niedzielę odwołania czasu letniego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019
Wynagrodzenie za pracę i chorobowe za dzień częściowo przepracowany
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019
Wypłata zasiłku chorobowego za dzień częściowo przepracowany - stanowisko ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 1.12.2019
Prawo do wynagrodzenia w okresie odsunięcia od wykonywania pracy
Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 4.11.2019
Wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej w razie "niedopracowania" wymiaru
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019
PRAWO DO WYNAGRODZENIA ZA OKRESY NIEWYKONYWANIA PRACY
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
WYNAGRODZENIE W STAŁEJ STAWCE MIESIĘCZNEJ ZA PRZEPRACOWANĄ CZĘŚĆ MIESIĄCA
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Świadczenia ze stosunku pracy po rozwiązaniu umowy przez młodocianego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Ustalanie wynagrodzenia w razie absencji chorobowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 1.08.2019
Wypłata wynagrodzenia pracownikowi, który porzucił pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 1.08.2019
Kiedy pracownik samorządowy może wystąpić z roszczeniem o dodatek specjalny?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 1.08.2019
Wypłata wynagrodzenia za pracę wykonaną w dni objęte zwolnieniem lekarskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019
Wynagrodzenie za dzień wolny od pracy w związku z oddaniem krwi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Wynagrodzenie za pracę i chorobowe za ten sam dzień
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Wyrównanie podwyższonego wynagrodzenia za czas choroby nauczyciela
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 1.06.2019
Rozliczenie dnia pracy, na który przypadła choroba
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Zasiłek chorobowy za dzień, który pracownik częściowo przepracował
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
Rekompensowanie dyżuru i podjętej pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
Prywatne wyjścia z pracy a nadgodziny
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2019 - Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy, w tym kierowców
Czas wolny za nadgodziny
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2019 - Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy, w tym kierowców
Przerwy w prowadzeniu pojazdu i w pracy
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2019 - Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy, w tym kierowców
Rozliczanie pracy ponadwymiarowej niepełnoetatowca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019
Rekompensowanie pracy w sobotę lub niedzielę w zadaniowym systemie czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019
Ogólne zasady ustalania wynagrodzenia za część miesiąca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019 - Wyliczanie wynagrodzenia przy absencjach w pracy
Wynagrodzenie za jeden dzień pracy w miesiącu liczącym 31 dni
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019 - Wyliczanie wynagrodzenia przy absencjach w pracy
Choroba w okresie wyczekiwania a stałe miesięczne wynagrodzenie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019 - Wyliczanie wynagrodzenia przy absencjach w pracy
Choroba po wypracowaniu pełnego wymiaru
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019 - Wyliczanie wynagrodzenia przy absencjach w pracy
Dodatek zadaniowy dla członka korpusu służby cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Rozliczanie nadgodzin średniotygodniowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019 - Rozliczanie czasu pracy praktyczne aspekty
Wykonywanie pracy w wolną sobotę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019 - Rozliczanie czasu pracy praktyczne aspekty
Obowiązek wypłaty premii za ostatni kwartał trwania zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 1.02.2019
Świadczenie pracy pomimo otrzymania e-ZLA
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Reguły ustalania wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019
Wynagrodzenie za czas choroby przypadającej na dzień wolny od pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 1.12.2018
Zasady i termin rekompensowania pracy nadliczbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 1.12.2018
Podwyżka wynagrodzenia z mocą wsteczną także dla byłego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 1.12.2018
Stałe miesięczne wynagrodzenie a okres wyczekiwania
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
Wyjście prywatne
Gazeta Podatkowa nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018
Obniżenie wynagrodzenia lub pozbawienie płacy za wadliwe wykonanie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (469) z dnia 1.10.2018
Odpracowanie wyjścia prywatnego a wynagrodzenie
Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018
Ruchomy czas pracy a przerwa lunchowa
Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018
Kompensowanie nadgodzin dobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018 - Konsekwencje pracy w godzinach nadliczbowych
Czym jest czas pracy?
