Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 124 obowiązującym od 30.07.2020 r. do 18.07.2022 r.
Łączna odpowiedzialność za powierzone mienie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (560) z dnia 10.07.2022
Potrącenie szkody w mieniu pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1923) z dnia 15.06.2022
Odpowiedzialność materialna za środki trwałe znajdujące się w jednostce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Obciążanie pracownika kosztami związanymi z bhp w razie porzucenia pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (553) z dnia 1.04.2022
Umowa o odpowiedzialności materialnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021 - Najważniejsze pracownicze dokumenty kadrowe
Odpowiedzialność materialna
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Odpowiedzialność kierowcy za wypadek samochodem służbowym w dzień wolny od pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1114) z dnia 10.12.2021
Odszkodowanie otrzymane za wyrządzenie szkody przez pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Odpowiedzialność pracownika za niedobór w powierzonej mu kasie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1107) z dnia 1.10.2021
Odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 1.10.2021
Zakaz stosowania weksli w stosunkach pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Powierzenie pieczy nad magazynkiem biurowym - czy wymagana będzie umowa o odpowiedzialności materialnej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021
Odzież robocza pracownika
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2021 - Wybrane zagadnienia z zakresu BHP
Ustalenie wartości szkody w sprzęcie służbowym w razie zmiany składników płacowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021 - Warunki korzystania z mienia służbowego pracodawcy
Przesłanki uchylenia odpowiedzialności za szkodę w mieniu służbowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021 - Warunki korzystania z mienia służbowego pracodawcy
Wydatki na zakup odzieży ochronnej dla pracowników i zleceniobiorców
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Rozliczanie pracownika z odzieży oraz obuwia roboczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021
Dokumenty związane z powierzeniem pracownikowi mienia pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Ogólne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 z dnia 1.11.2020
Zasady odpowiedzialności
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 z dnia 1.11.2020
Niedopuszczalność weksli w stosunkach pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Żądanie od pracownika naprawienia szkody w mieniu pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 124 w pozostałych wersjach czasowych
Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 61 (1936) z dnia 1.08.2022
Dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy w formie dokumentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 1.08.2020
Przesłanki wystąpienia odpowiedzialności za szkodę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020 - Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika i pracodawcy
Odszkodowanie za niezawinione uszkodzenie służbowego laptopa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020 - Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika i pracodawcy
Uchylenie odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020 - Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika i pracodawcy
Potrącenie odszkodowania z wynagrodzenia pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020 - Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika i pracodawcy
WSTĘP
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2020 - Dokumentacja kadrowa
Odszkodowanie za laptop skradziony pracownikowi podczas pobytu na urlopie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020
Zasady wspólnej odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
Wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019
Ustalenie wartości szkody w mieniu służbowym
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Szczególna odpowiedzialność za mienie pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Zapewnienie pracownikom odzieży i obuwia roboczego
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2019 - Ulgi i zwolnienia w PIT, ZUS i VAT - wybrane zagadnienia
Powierzenie mienia pracownikowi ponoszącemu odpowiedzialność materialną
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Podstawa prawna przekazania pracownikom odzieży roboczej (obuwia)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Reguły dotyczące akt osobowych
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2019 - Dokumentacja pracownicza po zmianach
Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie - w świetle Kodeksu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Obciążenie pracownika niedoborem surowców - ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
Zniszczenie laptopa samowolnie zabranego do domu przez pracownika - co z odszkodowaniem dla pracodawcy?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (997) z dnia 10.09.2018
Roszczenie wobec pracownika odpowiedzialnego materialnie z tytułu niedoboru zawinionego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Ustalenie pierwszeństwa dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (459) z dnia 1.05.2018
Parkowanie samochodu służbowego w miejscu zamieszkania pracownika
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2018 - Podatkowe rozliczenie świadczeń na rzecz pracowników
Przychód pracownika z tytułu nieodpłatnego wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych
Dodatek nr 11 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2018 - Używanie firmowych samochodów w 2018 r.
