Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 1041 obowiązującym od 30.07.2020 r. do 18.07.2022 r.
Ruchomy czas pracy oraz praca zmianowa w regulaminie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (559) z dnia 1.07.2022
Ochrona pracy kobiet oraz ze względu na funkcje rodzicielskie
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2022 - Ochrona zatrudnienia pracowników ze względu na warunki pracy
Przyznawanie pracownikom ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (551) z dnia 1.03.2022
Udzielanie zaliczek na poczet przyszłego wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (547) z dnia 1.01.2022
Określenie pory nocnej
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Należności ze stosunku pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Obowiązki z zakresu bhp w sezonie letnim
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021
Zakaz zatrudniania przy pracach wzbronionych
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2021 - Zatrudnianie młodocianych
Formy przygotowania zawodowego
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2021 - Zatrudnianie młodocianych
Wykaz prac lekkich
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2021 - Zatrudnianie młodocianych
Zakładowe przepisy o czasie pracy
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
Odzież robocza pracownika
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2021 - Wybrane zagadnienia z zakresu BHP
Terminy wypłaty różnych składników wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 4.03.2021
Przechowywanie niektórych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021
Rozliczanie pracownika z odzieży oraz obuwia roboczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021
Termin i forma wypłaty wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Zasady przyznawania odprawy ekonomicznej przez "małego" pracodawcę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020
Rodzaj dokumentów podlegających kontroli
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2020 - Kontrola państwowej inspekcji pracy w zakładzie pracy
Przedział czasu objęty kontrolą
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2020 - Kontrola państwowej inspekcji pracy w zakładzie pracy
Rodzaj dokumentów podlegających kontroli
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2020 - Kontrola państwowej inspekcji pracy w zakładzie pracy
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 1041 w pozostałych wersjach czasowych
Ustalanie pory nocnej w zakładzie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
Organizacja pracy pracowników RIO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
Zapewnienie warunków bhp w okresie letnim
Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 9.07.2020
Potwierdzanie przybycia do pracy za pomocą danych biometrycznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Ewidencja czasu pracy nauczyciela szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Dodatek za pracę w nocy na przełomie miesięcy kalendarzowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020
Czy przy krótkotrwałym zatrudnieniu pracownikom przysługuje odzież i obuwie robocze?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1055) z dnia 20.04.2020
Dokumenty dotyczące czasu pracy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2020 - Dokumentacja kadrowa
Lista obecności niezależna od ewidencji czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019 - Wymiar czasu pracy w 2020 roku
Wykonywanie pracy w porze nocnej i w niedzielę w świetle zapisów regulaminowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 1.11.2019
Brak informacji od pracownicy w ciąży wcześniej korzystającej ze zwolnienia lekarskiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019 - Usprawiedliwianie nieobecności w pracy a prawo do świadczeń
Napoje profilaktyczne w okresie letnim
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Lista obecności pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Prowadzenie listy obecności a ewidencja czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Termin wypłaty a wynagrodzenie minimalne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku
Czy można rozwiązać umowę o pracę z powodu niedostarczenia zwolnienia lekarskiego?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018 - Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce kadrowej
Zapewnienie odzieży i obuwia roboczego dla pracowników terenowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Zakres przedmiotowy regulaminu pracy
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2018 - Układy zbiorowe i regulaminy stosowane w zakładach pracy
Przyczyna absencji w pracy na liście obecności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Wynagrodzenie pracownika świadczącego pracę wyłącznie w porze nocnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Ogólne zasady wypłat wynagrodzeń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Dokumenty dotyczące czasu pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2017 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Regulamin pracy skraca informację dodatkową
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Kwalifikacja godzin nadliczbowych wynikających z wcześniejszego wezwania do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
Dni wolne na poszukiwanie pracy
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Odzież i obuwie robocze w zależności od potrzeby
Gazeta Podatkowa nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017
Napoje profilaktyczne dla pracowników w porze letniej
Gazeta Podatkowa nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017
Zastosowanie ruchomego czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Spełnienie przez pracodawcę obowiązku prania i konserwacji odzieży roboczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (435) z dnia 1.05.2017
Rodzaj dokumentów podlegających kontroli
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2017 - Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy