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2018 - Czas pracy - wybrane aspekty
Pojęcie dyżuru
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2018 - Czas pracy - wybrane aspekty
Brak obowiązku uzyskania wpisu nowego oświadczenia
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2018 - Zatrudnianie cudzoziemców
Wynagrodzenie pracownika będącego pod wpływem alkoholu po odsunięciu od pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (453) z dnia 1.02.2018
Wzrost wynagrodzeń pracowników zawodów medycznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Ogólne zasady wypłat wynagrodzeń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Terminy wypłat normalnego wynagrodzenia i dodatków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Obliczanie wynagrodzenia w stawce miesięcznej w razie "nieodpłatnej" choroby pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017 - Pracownik na zwolnieniu lekarskim
Ustalenie wynagrodzenia za pracę, gdy zwolnienia lekarskie obejmują cały miesiąc z wyjątkiem jednego weekendu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017 - Pracownik na zwolnieniu lekarskim
Niepunktualny pracownik może ponieść konsekwencje
Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017
Obowiązki i prawa pracodawcy wobec pracownika porzucającego pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
Odsunięcie od pracy czasami bez wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017
Wypłata w jednym dniu różnych należności wynikających ze stosunku pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Kompensata pracy pozarozkładowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (445) z dnia 1.10.2017
Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017
Premie i nagrody
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2017 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Opłacanie pracy wykonywanej przez pracownika w godzinach nadliczbowych
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2017 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Rozliczenie 4-godzinnej pracy wykonywanej w każdą sobotę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Opłacanie godzin nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017
Skutki porzucenia pracy po ustnym powiadomieniu pracodawcy o wypowiedzeniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Rekompensata za pracę w wolną sobotę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Dokumentowanie prawa do zasiłku dla zatrudnionego u dwóch pracodawców
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017
Wynagrodzenie stałe miesięczne w razie różnych absencji
Gazeta Podatkowa nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017
Przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017
Wynagrodzenie za miesiąc objęty zwolnieniem lekarskim, z wyjątkiem weekendów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017
Konsekwencje porzucenia przez pracownika pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (433) z dnia 1.04.2017
Kompensata wykonywania przez pracownika pracy nadliczbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (433) z dnia 1.04.2017
Stałe miesięczne wynagrodzenie, gdy choroba przypada na wszystkie dni rozkładowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017 - Wynagrodzenie za pracę - wybrane aspekty
Wynagrodzenie miesięczne w razie choroby wyłącznie w dniach wolnych od pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017 - Wynagrodzenie za pracę - wybrane aspekty
Praca w okresie orzeczonej niezdolności do pracy z powodu choroby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017
Wynagrodzenie za krótszą pracę wobec przejścia z czasu zimowego na letni
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017
Termin zapłaty za nadgodziny dobowe i średniotygodniowe
Gazeta Podatkowa nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017
Wynagrodzenie pracownika uczestniczącego w sesji rady
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017
Kwota wolna od potrąceń na przełomie lat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017 - Uprawnienia pracownicze na przełomie roku
Opłacanie krótkiej pracy w dniu wolnym wynikającym z rozkładu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (426) z dnia 10.12.2016
Wnioskowanie o czas wolny za godziny nadliczbowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (425) z dnia 1.12.2016
Praca w obniżonym wymiarze czasu pracy a podstawa wymiaru zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 92 (1342) z dnia 17.11.2016
Przedmiot wypowiedzenia zmieniającego
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Wynagrodzenie i dodatki za pracę nadliczbową w podstawie urlopowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016
Obliczanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe po zmianie stawki zaszeregowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (423) z dnia 1.11.2016
Wynagrodzenie za pracę dla pracownika, który pełni funkcję radnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016
Bez wynagrodzenia przestojowego i minimalnej pensji
Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016
Kompensata pracy w godzinach nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016
Wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek wypłaca się za każdy dzień choroby
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Kompensowanie czasem wolnym nadgodzin dobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016
Finansowe konsekwencje dodatkowej pracy nieskompensowanej czasem/dniem wolnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016
Wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku za każdy dzień choroby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (415) z dnia 1.07.2016
Powrót do pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016 - Uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego przy pracy zmianowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (413) z dnia 1.06.2016
Organizacja pracy osoby łączącej urlop rodzicielski z pracą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (413) z dnia 1.06.2016
Wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej w razie choroby przez część miesiąca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016 - Świadczenia dla pracownika na chorobowym
Obniżanie wynagrodzenia stałego miesięcznego w razie absencji zasiłkowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Praca w okresie niezdolności orzeczonej e-zwolnieniem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016
Termin rozliczania godzin nadliczbowych z przekroczeń tygodniowych
Gazeta Podatkowa nr 34 (1284) z dnia 28.04.2016
Wykazywanie pracy na urlopie rodzicielskim w świadectwie pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (910) z dnia 10.04.2016
Wynagrodzenie za niepełny miesiąc pracy
Gazeta Podatkowa nr 28 (1278) z dnia 7.04.2016
Przerwa na odpoczynek
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2016 - Czas pracy i wynagrodzenie kierowców
PRAWO DO WYNAGRODZENIA ZA OKRESY NIEWYKONYWANIA PRACY
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
WYNAGRODZENIE W STAŁEJ STAWCE MIESIĘCZNEJ ZA PRZEPRACOWANĄ CZĘŚĆ MIESIĄCA
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Kwalifikowanie i rekompensowanie pracy wykonywanej poza rozkładem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016
Niezdolność do pracy pracownika z minimalnym wynagrodzeniem
Gazeta Podatkowa nr 10 (1260) z dnia 4.02.2016
Wypłata wynagrodzenia na konto bankowe
Gazeta Podatkowa nr 8 (1258) z dnia 28.01.2016
Rozliczenie pracownika po rozwiązaniu umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 4 (1254) z dnia 14.01.2016
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika zatrudnionego przez część miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016
Kwota wolna od potrąceń na przełomie lat 2015/2016
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (403) z dnia 1.01.2016
Rozliczanie czasu pełnienia dyżuru pracowniczego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015 - Czas pracy w 2016 roku
Rekompensowanie pracy nadliczbowej w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015
Zwolnienie na rozprawę w sądzie rodzinnym niepłatne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Rozliczanie pracy wykonywanej w dniu wolnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015
Wynagrodzenie za jeden dzień pracy w miesiącu
Gazeta Podatkowa nr 89 (1234) z dnia 5.11.2015
Wynagrodzenie w stawce miesięcznej w razie choroby przypadającej na wszystkie dni pracy
Dodatek nr 20 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 z dnia 1.11.2015 - Kodeks Pracy - stan prawny na 1 listopada 2015 r. (uwzględniający zmiany w 2016 r.)
Zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (399) z dnia 1.11.2015
Wysokość wynagrodzenia po odwołaniu czasu letniego
Gazeta Podatkowa nr 85 (1230) z dnia 22.10.2015
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik nie przepracował ani jednego dnia roboczego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Gdy choroba nakłada się na grafik pracownika
Gazeta Podatkowa nr 84 (1229) z dnia 19.10.2015
Wynagrodzenie za pracę wykonywaną w noc odwołania czasu letniego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015
Termin wypłaty normalnego wynagrodzenia za nadgodziny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Wynagrodzenie z tytułu gotowości do pracy
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2015 - Wynagrodzenia - wybrane aspekty
Jakie składniki wynagrodzenia korzystają z ochrony?