Przekazanie pracownikowi terenowemu służbowego telefonu i netbooka
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Zasady powierzenia pracownikowi mienia służbowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018 - Korzystanie przez pracownika z mienia służbowego
Odpowiedzialność za zniszczenie sprzętu w wyniku wypadku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018 - Korzystanie przez pracownika z mienia służbowego
Odszkodowanie za uszkodzenie auta zaparkowanego pod domem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018 - Korzystanie przez pracownika z mienia służbowego
Zapis o odpowiedzialności materialnej w umowie o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018 - Korzystanie przez pracownika z mienia służbowego
Inwentaryzacja ciągła i zdawczo-odbiorcza
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Uszkodzenie samochodu służbowego w wyniku kolizji
Gazeta Podatkowa nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017
Samochód służbowy parkowany przed domem pracownika a jego przychód
Dodatek nr 7 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2017 - Używanie firmowych samochodów w 2017 r.
Odpowiedzialność za uszkodzenie samochodu pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 14 (1368) z dnia 16.02.2017
Zmiany do Kodeksu pracy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2017 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2017 r.
Łączna lub indywidualna odpowiedzialność materialna
Gazeta Podatkowa nr 2 (1356) z dnia 5.01.2017
Obciążenie pracownika karą pieniężną w związku ze szkodą wyrządzoną pracodawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Przejazdy samochodem służbowym z miejsca zamieszkania do  miejsca wykonywania pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Inwentaryzacja przeprowadzana w związku ze zmianą osoby materialnie odpowiedzialnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (422) z dnia 20.07.2016
Odpowiedzialność za szkodę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016 - Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy
Uszkodzenie laptopa w wyniku wypadku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016 - Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy
Odszkodowanie za uszkodzenie auta zaparkowanego pod blokiem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016 - Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy
Wypowiedzenie umowy o pracę a przeprowadzenie inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016 - Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy
Kiedy pracownik nie odpowiada za szkodę?
Gazeta Podatkowa nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016
Odpowiedzialność materialna o zwiększonym rygorze
Gazeta Podatkowa nr 16 (1266) z dnia 25.02.2016
Samochód służbowy parkowany przed domem pracownika a jego przychód
Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2016 - Używanie firmowych samochodów w 2016 r.
Czy pracownik odpowiada za służbowy laptop zniszczony w wyniku wypadku?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (900) z dnia 1.01.2016
Uregulowania wynikające z prawa pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (899) z dnia 20.12.2015
Obciążenie wartością niedoboru pracownika odpowiedzialnego za powierzone mienie
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2015 - Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
Zasady przeprowadzania inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Kiedy pracownik nie zapłaci za szkodę?
Gazeta Podatkowa nr 59 (1204) z dnia 23.07.2015
Odpowiedzialność materialna w razie rozwiązania umowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (883) z dnia 10.07.2015
Przejazdy pracowników samochodem służbowym z miejsca garażowania do miejsca wykonywania obowiązków
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2015 - PIT i CIT - przegląd najnowszych interpretacji podatkowych
Samochód służbowy parkowany przed domem pracownika a przychód pracownika
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2015 - Używanie firmowych samochodów w 2015 r.
Odpowiedzialność materialna wynikająca z prawa pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015
Parkowanie służbowego samochodu przed domem pracownika a przychód ze stosunku pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (867) z dnia 1.02.2015
Termin rozliczenia zaliczek udzielonych pracownikowi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
Odpowiedzialność materialna i urlop w pierwszej pracy
Gazeta Podatkowa nr 89 (1130) z dnia 6.11.2014
Obciążenie wartością niedoboru pracownika odpowiedzialnego za powierzone mienie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Zwrot całej szkody z kieszeni pracownika
Gazeta Podatkowa nr 82 (1123) z dnia 13.10.2014
Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną w ubezpieczonym pojeździe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (374) z dnia 10.10.2014
Obciążenie pracownika za szkodę wyrządzoną w mieniu powierzonym a VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (855) z dnia 1.10.2014
Odzież robocza pracownika
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2014 - Leksykon BHP
Pracowniczy przychód z firmowego samochodu
Gazeta Podatkowa nr 68 (1109) z dnia 25.08.2014
Przejazdy z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy (i z powrotem)
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Odpowiedzialność za mienie powierzone
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (356) z dnia 10.01.2014
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Odpowiedzialność pracownika za szkodę w samochodzie służbowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60