Przedział czasu objęty kontrolą
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2017 - Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy
Rodzaj dokumentów podlegających kontroli
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2017 - Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy
Ochrona pracy kobiet oraz ze względu na funkcje rodzicielskie
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2017 - Ochrona pracowników ze względu na warunki pracy
Ewidencjonowanie czasu pracy przedstawicieli handlowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017
Ustalanie wysokości dodatków z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (426) z dnia 10.12.2016
Połączenie ruchomego rozkładu z systemem równoważnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016 - Czas pracy w 2017 roku
Ewidencja czasu pracy w placówce oświatowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (423) z dnia 1.11.2016
Dodatkowe przerwy w pracy "na papierosa"
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (421) z dnia 1.10.2016
Procedura w przepisach wewnętrznych dotycząca podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (421) z dnia 1.10.2016
Letnie obowiązki z zakresu bhp
Gazeta Podatkowa nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016
Wydawanie pracownikom odzieży i obuwia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (414) z dnia 10.06.2016
Sposób określenia terminu wypłaty wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (407) z dnia 1.03.2016
Ochrona pracownicy w ciąży ze względu na rodzaj i warunki pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (405) z dnia 1.02.2016
Zmiana daty rozpoczęcia okresu rozliczeniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016
Ochrona danych osobowych w przypadku prowadzenia szczegółowej listy obecności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016
Zapewnienie odpowiednich warunków pracy w okresie letnim
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1216) z dnia 3.09.2015 - Zasady organizowania stanowisk pracy dla pracowników
Rozpoczęcie obowiązującej w zakładzie pracy pory nocnej o niepełnej godzinie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Letnie obowiązki z zakresu bhp
Gazeta Podatkowa nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015
Treść regulaminu pracy
Gazeta Podatkowa nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015
Czy wypłata wynagrodzenia przed ustalonym terminem jest dopuszczalna?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Zatrudnienie w ramach stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Termin wypłaty wynagrodzenia dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 30 (1175) z dnia 13.04.2015
Określenie w regulaminie terminu wypłaty wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (386) z dnia 10.04.2015
Czy koszty wynagrodzeń pracowników można rozliczać w czasie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Koszty wynagrodzeń z umowy o pracę i umowy zlecenia
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2015 - Ewidencja operacji gospodarczych na przełomie dwóch lat obrotowych
Dokumenty dotyczące czasu pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Lista obecności
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Ryczałt za pracę w porze nocnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (381) z dnia 1.02.2015
Zakładowe prawo pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
Moment zaliczenia wynagrodzeń do kosztów podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Połączenie systemu równoważnego z ruchomym rozkładem czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1125) z dnia 20.10.2014 - Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Ubezpieczenia i Prawo Pracy"
Odzież robocza pracownika
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2014 - Leksykon BHP
Zapewnienie wody i innych napojów w czasie upałów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (851) z dnia 20.08.2014
Nieobecności wymagające jedynie poinformowania pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (368) z dnia 10.07.2014
Obowiązki pracodawcy w czasie letnich miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014
Nowy termin wypłaty wynagrodzenia dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 41 (1082) z dnia 22.05.2014
Zmiana godzin pory nocnej w zakładzie
Gazeta Podatkowa nr 37 (1078) z dnia 8.05.2014
Jak ustalać okres nocnej pracy w zakładzie?
Gazeta Podatkowa nr 36 (1077) z dnia 5.05.2014
Połączenie równoważnego systemu czasu pracy z ruchomym rozkładem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (359) z dnia 1.03.2014
Wynagrodzenie za pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014 - Wyliczanie wynagrodzeń w praktyce kadrowej
Zmiana regulaminu pracy w zakresie terminu wypłaty wynagrodzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (831) z dnia 1.02.2014
Termin i forma wypłaty wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Regulamin pracy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1035) z dnia 9.12.2013
Zapewnienie odpowiednich warunków w okresie letnim
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1011) z dnia 16.09.2013 - Jak przygotować stanowisko pracy dla pracownika?
Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013
Przeniesienie do innej pracy pracownicy w okresie ciąży
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
W czasie lata pracodawcy przybywa obowiązków
Gazeta Podatkowa nr 54 (991) z dnia 8.07.2013
Odzież i obuwie robocze dla pracowników terenowych
Gazeta Podatkowa nr 53 (990) z dnia 4.07.2013
Regulamin pracy u "małego" pracodawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (974) z dnia 9.05.2013 - Jak tworzyć regulaminy zakładowe?
Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 25 (962) z dnia 28.03.2013
Ochrona ze względu na czas, rodzaj i warunki pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2013 - Ochrona pracowników ze względu na warunki pracy
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60