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2015 - Wynagrodzenia - wybrane aspekty
Przeciwwskazania zdrowotne do pracy
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2015 - Wynagrodzenia - wybrane aspekty
Zawieszenie w czynnościach służbowych
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2015 - Wynagrodzenia - wybrane aspekty
Wynagrodzenie w przypadku rozwiązania umowy na początku miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 73 (1218) z dnia 10.09.2015
Roczny urlop rodzicielski częściowo na etacie
Gazeta Podatkowa nr 72 (1217) z dnia 7.09.2015
Obniżenie wysokości wynagrodzenia za czas spóźnień pracownika do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Kompensata przekroczenia normy średniotygodniowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (393) z dnia 1.08.2015
Czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych
Gazeta Podatkowa nr 59 (1204) z dnia 23.07.2015
Niedostarczenie orzeczenia po kontrolnych badaniach profilaktycznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Wynagrodzenie za okres nieprzepracowany
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Wynagrodzenie za miesiąc częściowo objęty absencją chorobową
Gazeta Podatkowa nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015
Wynagrodzenie chorobowe za dzień wolny od pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (387) z dnia 1.05.2015
Niezdolność do pracy po przepracowaniu pełnego wymiaru godzin
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015 - Wyliczanie wynagrodzenia za część miesiąca
Wynagrodzenie za pracę przez jeden dzień w miesiącu liczącym 31 dni
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015 - Wyliczanie wynagrodzenia za część miesiąca
Urlop macierzyński bez prawa do wynagrodzenia za pracę
Gazeta Podatkowa nr 26 (1171) z dnia 30.03.2015
Praca i chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 18 (1163) z dnia 2.03.2015
Wygaśnięcie umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (383) z dnia 1.03.2015
Sposób kompensowania godzin nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (383) z dnia 1.03.2015
Dzień wolny i wynagrodzenie za pracę w "wolną sobotę"
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (869) z dnia 20.02.2015
Wynagrodzenie za pracę nadliczbową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (381) z dnia 1.02.2015
Wynagrodzenie w przypadku nieprzepracowania ani jednego dnia z przyczyn pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (381) z dnia 1.02.2015
Wynagrodzenie chorobowe po przepracowaniu wszystkich dni roboczych w miesiącu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (867) z dnia 1.02.2015
Ustalanie wynagrodzenia w przypadku odwołania pracownika z urlopu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
Jakie wydatki na związki zawodowe pracodawca jest obowiązany ponosić?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (859) z dnia 10.11.2014
Kompensata godzin nadliczbowych w kolejnym okresie rozliczeniowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014
Obniżenie etatu po powrocie z wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 86 (1127) z dnia 27.10.2014
Stałe wynagrodzenie przy różnych nieobecnościach
Gazeta Podatkowa nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014
Kompensowanie godzin nadliczbowych w dłuższym okresie rozliczeniowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1125) z dnia 20.10.2014 - Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Ubezpieczenia i Prawo Pracy"
Przedmiot wypowiedzenia zmieniającego
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Zatrzymanie przez policję a nieobecność w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (372) z dnia 10.09.2014
Podstawa normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (852) z dnia 1.09.2014
Nieobecność nieusprawiedliwiona a nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 68 (1109) z dnia 25.08.2014
Normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (369) z dnia 1.08.2014
Praca w dniu wolnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014 - Planowanie pracy i urlopów dla niepełnoetatowców
Łączenie pracy i rodzicielskiej opieki bez zmiany umowy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1089) z dnia 16.06.2014
Rozszerzenie zakresu obowiązków pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Podjęcie pracy na urlopie rodzicielskim nie wpływa na wymiar etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (843) z dnia 1.06.2014
Nowy termin wypłaty wynagrodzenia dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 41 (1082) z dnia 22.05.2014
Ustalanie prawa do zasiłków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Specyfika stawki miesięcznej oraz metoda jej przeliczania w razie absencji w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Odpłatna nieobecność niezasiłkowa w systemie równoważnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Wynagrodzenie dla pracownika, który odebrał dzień wolny za pracę w sobotę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (363) z dnia 1.05.2014
Wynagrodzenie za część miesiąca dla chorującego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014
Pomniejszanie wynagrodzenia za część miesiąca w razie chorobowej absencji pracownika
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 z dnia 10.03.2014 - Wynagrodzenia w 2014 r.
Kompensata godzin nadliczbowych w przedłużonym okresie rozliczeniowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (359) z dnia 1.03.2014
Wynagrodzenie za pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014 - Wyliczanie wynagrodzeń w praktyce kadrowej
Ustalenie pensji za jeden dzień pracy w miesiącu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014 - Wyliczanie wynagrodzeń w praktyce kadrowej
Niezdolność do pracy po przepracowaniu pełnego wymiaru godzin a wynagrodzenie za pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Rozliczanie wynagrodzeń w sytuacjach szczególnych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Ubezpieczeń i Prawa Pracy"
Wysokość wynagrodzenia za pracę wykonywaną podczas urlopu rodzicielskiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Rozliczanie wynagrodzeń w sytuacjach szczególnych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Ubezpieczeń i Prawa Pracy"
Dyżur pracowniczy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2014 - Czas pracy w 2014 r. - wybrane aspekty
Jaką kwotę wolną od potrąceń zastosować do wynagrodzenia za grudzień płatnego w styczniu?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Zmniejszenie wynagrodzenia za czas choroby - stanowisko MPiPS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (829) z dnia 10.01.2014
Wynagrodzenie w razie podjęcia pracy w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014
Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za grudzień wypłaconego w styczniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Zaniechanie udzielenia czasu wolnego za godziny nadliczbowe w zaplanowanym terminie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (354) z dnia 10.12.2013
Zwolnienie lekarskie obejmujące przepracowany dzień roboczy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1034) z dnia 5.12.2013
Ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę łączoną z urlopem rodzicielskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Wypłata wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego za ten sam dzień
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Wynagrodzenie za chorobę i jeden dzień urlopu w miesiącu
Gazeta Podatkowa nr 73 (1010) z dnia 12.09.2013
Zasiłek i wynagrodzenie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Czy nietrzeźwego pracownika można pozbawić dniówki i ukarać karą pieniężną?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Niedopuszczalność wypowiedzenia umowy o pracę, mimo przeciwwskazań lekarskich
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
Prawo do wynagrodzenia w przypadku niewykonywania pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
Absencja chorobowa pracownika otrzymującego stałą pensję
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (997) z dnia 29.07.2013 - Wyliczanie wynagrodzenia za pracę
Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za grudzień wypłaconego w styczniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (987) z dnia 24.06.2013 - Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku
Zasiłek chorobowy gdy pracownik wykorzystał tylko część zwolnienia lekarskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Dni wolne a wynagrodzenie w stawce miesięcznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Przerwa na odpoczynek
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2013 - Czas pracy kierowców
Potrącenie kary pieniężnej bez zgody pracownika
Gazeta Podatkowa nr 36 (973) z dnia 6.05.2013
Wynagrodzenie dla pracownika chorującego przez część miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 33 (970) z dnia 25.04.2013
Wynagrodzenie stałe w razie absencji chorobowej w pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (957) z dnia 11.03.2013 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika Ubezpieczenia i Prawo Pracy
Ustalanie wynagrodzenia za pracę oraz zasiłku chorobowego za ten sam dzień
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013
Czy obniżyć wynagrodzenie za czas spóźnienia?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013
Zmiana wysokości wynagrodzenia pracownicy po powrocie z urlopu macierzyńskiego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (797) z dnia 20.02.2013
Szczególne zasady ustalania wynagrodzeń wypłacanych na przełomie roku
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2013 - Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników
Wynagrodzenie stałe w razie chorobowej absencji w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (333) z dnia 1.02.2013
Wynagrodzenie za dzień pracy w miesiącu przy 30-dniowej chorobie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (794) z dnia 20.01.2013
Wynagrodzenia wypłacane na przełomie roku - ewidencja i prezentacja w sprawozdaniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Wynagrodzenie chorobowe tylko za wykorzystane dni zaświadczenia lekarskiego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60